Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1380
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9348
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29442
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386289

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 42, 2016

 • 3-9
  АД’ЄКТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА НОМІНАЦІЯ В НЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА
  Authors: І. М. Бабій
  Number of views: 436
 • 10-15
  Семантико-синтаксичні особливості одноактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови
  Authors: А. В. Григор’єва
  Number of views: 347
 • 16-22
  ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : КАТЕГОРІЙНА ДІЄСЛІВНІСТЬ
  Authors: А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
  Number of views: 444
 • 23-28
  ВИДИ КОНВЕРСІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
  Authors: В. Г. Заєць
  Number of views: 327
 • 29-35
  СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ОСОБОВИХ ПРОНОМІНАТИВІВ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ВИСОКОГО
  Authors: О. В. Калашник
  Number of views: 351
 • 36-43
  МІЖФРАЗОВІ ЗВ’ЯЗКИ У НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЯХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 561
 • 44-51
  ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 341
 • 52-57
  МОРФОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ: ПОГЛЯДИ ДОСЛІДНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Мороз
  Number of views: 372
 • 58-64
  ПОРОДЖУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І СИСТЕМНІ ВИЯВИ ПРІЗВИСЬК ДИТЯЧОГО ТОВАРИСТВА
  Authors: А. М. Нелюба
  Number of views: 359
 • 65-71
  ІННОВАТИВНІ СУБСТАНТИВИ З АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯК ВИЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВИ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 350
 • 72-77
  СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МЕТИ І ПРИЧИНИ ЯК РІЗНОВИДИ РЕЧЕНЬ РОЗЧЛЕНОВАНОГО ТИПУ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗУМОВЛЕНОСТІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі романів Бориса Харчука «На майдані», «Межі і безмежжя»)
  Authors: Н. О. Свистун
  Number of views: 416
 • 78-84
  ПОЕТИКА ВІРШОВОГО ТЕКСТУ В ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ
  Authors: О. О. Скоробогатова
  Number of views: 362
 • 85-91
  ІННОВАЦІЙНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖАРГОНАХ
  Authors: Я. С. Старченко
  Number of views: 375
 • 92-98
  ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ОБ’ЄКТНО-АТРИБУТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 364
 • 99-105
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ БАГАТОЗНАЧНИХ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі сучасної української прози)
  Authors: О. П. Штонь
  Number of views: 455
 • 106-111
  ІНВАРІАНТНИЙ ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ
  Authors: Т. В. Юрчишин
  Number of views: 365
 • 112-118
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ «БІЛИЙ», «ЧОРНИЙ» ТА «ЧЕРВОНИЙ» У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича)
  Authors: Л. І. Дужа
  Number of views: 476
 • 119-128
  НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: А. А. Ковтун
  Number of views: 433
 • 129-135
  МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: ЕКВОНІМІЧНИЙ РІЗНОВИД У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
  Authors: Г. В. Кочерга
  Number of views: 416
 • 136-143
  КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ / НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: В. М. Лабетова
  Number of views: 326
 • 144-149
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТРОПІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У МОВІ ТВОРУ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО «ХРИЗАНТЕМИ»
  Authors: О. О. Литвин
  Number of views: 299
 • 150-155
  ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОРТРЕТІВ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ТРИПТИХУ «ХРЕСНА ПРОЩА» Р. ІВАНИЧУКА: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: К. В. Писаренко
  Number of views: 418
 • 156-162
  народження: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 349
 • 163-169
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СИНТАКСИЧНИЙ СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА
  Authors: М. Д. Химинець
  Number of views: 373
 • 170-182
  КОНЦЕПТ «БОГ» У ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ
  Authors: Л. Л. Шевченко
  Number of views: 394
 • 183-188
  Структура концепту ВЛАДА (на матеріалі публіцистичних текстів)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 471
 • 189-196
  УКРАЇНСЬКА МОВА В ГАЛИЦЬКИХ НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 376
 • 197-205
  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Authors: І. В. Козаченко
  Number of views: 484


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us