Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1387
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9355
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29449
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386296

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 47, 2018

 • 3-5
  ЛІДІЯ АНДРІЇВНА ЛИСИЧЕНКО ЯК НАУКОВА ЦІННІСТЬ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 420
 • 6-12
  УКРАЇНСЬКИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ Л. А. ЛИСИЧЕНКО: НАУКОВА ОСОБИСТІСТЬ У РИТМАХ ТРАДИЦІЇ, ЧАСУ Й КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ НАРОДУ
  Authors: Л. І. Шевченко
  Number of views: 389
 • 13-22
  ХУДОЖНЄ СЛОВО В КООРДИНАТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: КОНТЕКСТ, ОБРАЗ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕНСУ (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко)
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 518
 • 23-32
  МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ-ВЧЕНОГО В ПАЛІТРІ СПОГАДІВ КОЛЕГ, УЧНІВ, ПОСЛІДОВНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 365
 • 33-36
  ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Л. А. Лисиченко
  Number of views: 362
 • 37-41
  IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN-SPEAKING MEMES IN CYBERSPACE
  Authors: M.V. Zabotnova, O.V. Bohdanova
  Number of views: 347
 • 42-49
  «ЖИВЕ» НАРОДНЕ СЛОВО ЯК ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПОТРЕБИ ФІКСАЦІЇ УКРАЇНІЗМІВ
  Authors: Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська
  Number of views: 337
 • 50-56
  БІБЛІЇЗМИ Й РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ: СПРОБА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 530
 • 57-65
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ FACIAL EXPRESSION / МІМІКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Т. В. Подуфалова, І. К. Козка
  Number of views: 340
 • 66-71
  ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ГОВІРОК КУП’ЯНСЬКОГО І ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: А. А. Cагаровський
  Number of views: 361
 • 72-77
  МЕДІЙНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  Authors: Д. Ю. Сизонов
  Number of views: 401
 • 78-90
  СУЧАСНА ЛІНГВОФЕМІНІЗАЦІЯ: РОДОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ПЕРИФРАСТИЧНА НОМІНАЦІЯ
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 428
 • 91-98
  СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ДИСКУРСІ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. А. Стишов
  Number of views: 428
 • 99-107
  СТАНОВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. В. Тихоненко
  Number of views: 422
 • 108-112
  ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОНІМІВ ТА ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МЕТАМОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ
  Authors: Д. Янчура
  Number of views: 425
 • 113-119
  ХАРКІВ: ВІДОМИЙ І НЕЗНАНИЙ
  Authors: А. П. Ярещенко
  Number of views: 353
 • 120-129
  ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: В. П. Сімонок
  Number of views: 377
 • 130-137
  УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО
  Authors: І. Є. Богданова
  Number of views: 625
 • 138-142
  МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯРИНИ В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»
  Authors: С. В. Помирча
  Number of views: 384
 • 143-149
  ФЕНОМЕН СТРАХУ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 367
 • 150-156
  ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДСТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 429
 • 157-164
  АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛО- ТА ФРАНКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СЕМАНТИЧНОМУ ТА СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
  Authors: І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна
  Number of views: 584
 • 165-168
  ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЬОРАТИВІВ (на матеріалі української та англійської мов)
  Authors: О. С. Таран
  Number of views: 349
 • 169-174
  ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ІЗ СЕМАНТИКОЮ ПОРІВНЯННЯ В ПРИІМЕННОМУ ВЖИВАННІ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 513
 • 175-179
  ТРАНСПОЗИЦІЯ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ ЯК МЕХАНІЗМ ПОРОДЖЕННЯ ОЦІННИХ ЗНАЧЕНЬ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 375
 • 180-188
  ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО «ЧОРНОГО ГУМОРУ» (на матеріалі оповідань Ю. Винничука)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 409
 • 189-195
  ШТРИХИ ДО МОВНОГО ПОРТРЕТА НАУКОВЦЯ: НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 367
 • 196-203
  ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНУВАННІ МОВ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ
  Authors: Л. М. Пелепейченко
  Number of views: 376
 • 204-212
  УНІВЕРСАЛЬНЕ ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРТАННЯ ДО СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВИКА (ВТРАТИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ)
  Authors: М. С. Скаб
  Number of views: 424
 • 213-221
  СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В МАНІПУЛЯТИВНОМУ ДИСКУРСІ ПОЗИТИВУ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 373
 • 222-227
  ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДЛЯ РІЗНОАСПЕКТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: Н. П. Книшенко, Н. В. Нікуліна
  Number of views: 524
 • 228-231
  ПО-НОВОМУ ПРО ВІЧНЕ
  Authors: Т. А. Космеда, Н. В. Піддубна
  Number of views: 383
 • 232-234
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ШРАМКО Р. Г., СТЕПАНЕНКО М. І. «ІЗОФУНКЦІЙНІ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМІ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ»
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 366


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us