Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences Institute
Revista EspigaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
583
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6354
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38671
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942364

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 34, 2013

 • 5-15
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С.В. Абрамова
  Number of views: 772
 • 15-23
  СУТЬ ТА СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: І. М. Авдєєнко
  Number of views: 496
 • 23-34
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» (1976–1986 РР.) В МЕЖАХ РАДЯНСЬКОЇ «ШКОЛИ НАВЧАННЯ»
  Authors: В.Ю. Арешонков
  Number of views: 442
 • 34-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТУ ПИСЕМНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
  Authors: Н.М.Голуб
  Number of views: 410
 • 45-52
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  Authors: І.В. Дерев’янко
  Number of views: 406
 • 52-59
  ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Authors: О. В. Зуб, Ю. Д. Бойчук
  Number of views: 400
 • 59-70
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВЦІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 407
 • 70-79
  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ КОНСУЛЬТАНТІВ З ПИТАНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
  Authors: М. М. Медвідь, Я. В. Павлов
  Number of views: 415
 • 79-89
  РЕСУРСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: С.О. Микитюк
  Number of views: 493
 • 89-96
  РОЛЬ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
  Authors: О. М. Мірошниченко
  Number of views: 517
 • 96-107
  ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
  Authors: О.І. Міхеєнко
  Number of views: 418
 • 107-115
  ПИТАННЯ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ
  Authors: О. А. Міщенко
  Number of views: 415
 • 115-122
  ІНТУЇТИВНЕ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА
  Authors: Я.Ю Москальова
  Number of views: 412
 • 122-130
  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТЗАСОБІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т.В. Ніжевська
  Number of views: 437
 • 130-137
  К. Д. УШИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.В.Партола
  Number of views: 404
 • 137-144
  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ТОВАРИСТВ ЩОДО ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У СХІДНІЙ ТА ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ: КОМПАРАТИВНИЙ ПОГЛЯД
  Authors: Пивовар Ю.О.
  Number of views: 424
 • 144-150
  ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ.
  Authors: М.Е. Пісоцька
  Number of views: 427
 • 150-160
  ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ТВОРЧИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: І.І. Проценко
  Number of views: 410
 • 160-168
  РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: І.П. Репко
  Number of views: 598
 • 168-178
  ЦІННІСНА ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 429
 • 178-189
  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА КОРДУБИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТАЄМНОМУ УНІВЕРИСТЕТІ
  Authors: Р.Л. Федорищак
  Number of views: 447
 • 189-198
  СИСТЕМНИЙ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
  Authors: Т.А. Щебликіна
  Number of views: 425
 • 198-205
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Authors: Є. С. Яковенко
  Number of views: 417

Number 33, 2013

 • 5-12
  ВИТОКИ ІДЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КАНАДІ
  Authors: О. П. Борзенко
  Number of views: 423
 • 12-18
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: I. M. Друзь
  Number of views: 419
 • 18-24
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: O. I. Єфремова
  Number of views: 447
 • 24-35
  МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ
  Authors: B. O. Зінченко
  Number of views: 424
 • 35-46
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  Authors: O. M. Касьянова
  Number of views: 406
 • 46-52
  В.М. БЕХТЕРЄВ ПРО ЧИННИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. С. Касютін
  Number of views: 451
 • 52-59
  ВНЕСОК Л.ЗАНКОВА, П.ЗІНЧЕНКА ТА В.ДАВИДОВА В СТАНОВЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ З РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ( 60 - ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 70 - Х РР. XX СТОЛІТТЯ)
  Authors: B. O. Кириліва
  Number of views: 628
 • 59-67
  КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: M. O. Князян
  Number of views: 486
 • 67-74
  ІДЕЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ
  Authors: A. B. Ковтун
  Number of views: 448
 • 74-83
  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
  Authors: Ж. В. Кожухар
  Number of views: 431
 • 83-93
  МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ЧАТІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: C. П. Кожушко
  Number of views: 432
 • 93-101
  ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ЗАРУБІЖЖЯ
  Authors: Ю. І. Корсун
  Number of views: 503
 • 101-113
  ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
  Authors: B. A. Косиченко
  Number of views: 584
 • 113-124
  РОЛЬ А. М. КРАСНОВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: T. B. Лутаєва
  Number of views: 481
 • 124-130
  ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА УМОВА
  Authors: O. A. Міщенко
  Number of views: 398
 • 130-138
  ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ
  Authors: H. C. Мушинська
  Number of views: 440
 • 138-148
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. О. Петриненко
  Number of views: 615
 • 148-156
  ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: K. M. Пилипюк
  Number of views: 408
 • 156-163
  ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Ю. О. Попова
  Number of views: 446
 • 163-177
  АЛГОРИТМ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕСТІВ
  Authors: H. O. Різун
  Number of views: 410
 • 176-187
  КУРС «ПРАВА ЛЮДИНИ»: МІСЦЕ І РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. Т. Рябовол
  Number of views: 473
 • 187-194
  ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: O. Я. Сердюкова
  Number of views: 417


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us