Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences InstituteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
605
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6376
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38693
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942386

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 34, 2013

 • 5-15
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С.В. Абрамова
  Number of views: 772
 • 15-23
  СУТЬ ТА СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: І. М. Авдєєнко
  Number of views: 496
 • 23-34
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» (1976–1986 РР.) В МЕЖАХ РАДЯНСЬКОЇ «ШКОЛИ НАВЧАННЯ»
  Authors: В.Ю. Арешонков
  Number of views: 442
 • 34-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТУ ПИСЕМНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
  Authors: Н.М.Голуб
  Number of views: 410
 • 45-52
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  Authors: І.В. Дерев’янко
  Number of views: 406
 • 52-59
  ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Authors: О. В. Зуб, Ю. Д. Бойчук
  Number of views: 400
 • 59-70
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВЦІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 407
 • 70-79
  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ КОНСУЛЬТАНТІВ З ПИТАНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
  Authors: М. М. Медвідь, Я. В. Павлов
  Number of views: 415
 • 79-89
  РЕСУРСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: С.О. Микитюк
  Number of views: 493
 • 89-96
  РОЛЬ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
  Authors: О. М. Мірошниченко
  Number of views: 517
 • 96-107
  ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
  Authors: О.І. Міхеєнко
  Number of views: 418
 • 107-115
  ПИТАННЯ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ
  Authors: О. А. Міщенко
  Number of views: 415
 • 115-122
  ІНТУЇТИВНЕ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА
  Authors: Я.Ю Москальова
  Number of views: 412
 • 122-130
  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТЗАСОБІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т.В. Ніжевська
  Number of views: 437
 • 130-137
  К. Д. УШИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В.В.Партола
  Number of views: 404
 • 137-144
  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ТОВАРИСТВ ЩОДО ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У СХІДНІЙ ТА ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ: КОМПАРАТИВНИЙ ПОГЛЯД
  Authors: Пивовар Ю.О.
  Number of views: 424
 • 144-150
  ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ.
  Authors: М.Е. Пісоцька
  Number of views: 427
 • 150-160
  ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ТВОРЧИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: І.І. Проценко
  Number of views: 410
 • 160-168
  РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: І.П. Репко
  Number of views: 598
 • 168-178
  ЦІННІСНА ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ
  Authors: Н.Г. Тарарак
  Number of views: 429
 • 178-189
  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОНА КОРДУБИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТАЄМНОМУ УНІВЕРИСТЕТІ
  Authors: Р.Л. Федорищак
  Number of views: 447
 • 189-198
  СИСТЕМНИЙ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
  Authors: Т.А. Щебликіна
  Number of views: 425
 • 198-205
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Authors: Є. С. Яковенко
  Number of views: 417


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us