Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
609
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4260
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49349
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406196

Teorìâ ta metodika navčannâ ta vihovannâ

Number 33, 2013

 • 5-12
  ВИТОКИ ІДЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КАНАДІ
  Authors: О. П. Борзенко
  Number of views: 339
 • 12-18
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: I. M. Друзь
  Number of views: 354
 • 18-24
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: O. I. Єфремова
  Number of views: 380
 • 24-35
  МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ
  Authors: B. O. Зінченко
  Number of views: 353
 • 35-46
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  Authors: O. M. Касьянова
  Number of views: 334
 • 46-52
  В.М. БЕХТЕРЄВ ПРО ЧИННИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. С. Касютін
  Number of views: 368
 • 52-59
  ВНЕСОК Л.ЗАНКОВА, П.ЗІНЧЕНКА ТА В.ДАВИДОВА В СТАНОВЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ З РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ( 60 - ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 70 - Х РР. XX СТОЛІТТЯ)
  Authors: B. O. Кириліва
  Number of views: 504
 • 59-67
  КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: M. O. Князян
  Number of views: 409
 • 67-74
  ІДЕЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ
  Authors: A. B. Ковтун
  Number of views: 385
 • 74-83
  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
  Authors: Ж. В. Кожухар
  Number of views: 362
 • 83-93
  МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ЧАТІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: C. П. Кожушко
  Number of views: 370
 • 93-101
  ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ЗАРУБІЖЖЯ
  Authors: Ю. І. Корсун
  Number of views: 413
 • 101-113
  ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
  Authors: B. A. Косиченко
  Number of views: 479
 • 113-124
  РОЛЬ А. М. КРАСНОВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: T. B. Лутаєва
  Number of views: 372
 • 124-130
  ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА УМОВА
  Authors: O. A. Міщенко
  Number of views: 343
 • 130-138
  ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ
  Authors: H. C. Мушинська
  Number of views: 374
 • 138-148
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. О. Петриненко
  Number of views: 500
 • 148-156
  ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: K. M. Пилипюк
  Number of views: 325
 • 156-163
  ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗАСОБАМИ ІКТ
  Authors: Ю. О. Попова
  Number of views: 373
 • 163-177
  АЛГОРИТМ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕСТІВ
  Authors: H. O. Різун
  Number of views: 346
 • 176-187
  КУРС «ПРАВА ЛЮДИНИ»: МІСЦЕ І РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. Т. Рябовол
  Number of views: 369
 • 187-194
  ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: O. Я. Сердюкова
  Number of views: 339


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us