Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1348
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9316
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29410
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386257

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 38, 2014

 • 3-9
  ФРАЗЕОЛОГІЧНА МІКРОСИСТЕМА «УВАГА ЯК ПОЗИТИВНІ ВІДНОСИНИ (СТАВЛЕННЯ) ЛЮДИНИ»
  Authors: Ю.Ю. Балацька
  Number of views: 402
 • 10-14
  成语 «ГОТОВІ ВИРАЗИ» В КОНТЕКСТІ СТИЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Н.М. Джгун
  Number of views: 549
 • 15-22
  ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕРГОНІМІВ
  Authors: Г.В. Зимовець
  Number of views: 440
 • 23-28
  ІДЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БІДНОСТІ
  Authors: Т.М. Князь
  Number of views: 621
 • 29-35
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СМЕРТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ НАЗВАМИ ПОНЯТЬ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУ
  Authors: О.В. Омельяненко
  Number of views: 411
 • 36-42
  ЕТНОМАКРОКОД ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  Authors: Л.В. Савченко
  Number of views: 441
 • 43-50
  ПРОЦЕСИ ОСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: В.П. Сімонок
  Number of views: 440
 • 51-58
  КОНЦЕПЦІЯ ТЕЗАУРУСА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
  Authors: О.О. Тєлєжкіна
  Number of views: 581
 • 59-64
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У «ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ І СТЕПОВИХ ГОВІРОК ДОНБАСУ»
  Authors: Н.В. Тернова
  Number of views: 506
 • 65-74
  ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О.В. Ткаченко
  Number of views: 496
 • 75-82
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ СЛОВООБРАЗІВ ОПОВІДАННЯ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО «СКРИНЯ»
  Authors: О.О. Алєксєєва
  Number of views: 469
 • 83-89
  ТЕСТОТВІРНІ Й ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
  Authors: М.В. Голтвеницька
  Number of views: 454
 • 90-97
  ЖАРҐОНОВИЙ «ЖІНОЧИЙ» СЛОВОТВІР НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ
  Authors: А.М. Нелюба
  Number of views: 468
 • 98-102
  УКРАЇНСЬКИЙ КІНОДИСКУРС У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: О.В. Ісаєнко
  Number of views: 515
 • 103-109
  МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ МОВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н.Д. Коловоротна
  Number of views: 452
 • 110-115
  КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОВІ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ
  Authors: М.В. Мамич
  Number of views: 443
 • 116-120
  МОВЛЕННЄВА МАНІПУЛЯЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: О.В. Маріна
  Number of views: 627
 • 121-125
  РЕЛІГІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ЛІТОПИСУ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА
  Authors: Ю.О. Шпак
  Number of views: 521
 • 126-130
  МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ БОРИСА ОЛІЙНИКА
  Authors: О.В. Діброва
  Number of views: 538
 • 131-137
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ДОРОГА В МАКРОТЕКСТІ ПОЕЗІЙ М.Т. РИЛЬСЬКОГО
  Authors: Т.Ю. Лисиченко
  Number of views: 445
 • 138-145
  ПОЕТИКА ЧИСЛІВНИКА В ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА
  Authors: І.А. Павлова
  Number of views: 625
 • 146-153
  ТЕМПОРАЛЬНИЙ ПРОСТІР ХАРКОВА У ТВОРІ САШКА УШКАЛОВА «БЖД»: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: О.О. Переяслова
  Number of views: 400
 • 154-159
  ЛІНГВАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ У МКС Р. ІВАНИЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ «СТРАДЧІВСЬКИЙ ПАТЕРИК. СИМВОЛ ВІРИ»)
  Authors: К.В. Писаренко
  Number of views: 468
 • 160-168
  МОВНИЙ ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В «СПІВОМОВКАХ» СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА)
  Authors: Н.В. Піддубна
  Number of views: 436
 • 169-175
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕГМЕНТІВ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» У ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  Authors: І.В. Хоменська
  Number of views: 501
 • 176-180
  ЖІНОЧЕ ПИСЬМО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ)
  Authors: Л.І. Шутова
  Number of views: 569
 • 181-189
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАТИВНИХ РЕГІСТРІВ У РОМАНІ Л. АНДРЕЄВА «ЩОДЕННИК САТАНИ»
  Authors: С.Е. Мехасюк
  Number of views: 397
 • 188-194
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Т.Ф. Осіпова
  Number of views: 541
 • 195-199
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНЦІВ В ЕТНОКУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ
  Authors: Н.О. Рябокінь
  Number of views: 395
 • 200-204
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ КРІМ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ВИКЛЮЧЕННЯ
  Authors: Т.М. Ходєєва
  Number of views: 526
 • 205-213
  ЕФЕКТИВНІСТЬ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА
  Authors: І.Ю. Шкіцька
  Number of views: 530
 • 214-218
  СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА
  Authors: Н.П. Книшенко
  Number of views: 406
 • 219-224
  СУЧАСНІ СПОСОБИ ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й ТЕРМІНОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА)
  Authors: Н.В. Разбєгіна
  Number of views: 536
 • 225-229
  ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ЯВИЩА ЕВФЕМІЇ
  Authors: Т.В. Світлична
  Number of views: 413
 • 230-237
  МОТИВАЦІЙНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЯК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ТИП
  Authors: Н.А. Цимбал
  Number of views: 444
 • 238-246
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
  Authors: О.В. Олійник
  Number of views: 576


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us