Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1346
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9314
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29408
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386255

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 40, 2015

 • 4-9
  УЧИТЕЛЬ БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ
  Authors: С.І. Дорошенко
  Number of views: 327
 • 10-12
  «ЩО ЗА ЛЮДИНА!»
  Authors: Л.А. Лисиченко
  Number of views: 446
 • 13-25
  ПЕДАГОГІЧНА СТОРІНКА У ТВОРЧОМУ ЖИТТЄПИСІ МИХАЙЛА ЖОВТОБРЮХА
  Authors: М.І. Степаненко
  Number of views: 335
 • 26-30
  ВШАНОВУЮЧИ ВИДАТНОГО МОВОЗНАВЦЯ
  Authors: О.А. Олексенко
  Number of views: 343
 • 31-34
  СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: С.Б. Стасевський
  Number of views: 379
 • 35-41
  КРЕАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ТВОРАХ І. ДРАЧА
  Authors: І.А. Павлова
  Number of views: 364
 • 42-46
  ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОПОЛОЖЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА «ШАГАЙ, ВЕСЕЛЫЙ НИЩИЙ…» В СВЕТЕ ПУШКИНСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
  Authors: Е.А. Скоробогатова
  Number of views: 323
 • 47-52
  СловотвІРНІ процеси в офіційно-діловому стилі української мови (на матеріалі словників ділової мови 20–30-х рр. ХХ ст.)
  Authors: О.В. Тихоненко
  Number of views: 405
 • 53-58
  РОЛЬ ЗАЙВИХ СЛІВ У ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНОМУ ВИСЛОВЛЕННІ (на матеріалі сучасної французької мови)
  Authors: І.В. Хожаіж
  Number of views: 429
 • 59-65
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 403
 • 66-73
  СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТИ
  Authors: Д.В. Колода
  Number of views: 389
 • 74-81
  ВИТОКИ ТЕОРІЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЧЕННЯ Л. БУЛАХОВСЬКОГО
  Authors: Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 448
 • 82-87
  ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЯК СТИЛЕУТВОРЮВАЛЬНА ДОМІНАНТА ЛИСТІВ М. КУЛІША ДО ДРУЖИНИ
  Authors: Ю.В. Невська
  Number of views: 367
 • 88-96
  РЕАЛІЗАЦІЯ МИРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Л.М. Пелепейченко, І.В. Сердюк
  Number of views: 708
 • 97-103
  ТЕКСТОТВІРНИЙ МЕХАНІЗМ ВИРАЖЕННЯ ТЕНСИВНОСТІ ЕМОЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ ЖАХІВ)
  Authors: Я.Ю. Сазонова
  Number of views: 403
 • 104-108
  МЕТАФОРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО МОЛДАВСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю.О. Тимченко
  Number of views: 424
 • 109-113
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ РОМАНІВ ДЖ. Г. АРЧЕРА «КАЇН І АВЕЛЬ», «БЛУДНА ДОЧКА» І «ОДИНАДЦЯТА ЗАПОВІДЬ» З БІБЛІЄЮ
  Authors: Ю.О. Шпак
  Number of views: 389
 • 114-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БОГ» У «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМЕНТАРІВ І. ФРАНКА
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 335
 • 123-130
  ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі української поезії ХХ–ХХI сторіч)
  Authors: О.Г. Радько
  Number of views: 373
 • 131-137
  ТЕРМІН У МЕТАМОВІ МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ: КОНВЕНЦІЙНІСТЬ ФОРМИ, ЗМІСТУ, РЕЦЕПЦІЇ
  Authors: В.А. Борисов
  Number of views: 347
 • 138-144
  ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Л.Г. Боярова
  Number of views: 427
 • 145-149
  НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТЕРМІНОПОНЯТЬ КІНОІНДУСТРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОЛЕКСИКОГРАФІЇ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 431
 • 150-156
  ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: Л.С. Калашник
  Number of views: 479
 • 157-163
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» (ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
  Authors: О.В. Ткаченко
  Number of views: 314
 • 164-170
  ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ
  Authors: Н.В. Щербакова
  Number of views: 333
 • 171-179
  ХАРКІВСЬКІ ЛІНГВІСТИЧНІ ТРАДИЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО МОВОЗНАВЧОГО ДОСВІДУ
  Authors: Т.Ю. Лисиченко
  Number of views: 420
 • 180-183
  УНОРМУВАННЯ, РОЗНОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЧАС І ТЕНДЕНЦІЇ, НАБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: Олена Маленко
  Number of views: 374


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us