Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1386
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9354
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29448
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386295

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 40, 2015

 • 4-9
  УЧИТЕЛЬ БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ
  Authors: С.І. Дорошенко
  Number of views: 327
 • 10-12
  «ЩО ЗА ЛЮДИНА!»
  Authors: Л.А. Лисиченко
  Number of views: 446
 • 13-25
  ПЕДАГОГІЧНА СТОРІНКА У ТВОРЧОМУ ЖИТТЄПИСІ МИХАЙЛА ЖОВТОБРЮХА
  Authors: М.І. Степаненко
  Number of views: 335
 • 26-30
  ВШАНОВУЮЧИ ВИДАТНОГО МОВОЗНАВЦЯ
  Authors: О.А. Олексенко
  Number of views: 343
 • 31-34
  СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: С.Б. Стасевський
  Number of views: 379
 • 35-41
  КРЕАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ТВОРАХ І. ДРАЧА
  Authors: І.А. Павлова
  Number of views: 364
 • 42-46
  ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОПОЛОЖЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА «ШАГАЙ, ВЕСЕЛЫЙ НИЩИЙ…» В СВЕТЕ ПУШКИНСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
  Authors: Е.А. Скоробогатова
  Number of views: 323
 • 47-52
  СловотвІРНІ процеси в офіційно-діловому стилі української мови (на матеріалі словників ділової мови 20–30-х рр. ХХ ст.)
  Authors: О.В. Тихоненко
  Number of views: 405
 • 53-58
  РОЛЬ ЗАЙВИХ СЛІВ У ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНОМУ ВИСЛОВЛЕННІ (на матеріалі сучасної французької мови)
  Authors: І.В. Хожаіж
  Number of views: 429
 • 59-65
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 403
 • 66-73
  СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТИ
  Authors: Д.В. Колода
  Number of views: 389
 • 74-81
  ВИТОКИ ТЕОРІЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЧЕННЯ Л. БУЛАХОВСЬКОГО
  Authors: Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 448
 • 82-87
  ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЯК СТИЛЕУТВОРЮВАЛЬНА ДОМІНАНТА ЛИСТІВ М. КУЛІША ДО ДРУЖИНИ
  Authors: Ю.В. Невська
  Number of views: 367
 • 88-96
  РЕАЛІЗАЦІЯ МИРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Л.М. Пелепейченко, І.В. Сердюк
  Number of views: 708
 • 97-103
  ТЕКСТОТВІРНИЙ МЕХАНІЗМ ВИРАЖЕННЯ ТЕНСИВНОСТІ ЕМОЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ ЖАХІВ)
  Authors: Я.Ю. Сазонова
  Number of views: 403
 • 104-108
  МЕТАФОРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО МОЛДАВСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю.О. Тимченко
  Number of views: 424
 • 109-113
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ РОМАНІВ ДЖ. Г. АРЧЕРА «КАЇН І АВЕЛЬ», «БЛУДНА ДОЧКА» І «ОДИНАДЦЯТА ЗАПОВІДЬ» З БІБЛІЄЮ
  Authors: Ю.О. Шпак
  Number of views: 389
 • 114-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БОГ» У «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМЕНТАРІВ І. ФРАНКА
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 335
 • 123-130
  ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі української поезії ХХ–ХХI сторіч)
  Authors: О.Г. Радько
  Number of views: 373
 • 131-137
  ТЕРМІН У МЕТАМОВІ МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ: КОНВЕНЦІЙНІСТЬ ФОРМИ, ЗМІСТУ, РЕЦЕПЦІЇ
  Authors: В.А. Борисов
  Number of views: 347
 • 138-144
  ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Л.Г. Боярова
  Number of views: 427
 • 145-149
  НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТЕРМІНОПОНЯТЬ КІНОІНДУСТРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОЛЕКСИКОГРАФІЇ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 431
 • 150-156
  ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: Л.С. Калашник
  Number of views: 479
 • 157-163
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» (ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
  Authors: О.В. Ткаченко
  Number of views: 314
 • 164-170
  ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ
  Authors: Н.В. Щербакова
  Number of views: 333
 • 171-179
  ХАРКІВСЬКІ ЛІНГВІСТИЧНІ ТРАДИЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО МОВОЗНАВЧОГО ДОСВІДУ
  Authors: Т.Ю. Лисиченко
  Number of views: 420
 • 180-183
  УНОРМУВАННЯ, РОЗНОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЧАС І ТЕНДЕНЦІЇ, НАБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: Олена Маленко
  Number of views: 374

Number 39, 2015

 • 3-10
  ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАСТИКОНУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
  Authors: С.Г. Бутко
  Number of views: 528
 • 11-15
  НЕОЛОГИЗМЫ 2014 ГОДА
  Authors: И.А. Быкова
  Number of views: 444
 • 16-20
  БІОЛОГІЧНІ НОМЕНИ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДУВАННЯ ДІЙСНОСТІ
  Authors: О.М. Дудник
  Number of views: 320
 • 21-27
  Трансформації лексичного наповнення фразеологізмів як свідчення динаміки поняття «заможність»
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 426
 • 28-34
  СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
  Authors: І.К. Козка
  Number of views: 442
 • 35-42
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА ВОКАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: І. В. Стоцька
  Number of views: 414
 • 43-55
  УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКИ УСТАЛЕНИХ ВИРАЗІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Authors: Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, В.В. Піддубна
  Number of views: 559
 • 56-62
  STRUCTURAL MODELS OF MULTI-COMPONENT NICKNAMES OF AMERICAN CITIES AND TOWNS
  Authors: O.V. Zosimova
  Number of views: 358
 • 63-67
  СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОНОМІНАТИВІВ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
  Authors: О.В. Калашник
  Number of views: 429
 • 68-73
  ІСТОРІЯ ФОРМ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ ІМЕН ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ (лінгвоісторіографічний аспект)
  Authors: Т.І. Приступа
  Number of views: 362
 • 74-79
  вплив фольклору на словотворчу практику павла тичини
  Authors: О.В. Семенюк (Кирилюк)
  Number of views: 322
 • 80-84
  ВИНИКНЕННЯ НОВИХ МОТИВОВАНИХ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ
  Authors: А.С. Стадній
  Number of views: 358
 • 85-92
  СЕМАНТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: Н. Ю. Ясакова
  Number of views: 410
 • 93-96
  ТЕКСТ І МЕДІАТЕКСТ ЯК КАТЕГОРІЇ КІНОДИСКУРСУ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 422
 • 97-103
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ У ЛИСТАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 398
 • 104-108
  НАЦІОНАЛЬНІ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ НЕВЕРБАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: В.О. Старух
  Number of views: 390
 • 109-115
  ПОРІВНЯННЯ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю.О. Тимченко
  Number of views: 444
 • 116-122
  ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗНАНЬ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОЇ ПАРАДИГМИ
  Authors: О.І. Вовк
  Number of views: 361
 • 123-127
  ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО ЗНАЧУЩОГО КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ТЕКСТАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
  Authors: Н.Д. Коловоротна
  Number of views: 407
 • 128-135
  Вода: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н.В. Плотнікова
  Number of views: 345
 • 136-139
  ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮДИНА» В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА
  Authors: В.І. Соляник
  Number of views: 365
 • 140-145
  ІНТИМІЗАЦІЯ ЯК МОВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
  Authors: Ю.Г. Зайцева
  Number of views: 382
 • 146-152
  МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ У ТВОРАХ ЮРКА ІЗДРИКА
  Authors: Н.А. Карпенко
  Number of views: 365
 • 153-158
  МОВНА ГРА В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ Й СТИЛІСТИКИ
  Authors: А.В. Мартакова
  Number of views: 356
 • 159-171
  ЕТАЛОННИЙ І РЕАЛЬНИЙ ТИПИ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  Authors: Л.М. Пелепейченко, О.О. Павлова
  Number of views: 430
 • 172-176
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ (на матеріалі твору Р. Іваничука «Хресна проща»)
  Authors: К.В. Писаренко
  Number of views: 343
 • 177-181
  ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  Authors: В.В. Піддубна
  Number of views: 834
 • 182-187
  етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові
  Authors: Ю.В. Святюк
  Number of views: 427
 • 188-194
  ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  Authors: С.В. Помирча, О.В. Ябурова, М.Ю. Дзюба
  Number of views: 324
 • 195-198
  СКОРОБОГАТОВА Е. А. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ: ПОЭТИКА ИМЕННЫХ КАТЕГОРИЙ В ТЕКСТАХ И ИДИОСТИЛЯХ
  Authors: С.І. Дорошенко
  Number of views: 287
 • 199-202
  ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 348
 • 203-207
  ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ
  Authors: В.П. Самохіна, О.М. Голікова
  Number of views: 399


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us