Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1348
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9316
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29410
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386257

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 39, 2015

 • 3-10
  ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАСТИКОНУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
  Authors: С.Г. Бутко
  Number of views: 528
 • 11-15
  НЕОЛОГИЗМЫ 2014 ГОДА
  Authors: И.А. Быкова
  Number of views: 444
 • 16-20
  БІОЛОГІЧНІ НОМЕНИ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДУВАННЯ ДІЙСНОСТІ
  Authors: О.М. Дудник
  Number of views: 320
 • 21-27
  Трансформації лексичного наповнення фразеологізмів як свідчення динаміки поняття «заможність»
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 426
 • 28-34
  СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
  Authors: І.К. Козка
  Number of views: 442
 • 35-42
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА ВОКАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: І. В. Стоцька
  Number of views: 414
 • 43-55
  УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКИ УСТАЛЕНИХ ВИРАЗІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Authors: Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, В.В. Піддубна
  Number of views: 559
 • 56-62
  STRUCTURAL MODELS OF MULTI-COMPONENT NICKNAMES OF AMERICAN CITIES AND TOWNS
  Authors: O.V. Zosimova
  Number of views: 358
 • 63-67
  СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОНОМІНАТИВІВ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
  Authors: О.В. Калашник
  Number of views: 429
 • 68-73
  ІСТОРІЯ ФОРМ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ ІМЕН ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ (лінгвоісторіографічний аспект)
  Authors: Т.І. Приступа
  Number of views: 362
 • 74-79
  вплив фольклору на словотворчу практику павла тичини
  Authors: О.В. Семенюк (Кирилюк)
  Number of views: 322
 • 80-84
  ВИНИКНЕННЯ НОВИХ МОТИВОВАНИХ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ
  Authors: А.С. Стадній
  Number of views: 358
 • 85-92
  СЕМАНТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: Н. Ю. Ясакова
  Number of views: 410
 • 93-96
  ТЕКСТ І МЕДІАТЕКСТ ЯК КАТЕГОРІЇ КІНОДИСКУРСУ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 422
 • 97-103
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ У ЛИСТАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 398
 • 104-108
  НАЦІОНАЛЬНІ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ НЕВЕРБАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: В.О. Старух
  Number of views: 390
 • 109-115
  ПОРІВНЯННЯ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю.О. Тимченко
  Number of views: 444
 • 116-122
  ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗНАНЬ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОЇ ПАРАДИГМИ
  Authors: О.І. Вовк
  Number of views: 361
 • 123-127
  ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО ЗНАЧУЩОГО КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ТЕКСТАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
  Authors: Н.Д. Коловоротна
  Number of views: 407
 • 128-135
  Вода: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н.В. Плотнікова
  Number of views: 345
 • 136-139
  ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮДИНА» В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА
  Authors: В.І. Соляник
  Number of views: 365
 • 140-145
  ІНТИМІЗАЦІЯ ЯК МОВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
  Authors: Ю.Г. Зайцева
  Number of views: 382
 • 146-152
  МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ У ТВОРАХ ЮРКА ІЗДРИКА
  Authors: Н.А. Карпенко
  Number of views: 365
 • 153-158
  МОВНА ГРА В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ Й СТИЛІСТИКИ
  Authors: А.В. Мартакова
  Number of views: 356
 • 159-171
  ЕТАЛОННИЙ І РЕАЛЬНИЙ ТИПИ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  Authors: Л.М. Пелепейченко, О.О. Павлова
  Number of views: 430
 • 172-176
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ (на матеріалі твору Р. Іваничука «Хресна проща»)
  Authors: К.В. Писаренко
  Number of views: 343
 • 177-181
  ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  Authors: В.В. Піддубна
  Number of views: 834
 • 182-187
  етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові
  Authors: Ю.В. Святюк
  Number of views: 427
 • 188-194
  ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  Authors: С.В. Помирча, О.В. Ябурова, М.Ю. Дзюба
  Number of views: 324
 • 195-198
  СКОРОБОГАТОВА Е. А. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ: ПОЭТИКА ИМЕННЫХ КАТЕГОРИЙ В ТЕКСТАХ И ИДИОСТИЛЯХ
  Authors: С.І. Дорошенко
  Number of views: 287
 • 199-202
  ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 348
 • 203-207
  ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ
  Authors: В.П. Самохіна, О.М. Голікова
  Number of views: 399


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us