Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Homosporticus
Turkish Journal of Forestry
Karadeniz Uluslararası Bilimsel DergiRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
270
YesterdayYesterday
908
This weekThis week
2115
Last WeekLast week
10598
This monthThis month
2967
Last monthLast month
43724
All daysAll days
5531081

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 37, 2015

 • 5-10
  РОЗВИТОК ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КАНАДІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: О.П. Борзенко
  Number of views: 444
 • 11-19
  ВПЛИВ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІСТОРІОГРАФІЮ ВУЗІВСЬКОЇ ДИДАКТИКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (50-60-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л.О.Голубнича
  Number of views: 464
 • 20-28
  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Т.О. Довженко
  Number of views: 426
 • 28-33
  РОЛЬ «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СБОРНИКА» В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
  Authors: О.В. Єфімова
  Number of views: 516
 • 34-39
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАТЬКІВСЬКОЇ ПРОСВІТИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: О.О. Запорожець
  Number of views: 522
 • 39-45
  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
  Authors: С. Е. Касіянц
  Number of views: 652
 • 46-51
  ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
  Authors: В. О. Кириліва
  Number of views: 485
 • 51-55
  ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: М. О. Князян
  Number of views: 518
 • 56-61
  МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ УКРАЇНИ (історичний аспект)
  Authors: А. В. Ковтун
  Number of views: 517
 • 61-69
  ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Authors: О.Ю. Кузнецова
  Number of views: 554
 • 70-79
  ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ЇЇ КРИТЕРІЇ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ
  Authors: Л.С. Левченко
  Number of views: 484
 • 80-85
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
  Authors: Л.В. Лунгу
  Number of views: 523
 • 86-94
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Authors: Т.В. Лутаєва
  Number of views: 411
 • 95-100
  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ Й КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ВНЗ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: М.С. Плащовата
  Number of views: 963
 • 100-106
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: О. С. Проценко
  Number of views: 400
 • 107-112
  Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян
  Authors: ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ І СВІТУ
  Number of views: 459
 • 113-120
  РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТА
  Authors: В.І. Ростовська
  Number of views: 471
 • 121-126
  РОЗВИТОК ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У ХІХ СТОЛІТТІ
  Authors: І.І. Степаненко
  Number of views: 465
 • 127-134
  АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1990-ті рр. – ХХІ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 427
 • 135-144
  ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (70-ті – 90-ті роки ХХ ст.)
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 407
 • 144-149
  ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ
  Authors: З.І. Шилкунова
  Number of views: 472
 • 150-157
  ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ
  Authors: Т.А. Щебликіна
  Number of views: 397


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us