Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences InstituteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
615
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6386
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38703
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942396

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 35, 2014

 • 5-13
  ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ (ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД)
  Authors: С.А. Білецька
  Number of views: 477
 • 14-21
  НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КАНАДИ
  Authors: О.П. Борзенко
  Number of views: 419
 • 21-28
  ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А.В. Боярська-Хоменко
  Number of views: 444
 • 28-40
  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ: МЕТОД ПОРТФОЛІО
  Authors: А.В. Будко
  Number of views: 521
 • 40-48
  ФЕНОМЕН БАТЬКІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ І США
  Authors: В.В. Глушич
  Number of views: 437
 • 49-56
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Authors: Д.О. Гончаров
  Number of views: 436
 • 57-67
  НЕФОРМАЛЬНІ ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У 80- 90-х рр. ХХ ст.
  Authors: А.О. Денисенко
  Number of views: 429
 • 68-78
  ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ
  Authors: Єфімова О.В.
  Number of views: 497
 • 79-85
  РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.О. Кириліва
  Number of views: 428
 • 85-96
  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В.В. Орел
  Number of views: 452
 • 96-104
  КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Authors: М.С. Плащовата
  Number of views: 440
 • 104-114
  ХАРАКТЕР ВІДНОСИН МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян
  Number of views: 407
 • 115-122
  ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ФРАНЦІЇ
  Authors: І.С. Руднєва
  Number of views: 461
 • 122-135
  СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
  Authors: Л.О. Рябченко
  Number of views: 390
 • 135-143
  ВИТОКИ ІДЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
  Authors: О.М. Скавронська
  Number of views: 417
 • 143-150
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: І.І. Степаненко
  Number of views: 367
 • 150-159
  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ПЕРШ. ПОЛ. 1960-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 476


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us