Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1334
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9302
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29396
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386243

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 38, 2014

 • 3-9
  ФРАЗЕОЛОГІЧНА МІКРОСИСТЕМА «УВАГА ЯК ПОЗИТИВНІ ВІДНОСИНИ (СТАВЛЕННЯ) ЛЮДИНИ»
  Authors: Ю.Ю. Балацька
  Number of views: 402
 • 10-14
  成语 «ГОТОВІ ВИРАЗИ» В КОНТЕКСТІ СТИЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Н.М. Джгун
  Number of views: 549
 • 15-22
  ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕРГОНІМІВ
  Authors: Г.В. Зимовець
  Number of views: 440
 • 23-28
  ІДЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БІДНОСТІ
  Authors: Т.М. Князь
  Number of views: 621
 • 29-35
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СМЕРТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ НАЗВАМИ ПОНЯТЬ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУ
  Authors: О.В. Омельяненко
  Number of views: 411
 • 36-42
  ЕТНОМАКРОКОД ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  Authors: Л.В. Савченко
  Number of views: 441
 • 43-50
  ПРОЦЕСИ ОСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: В.П. Сімонок
  Number of views: 440
 • 51-58
  КОНЦЕПЦІЯ ТЕЗАУРУСА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
  Authors: О.О. Тєлєжкіна
  Number of views: 581
 • 59-64
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У «ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ І СТЕПОВИХ ГОВІРОК ДОНБАСУ»
  Authors: Н.В. Тернова
  Number of views: 506
 • 65-74
  ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О.В. Ткаченко
  Number of views: 496
 • 75-82
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ СЛОВООБРАЗІВ ОПОВІДАННЯ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО «СКРИНЯ»
  Authors: О.О. Алєксєєва
  Number of views: 469
 • 83-89
  ТЕСТОТВІРНІ Й ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
  Authors: М.В. Голтвеницька
  Number of views: 454
 • 90-97
  ЖАРҐОНОВИЙ «ЖІНОЧИЙ» СЛОВОТВІР НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ
  Authors: А.М. Нелюба
  Number of views: 468
 • 98-102
  УКРАЇНСЬКИЙ КІНОДИСКУРС У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 515
 • 103-109
  МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ МОВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н.Д. Коловоротна
  Number of views: 452
 • 110-115
  КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОВІ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ
  Authors: М.В. Мамич
  Number of views: 443
 • 116-120
  МОВЛЕННЄВА МАНІПУЛЯЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: О.В. Маріна
  Number of views: 627
 • 121-125
  РЕЛІГІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ЛІТОПИСУ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА
  Authors: Ю.О. Шпак
  Number of views: 521
 • 126-130
  МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ БОРИСА ОЛІЙНИКА
  Authors: О.В. Діброва
  Number of views: 538
 • 131-137
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ДОРОГА В МАКРОТЕКСТІ ПОЕЗІЙ М.Т. РИЛЬСЬКОГО
  Authors: Т.Ю. Лисиченко
  Number of views: 445
 • 138-145
  ПОЕТИКА ЧИСЛІВНИКА В ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА
  Authors: І.А. Павлова
  Number of views: 625
 • 146-153
  ТЕМПОРАЛЬНИЙ ПРОСТІР ХАРКОВА У ТВОРІ САШКА УШКАЛОВА «БЖД»: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: О.О. Переяслова
  Number of views: 400
 • 154-159
  ЛІНГВАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ У МКС Р. ІВАНИЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ «СТРАДЧІВСЬКИЙ ПАТЕРИК. СИМВОЛ ВІРИ»)
  Authors: К.В. Писаренко
  Number of views: 468
 • 160-168
  МОВНИЙ ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В «СПІВОМОВКАХ» СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА)
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 436
 • 169-175
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕГМЕНТІВ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» У ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  Authors: І.В. Хоменська
  Number of views: 501
 • 176-180
  ЖІНОЧЕ ПИСЬМО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ)
  Authors: Л.І. Шутова
  Number of views: 569
 • 181-189
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАТИВНИХ РЕГІСТРІВ У РОМАНІ Л. АНДРЕЄВА «ЩОДЕННИК САТАНИ»
  Authors: С.Е. Мехасюк
  Number of views: 397
 • 188-194
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Т.Ф. Осіпова
  Number of views: 541
 • 195-199
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНЦІВ В ЕТНОКУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ
  Authors: Н.О. Рябокінь
  Number of views: 395
 • 200-204
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ КРІМ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ВИКЛЮЧЕННЯ
  Authors: Т.М. Ходєєва
  Number of views: 526
 • 205-213
  ЕФЕКТИВНІСТЬ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА
  Authors: І.Ю. Шкіцька
  Number of views: 530
 • 214-218
  СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА
  Authors: Н.П. Книшенко
  Number of views: 406
 • 219-224
  СУЧАСНІ СПОСОБИ ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й ТЕРМІНОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА)
  Authors: Н.В. Разбєгіна
  Number of views: 536
 • 225-229
  ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ЯВИЩА ЕВФЕМІЇ
  Authors: Т.В. Світлична
  Number of views: 413
 • 230-237
  МОТИВАЦІЙНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЯК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ТИП
  Authors: Н.А. Цимбал
  Number of views: 444
 • 238-246
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
  Authors: О.В. Олійник
  Number of views: 576

Number 37, 2014

 • 3-9
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ І ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА МАТЕРІАЛІ ОДНО- І РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ (української, російської, польської, англійської)
  Authors: Л. Гнатюк
  Number of views: 637
 • 10-13
  СЕМАНТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК РІЗНОВИД КІЛЬКІСНОГО ЗНАЧЕННЯ
  Authors: Е.О. Головань
  Number of views: 473
 • 14-17
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ
  Authors: А.П. Дюськіна
  Number of views: 689
 • 18-23
  РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИКО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В ХУДОЖНІЙ МОВІ (ЗА ЗБІРКОЮ ВИБРАНИХ ВІРШІВ ЛІНИ КОСТЕНКО «ТРИСТА ПОЕЗІЙ»)
  Authors: В.С. Калашник
  Number of views: 583
 • 24-28
  АДАПТАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ СЕМАНТИКИ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ
  Authors: Н.М. Кувшинова
  Number of views: 426
 • 29-33
  ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ЕВФЕМІСТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
  Authors: І.В. Мілєва
  Number of views: 480
 • 34-41
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ
  Authors: І.М. Нечитайло
  Number of views: 454
 • 42-49
  ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Authors: О.М. Прасол
  Number of views: 861
 • 50-56
  МІСЦЕ ДОНБАСУ В МОВНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
  Authors: М.Г. Шленьова
  Number of views: 436
 • 57-64
  ВИРАЖАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)
  Authors: О.О. Волобуєва
  Number of views: 431
 • 65-69
  ОБСЯГ ПОНЯТТЯ АСОЦІАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У СЛОВОТВОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: М.С. Глуховська
  Number of views: 524
 • 70-80
  О СТРУКТУРЕ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ КОНТАМИНАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
  Authors: А.Г. Голодов
  Number of views: 419
 • 81-86
  ХУДОЖНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОНОМІНАТИВІВ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ БОРИСА ОЛІЙНИКА
  Authors: О.А. Олексенко, В. Лабетова
  Number of views: 522
 • 87-90
  ГРАФІЧНО НЕАДАПТОВАНІ АНГЛІЦИЗМИ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  Authors: Н.В. Слобода
  Number of views: 545
 • 91-96
  ПЕРЕДУМОВИ Й ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНО-ДЕРИВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖАРҐОНОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Я.С. Старченко
  Number of views: 454
 • 97-102
  ЗАЙМЕННИКИ Я І ТИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
  Authors: Ю.О. Шаренко
  Number of views: 476
 • 103-109
  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ
  Authors: Н.С. Андріанова
  Number of views: 419
 • 110-116
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІФОЛОГЕМ У МЕЖАХ ЕСТЕТИКИ СИМВОЛІЗМУ Й НЕОКЛАСИЦИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА М. ДРАЙ-ХМАРИ)
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 464
 • 117-122
  РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ТЕКСТИ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ В. ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»)
  Authors: А.А. Берестова
  Number of views: 572
 • 122-129
  ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПРИРОДА СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ
  Authors: Т. П. Беценко
  Number of views: 439
 • 130-134
  ФЕНОМЕН ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  Authors: А.Р. Зеленська
  Number of views: 531
 • 135-140
  ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИД АРГУМЕНТАЦІЙНОГО ТЕКСТУ
  Authors: М.В. Козир
  Number of views: 461
 • 141-145
  РОЛЬ РЕЛЯЦІОНЕМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМА-РЕМАТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ У ДІА(ПОЛІ)ЛОГАХ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 582
 • 146-153
  СИМВОЛІКА ЯК ЛІНГВАЛЬНО ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОДЕРНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Е.О. Яценко
  Number of views: 534
 • 154-158
  РОЛЬ СУБКОНЦЕПТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА»
  Authors: Н.А. Карпенко
  Number of views: 467
 • 159-164
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕТНОПСИХІЧНОГО АРХЕТИПУ «ВІРА» В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ...»
  Authors: С.В. Помирча, Т.В. Полякова
  Number of views: 450
 • 165-168
  ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ СІМ’Я В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
  Authors: А.А. Рижкіна
  Number of views: 578
 • 169-171
  КОНЦЕПТ ЛЮДИНАЯК ОСНОВА АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА)
  Authors: В.І. Соляник
  Number of views: 426
 • 172-178
  МОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АБСУРДУ В П’ЄСАХ МИКОЛИ КУЛІША
  Authors: Ф.С. Бацевич
  Number of views: 522
 • 179-184
  СТАТУС ПОНЯТТЯ «ЖИВЕ МОВЛЕННЯ» В ПАРАДИГМАХ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА І ТРАДИЦІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
  Authors: Т.А. Космеда
  Number of views: 536
 • 185-192
  МОДАЛЬНІСТЬ, ОЦІНКА, ЕВІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ, ЕМПАТІЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІСТОЛЯРІЮ М. КУЛІША)
  Authors: Ю.В. Невська
  Number of views: 504
 • 193-203
  ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗВ ЛІТЕР У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОБРАЗНИХ СМИСЛІВ
  Authors: Л.І. Соболь
  Number of views: 418
 • 204-209
  ФАТИЧЕСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР И НЕПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ
  Authors: О.С. Шлапаков
  Number of views: 429
 • 210-218
  ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ У ПЕРІОД 20–30-Х РР. ХХ СТ.
  Authors: С.В. Артюх
  Number of views: 532
 • 219-223
  ЗАСАДИ ДІЛОВОДНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
  Authors: Л.С. Загребельна
  Number of views: 447
 • 224-226
  УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ТЕКСТ У ВИМІРАХ ЧАСУ Й ДИСКУРСУ
  Authors: О.О. Маленко, В.А. Борисов
  Number of views: 398


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us