Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1288
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9256
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29350
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386197

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 44, 2016

 • 3-8
  СУЧАСНІ АНГЛІЗМИ в ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
  Authors: Л. Г. Боярова
  Number of views: 532
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ зі СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ «СМЕРТЬ», «СМЕРТНИЙ»
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 773
 • 15-23
  СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ЩОДЕННИКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 492
 • 24-31
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПІВВІДНОСНИМ СПОЛУЧНИКОМ якщо … то В АСПЕКТІ ГРАМАТИЧНОГО І АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, О. В. Ткач, Н. В. Щербакова
  Number of views: 550
 • 32-37
  ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИСЛІВНИКІВ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Глотова
  Number of views: 485
 • 38-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ І ФАКУЛЬТАТИВНИХ АТРИБУТИВІВ У КОРЕЛЯТИВАХ ІЗ СЕМАНТИКОЮ НЕОЗНАЧЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ
  Authors: Л. І. Дерев’янко
  Number of views: 447
 • 46-55
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО СЛОВОТВІРНОГО ПОЛЯ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СУФІКСАЛЬ- НИХ АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ ІЗ СУФІКСОМ -MAN
  Authors: О. Я. Добровольська
  Number of views: 507
 • 56-60
  СИНТАКСИЧНА СИНОНИМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А. В. Лепетюха
  Number of views: 463
 • 61-67
  ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
  Authors: І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко
  Number of views: 451
 • 68-76
  АСИМЕТРИЧНІ ПРОЯВИ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ МЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. О. Полозова
  Number of views: 439
 • 77-83
  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть»)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 681
 • 84-89
  УСКЛАДНЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ
  Authors: П. Б. Ткач
  Number of views: 445
 • 90-96
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 438
 • 97-102
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ДІМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі асоціативного експерименту)
  Authors: Ю. М. Лебеденко, Я. В. Василенко
  Number of views: 439
 • 103-107
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ»
  Authors: О. І. Пономаренко
  Number of views: 479
 • 108-114
  ЗГОДА ТА НЕЗГОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Н. О. Рябокінь
  Number of views: 562
 • 115-121
  НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
  Authors: Е. В. Палатовская
  Number of views: 459
 • 122-129
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА-ДЖЕРЕЛА СТРАХУ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: Я. Ю. Сазонова, К. В. Захарова
  Number of views: 450
 • 130-136
  ОСОБЛИВОСТІ ПАУЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ
  Authors: І.В. Сердюк
  Number of views: 451
 • 137-143
  ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
  Authors: В. О. Старух
  Number of views: 445
 • 144-152
  ВЕРБАЛЬНИЙ ВИЯВ СКРОМНОСТІ В РЕАКЦІЯХ НА ПОЗИТИВНООЦІННІ МАНІПУЛЕМИ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 441
 • 153-157
  ЛіНГВІСТИЧНИЙ СТАТУс поняття комунікативного лідера (публічної комунікативної особистості)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 448
 • 158-167
  РУСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА В ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКИХ МІСЦЕВИХ УРЯДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 431
 • 168-174
  АБРЕВІАТУРНІ ТА СИМВОЛЬНІ ДУБЛЕТИ В СИНТАКСИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. І. Васецька
  Number of views: 519
 • 175-182
  Семантична структура аналітичних термінів науково-технічної термінології
  Authors: Л. Б. Гаращенко
  Number of views: 456
 • 183-188
  ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
  Authors: М. О. Колпаков
  Number of views: 480
 • 189-192
  TERMINOLOGICAL NOUN-JUXTAPOSITIONS WITH CORRELATIVE RELATIONS
  Authors: L. A. Radomska
  Number of views: 409
 • 193-199
  СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: Ю. Б. Струганець
  Number of views: 594
 • 200-201
  РЕЦЕНЗІЯ на монографічне видання «Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців», яке написали Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна Харків-Познань, 2015
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 444
 • 202-203
  ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР І ЧАС (наукові форуми нового формату)
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 444


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us