Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
706
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4357
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49446
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406293

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 36, 2014

 • 5-11
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРЕЗ РАСКРЫТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
  Authors: Алаа Х. Малу
  Number of views: 415
 • 12-18
  ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: О.І. Бабельчук
  Number of views: 410
 • 19-23
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ШКОЛИ У СПРИЯННІ УСПІШНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: С.А. Бикасова
  Number of views: 468
 • 23-30
  СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ І ШКОЛИ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ШКІЛ ВІДОМСТВА МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: С.А. Білецька
  Number of views: 373
 • 31-36
  РОЛЬ ФОНДУ КАРНЕГІ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: А.В. Будко
  Number of views: 442
 • 37-44
  СУТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА БАТЬКІВСТВА» В УКРАЇНІ Й США
  Authors: В. В. Глушич
  Number of views: 375
 • 45-54
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (70-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: Л. О. Голубнича
  Number of views: 399
 • 55-63
  УНЕСОК ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ У РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: М.М. Данилюк
  Number of views: 422
 • 64-70
  ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
  Authors: І.В. Дерев’янко
  Number of views: 412
 • 71-78
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ҐЕНЕЗИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 381
 • 79-85
  ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ К.Д.УШИНСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Ю.М. Корнейко
  Number of views: 412
 • 85-94
  ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
  Authors: С. А. Лисенко
  Number of views: 359
 • 94-103
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В СРСР (1920–1930 РР.)
  Authors: С. Є. Лупаренко
  Number of views: 363
 • 104-110
  СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АРТПЕДАГОГІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
  Authors: Т. В. Ніжевська
  Number of views: 414
 • 111-119
  УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНІВ (50-ті – 60-ті роки ХХ ст.)
  Authors: Х. О. Онасько
  Number of views: 378
 • 120-127
  ДО ВИТОКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
  Authors: М. С. Плащовата
  Number of views: 421
 • 128-135
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УНВІЕРСИТЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ФРАНЦІЇ У ХVI – ХVIІІ СТОЛІТТЯХ
  Authors: І.С. Руднєва
  Number of views: 398
 • 136-142
  ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Н. С. Скрипник
  Number of views: 389
 • 142-150
  ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА НА ДУХОВНУ СКЛАДОВУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНУ В РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  Authors: С.І. Ткачов
  Number of views: 440
 • 150-156
  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: О. В. Хромченко
  Number of views: 445


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us