Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences InstituteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
637
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6408
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38725
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942418

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 36, 2014

 • 5-11
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРЕЗ РАСКРЫТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
  Authors: Алаа Х. Малу
  Number of views: 520
 • 12-18
  ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: О.І. Бабельчук
  Number of views: 480
 • 19-23
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ШКОЛИ У СПРИЯННІ УСПІШНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: С.А. Бикасова
  Number of views: 545
 • 23-30
  СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ І ШКОЛИ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ШКІЛ ВІДОМСТВА МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: С.А. Білецька
  Number of views: 433
 • 31-36
  РОЛЬ ФОНДУ КАРНЕГІ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: А.В. Будко
  Number of views: 499
 • 37-44
  СУТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА БАТЬКІВСТВА» В УКРАЇНІ Й США
  Authors: В. В. Глушич
  Number of views: 472
 • 45-54
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (70-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л. О. Голубнича
  Number of views: 463
 • 55-63
  УНЕСОК ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ У РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: М.М. Данилюк
  Number of views: 489
 • 64-70
  ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
  Authors: І.В. Дерев’янко
  Number of views: 482
 • 71-78
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ҐЕНЕЗИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 442
 • 79-85
  ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ К.Д.УШИНСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Ю.М. Корнейко
  Number of views: 482
 • 85-94
  ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
  Authors: С. А. Лисенко
  Number of views: 430
 • 94-103
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В СРСР (1920–1930 РР.)
  Authors: С. Є. Лупаренко
  Number of views: 421
 • 104-110
  СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АРТПЕДАГОГІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
  Authors: Т. В. Ніжевська
  Number of views: 488
 • 111-119
  УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНІВ (50-ті – 60-ті роки ХХ ст.)
  Authors: Х. О. Онасько
  Number of views: 442
 • 120-127
  ДО ВИТОКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
  Authors: М. С. Плащовата
  Number of views: 484
 • 128-135
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УНВІЕРСИТЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ФРАНЦІЇ У ХVI – ХVIІІ СТОЛІТТЯХ
  Authors: І.С. Руднєва
  Number of views: 458
 • 136-142
  ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Н. С. Скрипник
  Number of views: 456
 • 142-150
  ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА НА ДУХОВНУ СКЛАДОВУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНУ В РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  Authors: С.І. Ткачов
  Number of views: 510
 • 150-156
  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: О. В. Хромченко
  Number of views: 516

Number 35, 2014

 • 5-13
  ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ (ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД)
  Authors: С.А. Білецька
  Number of views: 477
 • 14-21
  НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КАНАДИ
  Authors: О.П. Борзенко
  Number of views: 419
 • 21-28
  ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А.В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 444
 • 28-40
  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ: МЕТОД ПОРТФОЛІО
  Authors: А.В. Будко
  Number of views: 521
 • 40-48
  ФЕНОМЕН БАТЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ І США
  Authors: В.В. Глушич
  Number of views: 437
 • 49-56
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Authors: Д.О. Гончаров
  Number of views: 436
 • 57-67
  НЕФОРМАЛЬНІ ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У 80- 90-х рр. ХХ ст.
  Authors: А.О. Денисенко
  Number of views: 429
 • 68-78
  ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ
  Authors: Єфімова О.В.
  Number of views: 497
 • 79-85
  РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.О. Кириліва
  Number of views: 428
 • 85-96
  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.В. Орел
  Number of views: 452
 • 96-104
  КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Authors: М.С. Плащовата
  Number of views: 440
 • 104-114
  ХАРАКТЕР ВІДНОСИН МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян
  Number of views: 407
 • 115-122
  ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ФРАНЦІЇ
  Authors: І.С. Руднєва
  Number of views: 461
 • 122-135
  СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л.О. Рябченко
  Number of views: 390
 • 135-143
  ВИТОКИ ІДЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
  Authors: О.М. Скавронська
  Number of views: 417
 • 143-150
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: І.І. Степаненко
  Number of views: 367
 • 150-159
  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ПЕРШ. ПОЛ. 1960-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 476


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us