Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1387
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9355
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29449
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386296

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 36, 2013


Number 35, 2013

 • 3-10
  НАЗВИ СОРОЧКИ ТА ЇЇ ДЕТАЛЕЙ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ
  Authors: Г. Г. Березовська
  Number of views: 423
 • 11-15
  УРБАНОНІМІЯ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ
  Authors: В. М. Богуцький
  Number of views: 471
 • 16-21
  ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА
  Authors: З. І. Висоцька
  Number of views: 448
 • 22-25
  КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
  Authors: С. О. Гурбанська
  Number of views: 475
 • 26-33
  НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОСТІ
  Authors: І. О. Купіна
  Number of views: 459
 • 34-37
  ПРОЯВ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
  Authors: С. О. Лембік
  Number of views: 455
 • 38-43
  УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МОВА-ДОНОР ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ (аналіз лексикографічної практики)
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 478
 • 44-48
  АСПЕКТИ ЗАСВОЄННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НОВІТНЬОГО ПЕРИОДУ
  Authors: Н. О. Попова, О. Б. Петрова
  Number of views: 404
 • 49-55
  ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ В ТЛУМАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФІКСАЦІЇ ПОЛОНІЗМІВ (ВЛАСНІ НАЗВИ)
  Authors: О. М. Прасол
  Number of views: 647
 • 56-62
  ПРАГМАТИЧНА ФУНКЦІЯ ЛІТЕР У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ НОМЕНІВ
  Authors: Л. І. Соболь
  Number of views: 485
 • 63-68
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТРИЛОГІЇ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ»
  Authors: І. С. Чернявська
  Number of views: 1481
 • 69-75
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СЕМАНТИКОЮ КІЛЬКОСТІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД КВАНТИТАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ
  Authors: С. В. Шабі
  Number of views: 689
 • 76-82
  ПРО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 510
 • 83-88
  ВІДБИТТЯ ПРОЦЕСУ ВНОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ ПО В МОВІ РАННІХ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ Б. АНТОНЕНКА-ДИВИДОВИЧА
  Authors: Н. М. Карікова
  Number of views: 408
 • 89-96
  ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЕЙ іЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТЕМА-РЕМАТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ (на матеріалі сучасної французької мови)
  Authors: А. В. Лепетюха
  Number of views: 441
 • 97-100
  ПОЗИЦІЙНІ ВАРІАНТИ СЕГМЕНТОВАНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АСПЕКТІ ТЕМА-РЕМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ (на матеріалі французької мови)
  Authors: Н. О. Мєдвєдєва
  Number of views: 456
 • 105-110
  ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЛОКАТИВНОСТІ ЯК МОВНОЇ УНІВЕРСАЛІЇ
  Authors: Л. В. Романюк
  Number of views: 553
 • 111-114
  МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (к постановке проблемы)
  Authors: Н. В. Рудая
  Number of views: 577
 • 115-122
  ПРОНОМІНАТИВНІ, КВАНТИТАТИВНІ Й ІНТЕР’ЄКТИВНІ ДЕМІНУТИВИ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ
  Authors: Л. А. Семененко
  Number of views: 454
 • 123-127
  КОНСТРУКЦІЇ З КОРЕЛЯТАМИ ТАК, ТАКИЙ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВИ ДРАМАТУРГІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
  Authors: О. В. Ткач, О. О. Переяслова
  Number of views: 425
 • 128-135
  ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. М. Чернушенко
  Number of views: 631
 • 136-141
  ПОЗИЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В СВЕТСКИХ ПОВЕСТЯХ Н.А. ДУРОВОЙ
  Authors: И. В. Быкова
  Number of views: 407
 • 142-148
  ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ІНТЕРСТИЛЬОВОГО ТОНУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ДИСКУРСИВНІЙ ПРАКТИЦІ
  Authors: М. М. Донець
  Number of views: 485
 • 149-154
  ЮРИДИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСУАЗИВНОСТІ
  Authors: М. О. Зайцева,, І. О. Пєтухова
  Number of views: 399
 • 155-160
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ В УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень)
  Authors: О. А. Ільченко
  Number of views: 500
 • 161-167
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
  Authors: Н. А. Карпенко
  Number of views: 478
 • 168-172
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ: ЛІНГВОКРЕАТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ І. ФРАНКА (на матеріалі поеми «Мойсей»)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 498
 • 173-178
  СЕМАНТИКО-АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ОБРАЗУ ЗЕМЛЯ В ДІАСПОРНОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі щоденника М. Галабурди-Чигрин)
  Authors: І. М. Сирко
  Number of views: 458
 • 179-185
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГІЗМІВ У ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ (СМС)
  Authors: О. С. Таран
  Number of views: 602
 • 186-189
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПРЕСІОНІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу)
  Authors: Ю. О. Тимченко
  Number of views: 459
 • 190-201
  ЛЮДИНА-ТВОРЕЦЬ І ЛЮДИНА ВІД ТВОРЦЯ – СИМВОЛИ ТВОРЧОСТІ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА М. ДРАЙ-ХМАРИ
  Authors: С. О. Белевцова
  Number of views: 481
 • 202-209
  СМЕРТЬ ЯК КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 498
 • 210-214
  ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І СИЛЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Н. Д. Коловоротна
  Number of views: 476
 • 215-225
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 541
 • 226-231
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ПРЕ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ
  Authors: Д. В. Рязанцева
  Number of views: 445
 • 232-238
  КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НАШОГО БУТТЯ У СВІТЛІ ТЕOРІЇ МОВНОЇ ВІДНОСНОСТІ Е. СЕПІРА – Б. УОРФА
  Authors: В. Д. Сліпецька
  Number of views: 461
 • 239-244
  АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
  Authors: Л. Б. Гаращенко
  Number of views: 479
 • 245-251
  ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ
  Authors: Л. В. Горішна
  Number of views: 645
 • 252-257
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  Authors: Л. В. Савицька
  Number of views: 896
 • 258-262
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІМІДЖЕФОРМУВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДЕО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПЕРЕКЛАДІ
  Authors: В. О. Старух
  Number of views: 454
 • 263-270
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА В СТУДІЯХ НАД ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
  Authors: К. Д. Каруник
  Number of views: 502
 • 271-274
  ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ МЕДВЕДЄВ (до 100-річчя від дня народження)
  Authors: Л. А. Лисиченко
  Number of views: 395
 • 275-280
  ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ БУЛАХОВСЬКИЙ (до 125-річчя від дня народження)
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 622
 • 281-285
  ТИПИ ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕРТЕКСЕМ У ЛІТОПИСІ САМОВИДЦЯ
  Authors: Ю. О. Шпак
  Number of views: 533
 • 286-290
  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: В. П. Сімонок
  Number of views: 435
 • 291-293
  ЩЕ КРОК ДО НАУКОВОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
  Authors: Л. А. Лисиченко, І. В. Тимченко
  Number of views: 415


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us