Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences Institute
Revista EspigaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
583
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6354
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38671
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942364

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 38, 2015

 • 5-12
  ПЕДАГОГІЗАЦІЯ БАТЬКІВ З ПИТАННЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У СІМ’Ї НА ШПАЛЬТАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: В.А. Алтухов
  Number of views: 419
 • 12-22
  ІДЕЇ ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
  Authors: Б. І. Без’язичний
  Number of views: 456
 • 23-32
  ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (1920–1936 рр.)
  Authors: С. А. Бикасова
  Number of views: 438
 • 32-43
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (60-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л.О. Голубнича
  Number of views: 403
 • 43-51
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н.В. Добіжа
  Number of views: 456
 • 52-61
  ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ОГЛЯД
  Authors: Т.О. Довженко
  Number of views: 436
 • 62-67
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
  Authors: С. О. Іщенко
  Number of views: 392
 • 67-75
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ К.Д.УШИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: Ю.М. Корнейко
  Number of views: 402
 • 76-82
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГИЧНЕ ПОНЯТТЯ
  Authors: В.В. Курільченко
  Number of views: 600
 • 83-90
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ НАВИЧОК І ВМІНЬ СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
  Authors: І.М. Кушнір
  Number of views: 372
 • 91-98
  КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОЛОКВІУМИ ЯК ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Х. О. Онасько
  Number of views: 465
 • 99-109
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
  Authors: І.І. Осадченко
  Number of views: 413
 • 109-116
  ЗАСТОСУВАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ГРУПИ «РИЗИКУ»
  Authors: К. В. Петровська
  Number of views: 555
 • 116-124
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: С.О. Рідкозубова
  Number of views: 449
 • 124-130
  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
  Authors: А. В. Спірідонова
  Number of views: 441
 • 130-140
  ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Т. Л. Столяренко
  Number of views: 392
 • 141-148
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
  Authors: А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова
  Number of views: 520
 • 149-156
  ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
  Authors: О.В. Шандиба
  Number of views: 425

Number 37, 2015

 • 5-10
  РОЗВИТОК ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КАНАДІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: О.П. Борзенко
  Number of views: 403
 • 11-19
  ВПЛИВ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІСТОРІОГРАФІЮ ВУЗІВСЬКОЇ ДИДАКТИКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (50-60-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л.О.Голубнича
  Number of views: 425
 • 20-28
  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Т.О. Довженко
  Number of views: 377
 • 28-33
  РОЛЬ «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СБОРНИКА» В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
  Authors: О.В. Єфімова
  Number of views: 475
 • 34-39
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАТЬКІВСЬКОЇ ПРОСВІТИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: О.О. Запорожець
  Number of views: 480
 • 39-45
  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
  Authors: С. Е. Касіянц
  Number of views: 611
 • 46-51
  ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
  Authors: В. О. Кириліва
  Number of views: 447
 • 51-55
  ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: М. О. Князян
  Number of views: 462
 • 56-61
  МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ УКРАЇНИ (історичний аспект)
  Authors: А. В. Ковтун
  Number of views: 470
 • 61-69
  ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Authors: О.Ю. Кузнецова
  Number of views: 504
 • 70-79
  ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ЇЇ КРИТЕРІЇ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ
  Authors: Л.С. Левченко
  Number of views: 436
 • 80-85
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
  Authors: Л.В. Лунгу
  Number of views: 483
 • 86-94
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Authors: Т.В. Лутаєва
  Number of views: 367
 • 95-100
  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ Й КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ВНЗ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: М.С. Плащовата
  Number of views: 907
 • 100-106
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: О. С. Проценко
  Number of views: 366
 • 107-112
  Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян
  Authors: ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ І СВІТУ
  Number of views: 418
 • 113-120
  РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТА
  Authors: В.І. Ростовська
  Number of views: 435
 • 121-126
  РОЗВИТОК ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У ХІХ СТОЛІТТІ
  Authors: І.І. Степаненко
  Number of views: 421
 • 127-134
  АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1990-ті рр. – ХХІ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 389
 • 135-144
  ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (70-ті – 90-ті роки ХХ ст.)
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 368
 • 144-149
  ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ
  Authors: З.І. Шилкунова
  Number of views: 424
 • 150-157
  ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ
  Authors: Т.А. Щебликіна
  Number of views: 363


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us