Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1391
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9359
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29453
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386300

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 45, 2017

 • 3-8
  Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень
  Authors: А. В. Гріччіна
  Number of views: 888
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПЕРИФРАЗИ В ТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 498
 • 15-21
  SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON
  Authors: I. K. Kozka
  Number of views: 418
 • 22-29
  МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ
  Authors: О. М. Лисенко
  Number of views: 908
 • 30-39
  ФІТОНІМНИЙ КОД ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
  Authors: Т. М. Мішеніна
  Number of views: 498
 • 40-46
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС БІБЛЕЇЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 626
 • 47-53
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НОМІНАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу)
  Authors: К. І. Шишкіна
  Number of views: 441
 • 54-59
  АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НОВОТВОРІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Authors: М. С. Глуховська
  Number of views: 457
 • 60-69
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В ІДІОЛЕКТІ МАРКА ВОВЧКА
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 478
 • 70-76
  ПОЕТИЧНА ГРАМАТИКА: ІНТИМІЗУВАЛЬНІ СМИСЛИ ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. СИМОНЕНКА
  Authors: Т. А. Космеда
  Number of views: 538
 • 77-82
  КОМПРЕСОВАНІ АДВЕРБІАЛЬНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 401
 • 83-90
  СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (на прикладі технічної метамови)
  Authors: О. І. Мізіна, Л. А. Чередник
  Number of views: 405
 • 91-96
  МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОГО ЕФЕКТУ АФЕКТОНІМІВ
  Authors: О. І. Мокляк
  Number of views: 425
 • 97-102
  НЕОЛОГІЗМ, ОКАЗІОНАЛІЗМ, ПОТЕНЦІЙНЕ СЛОВО: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ
  Authors: Є. Б. Новікова
  Number of views: 2217
 • 103-108
  МІСЦЕ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОЯСНЮВАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ У КЛАСИФІКАЦІЯХ СКЛАДНОГО СПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ
  Authors: В. М. Терещенко
  Number of views: 439
 • 109-116
  КОНЦЕПТ СВЯТВЕЧІР У МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 463
 • 117-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ / КОХАННЯ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалах збірки «Пролог»)
  Authors: О. І. Черненко
  Number of views: 506
 • 123-127
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ
  Authors: Д.М. Івашенюк
  Number of views: 473
 • 128-132
  МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ОСУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 471
 • 133-137
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
  Authors: Лю Юйин, И.А. Быкова
  Number of views: 634
 • 138-145
  READING ON PAPER AND DIGITAL SCREENING IN STUDENTS OF JOURNALISM AND FOREIGN LANGUAGES OF UNIVERSITIES OF MANIZALES, COLOMBIA AND KHARKIV, UKRAINE
  Authors: L.M. Ramírez, L.V. Konstantinova
  Number of views: 429
 • 146-151
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СЕМЕНА КЛИМОВСЬКОГО «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»
  Authors: О. О. Чевичелова
  Number of views: 483
 • 152-162
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ЗВЕРТАНЬ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 490
 • 163-169
  УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ДОСВІД У НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 592
 • 170-178
  ЛІТУРГІЙНА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 497
 • 179-183
  ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 536
 • 184-188
  ОРФОГРАФІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ПРАЦЯХ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: Ю. Є. Волошина
  Number of views: 481
 • 189-193
  МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Гаврилова
  Number of views: 872
 • 194-198
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СЛОВНИКАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 446
 • 199-205
  СИНОНІМІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ В ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: О. О. Романова
  Number of views: 725
 • 206-212
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  Authors: О. В. Зосімова
  Number of views: 858


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us