Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1300
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9268
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29362
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386209

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 37, 2014

 • 3-9
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ І ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА МАТЕРІАЛІ ОДНО- І РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ (української, російської, польської, англійської)
  Authors: Л. Гнатюк
  Number of views: 637
 • 10-13
  СЕМАНТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК РІЗНОВИД КІЛЬКІСНОГО ЗНАЧЕННЯ
  Authors: Е.О. Головань
  Number of views: 473
 • 14-17
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ
  Authors: А.П. Дюськіна
  Number of views: 689
 • 18-23
  РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИКО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В ХУДОЖНІЙ МОВІ (ЗА ЗБІРКОЮ ВИБРАНИХ ВІРШІВ ЛІНИ КОСТЕНКО «ТРИСТА ПОЕЗІЙ»)
  Authors: В.С. Калашник
  Number of views: 583
 • 24-28
  АДАПТАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ СЕМАНТИКИ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ
  Authors: Н.М. Кувшинова
  Number of views: 426
 • 29-33
  ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ЕВФЕМІСТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
  Authors: І.В. Мілєва
  Number of views: 480
 • 34-41
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ
  Authors: І.М. Нечитайло
  Number of views: 454
 • 42-49
  ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Authors: О.М. Прасол
  Number of views: 861
 • 50-56
  МІСЦЕ ДОНБАСУ В МОВНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
  Authors: М.Г. Шленьова
  Number of views: 436
 • 57-64
  ВИРАЖАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)
  Authors: О.О. Волобуєва
  Number of views: 431
 • 65-69
  ОБСЯГ ПОНЯТТЯ АСОЦІАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У СЛОВОТВОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: М.С. Глуховська
  Number of views: 524
 • 70-80
  О СТРУКТУРЕ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ КОНТАМИНАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
  Authors: А.Г. Голодов
  Number of views: 419
 • 81-86
  ХУДОЖНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОНОМІНАТИВІВ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ БОРИСА ОЛІЙНИКА
  Authors: О.А. Олексенко, В. Лабетова
  Number of views: 522
 • 87-90
  ГРАФІЧНО НЕАДАПТОВАНІ АНГЛІЦИЗМИ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  Authors: Н.В. Слобода
  Number of views: 545
 • 91-96
  ПЕРЕДУМОВИ Й ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНО-ДЕРИВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖАРҐОНОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Я.С. Старченко
  Number of views: 454
 • 97-102
  ЗАЙМЕННИКИ Я І ТИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
  Authors: Ю.О. Шаренко
  Number of views: 476
 • 103-109
  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ
  Authors: Н.С. Андріанова
  Number of views: 419
 • 110-116
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІФОЛОГЕМ У МЕЖАХ ЕСТЕТИКИ СИМВОЛІЗМУ Й НЕОКЛАСИЦИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА М. ДРАЙ-ХМАРИ)
  Authors: С.О. Белевцова
  Number of views: 464
 • 117-122
  РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ТЕКСТИ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ В. ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»)
  Authors: А.А. Берестова
  Number of views: 572
 • 122-129
  ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПРИРОДА СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ
  Authors: Т. П. Беценко
  Number of views: 439
 • 130-134
  ФЕНОМЕН ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  Authors: А.Р. Зеленська
  Number of views: 531
 • 135-140
  ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИД АРГУМЕНТАЦІЙНОГО ТЕКСТУ
  Authors: М.В. Козир
  Number of views: 461
 • 141-145
  РОЛЬ РЕЛЯЦІОНЕМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМА-РЕМАТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ У ДІА(ПОЛІ)ЛОГАХ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 582
 • 146-153
  СИМВОЛІКА ЯК ЛІНГВАЛЬНО ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОДЕРНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Е.О. Яценко
  Number of views: 534
 • 154-158
  РОЛЬ СУБКОНЦЕПТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА»
  Authors: Н.А. Карпенко
  Number of views: 467
 • 159-164
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕТНОПСИХІЧНОГО АРХЕТИПУ «ВІРА» В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ...»
  Authors: С.В. Помирча, Т.В. Полякова
  Number of views: 450
 • 165-168
  ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ СІМ’Я В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
  Authors: А.А. Рижкіна
  Number of views: 578
 • 169-171
  КОНЦЕПТ ЛЮДИНАЯК ОСНОВА АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА)
  Authors: В.І. Соляник
  Number of views: 426
 • 172-178
  МОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АБСУРДУ В П’ЄСАХ МИКОЛИ КУЛІША
  Authors: Ф.С. Бацевич
  Number of views: 522
 • 179-184
  СТАТУС ПОНЯТТЯ «ЖИВЕ МОВЛЕННЯ» В ПАРАДИГМАХ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА І ТРАДИЦІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
  Authors: Т.А. Космеда
  Number of views: 536
 • 185-192
  МОДАЛЬНІСТЬ, ОЦІНКА, ЕВІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ, ЕМПАТІЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІСТОЛЯРІЮ М. КУЛІША)
  Authors: Ю.В. Невська
  Number of views: 504
 • 193-203
  ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗВ ЛІТЕР У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОБРАЗНИХ СМИСЛІВ
  Authors: Л.І. Соболь
  Number of views: 418
 • 204-209
  ФАТИЧЕСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР И НЕПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ
  Authors: О.С. Шлапаков
  Number of views: 429
 • 210-218
  ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ У ПЕРІОД 20–30-Х РР. ХХ СТ.
  Authors: С.В. Артюх
  Number of views: 532
 • 219-223
  ЗАСАДИ ДІЛОВОДНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
  Authors: Л.С. Загребельна
  Number of views: 447
 • 224-226
  УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ТЕКСТ У ВИМІРАХ ЧАСУ Й ДИСКУРСУ
  Authors: О.О. Маленко, В.А. Борисов
  Number of views: 398


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us