Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Enfoque UTE
Animal Research International
NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOLRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
190
YesterdayYesterday
852
This weekThis week
190
Last WeekLast week
10598
This monthThis month
1042
Last monthLast month
43724
All daysAll days
5529156

Route Education and Social Science Journal

Number 2, 1

 • 1-10
  ÇANAKKALE’DE TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL ETKİLERİ ÜZERİNE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ Ss, 1-10 THE OPINIONS OF RESIDENTS TOWARDS ECONOMC, SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL IMPACTS OF TOURISM IN ÇANAKKALE
  Authors: Kamile GÜLÜM & Mustafa BOZ
  Number of views: 375
 • 11-25
  RELATIONSHIP BETWEEN LABOR PRODUCTIVITY AND MANUFACTURING INDUSTRY GROWTH RATE
  Authors: Oğuz KARA & M.Nurullah KURUTKAN
  Number of views: 396
 • 26-38
  MARMARA DENİZİ ÇARDAK-BELKIS TOMBOLOSU ARASI ALÇAK KIYILARININ RÖLYEF ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME (ASSESMENT ABOUT THE RELIEF FEATURES OF THE MARMARA SEA COASTS BETWEEN ÇARDAK- BELKIS TOMBOLO )
  Authors: Sümeyra KURT & Deniz EKİNCİ
  Number of views: 345
 • 39-53
  ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 39-53 AN INVESTIGATION OF CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF THE HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS PERCEIVED BY THE TEACHERS
  Authors: Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU & M. Akif BİNGÖL
  Number of views: 364
 • 54-72
  DİNLEME-ANLAMA BECERİSİNDE KELİME DAĞARCIĞININ, DİLBİLGİSİNİN VE DİNLEME-ANLAMA STRATEJİ KULLANIMININ ETKİSİ Ss, 54-72 THE ROLE OF VOCABULARY BREADTH, SYNTACTIC KNOWLEDGE, AND LISTENING STRATEGY USE ON LISTENING COMPREHENSION
  Authors: Sercan SAĞLAM
  Number of views: 383
 • 73-88
  EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ss, 73-88 CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT EDUCATION INSTITUTIONS: CASE MANAGEMENT EDUCATION ŞIRNAK
  Authors: Arzu YILDIRIM & Oktay YILDIRIM
  Number of views: 396
 • 89-100
  YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS )
  Authors: Fatih Mehmet TÜRKER
  Number of views: 372
 • 101-115
  YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )
  Authors: Selma ISLIOĞLU
  Number of views: 446
 • 116-125
  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' REFLECTIVE THINKING LEVEL )
  Authors: Ufuk TÖMAN & Sabiha ODABAŞI ÇİMER
  Number of views: 483
 • 126-151
  YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ (A GENERAL OUTLOOK TO THE STUDIES ON THE ANXIETY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING )
  Authors: Hayrettin TUNÇEL
  Number of views: 500
 • 152-161
  CEMAL SÜREYA VE ÇOCUK EDEBİYATI (CEMAL SÜREYA AND CHILD LITERATURE )
  Authors: Elif AKTAŞ & Leyla ŞENTÜRK
  Number of views: 360
 • 162-176
  HASAN HÂLİD EL-MEVLEVÎ’NİN “ISTILÂHÂT-I MEŞÂYIH” ADLI TASAVVUF SÖZLÜĞÜ VE ESERİN SON KISMINDA YER ALAN TASAVVUFÎ TABİRLER (HASAN KHALED AL-MAWLAWI’S SUFISM DICTIONARY ISTILAHATI MASHAYIKH AND SUFISM TERMS WHICH LOCATED IN ISTILAHATI MASHAYIKH )
  Authors: Fatih BAŞPINAR
  Number of views: 502
 • 191-203
  DİLSEL ETKİLEŞİM SÜREÇLERİNİN KÜRTÇE-TÜRKÇE DİL ETKİLEŞİMİNDEKİ TEMEL GÖRÜNÜMLERİ (MAIN ASPECTS OF LANGUAGE CONTACT PROCESSES IN KURDISH-TURKISH LANGUAGE CONTACT )
  Authors: Orhan VAROL
  Number of views: 418
 • 204-210
  نقد العودة الأيديولوجية إلى التراث الفلسفي (THE CRITICISM OF THE IDEOLOGICAL RETURN TO THE PHILOSOPHICAL HERITAGE )
  Authors: Muhammed Nur EN NEMR
  Number of views: 491
 • 211-230
  TÜRKÇEDE SAAT İFADELERİ (INFORMINGS OF HOUR AT TURKISH )
  Authors: Yakup YILMAZ
  Number of views: 378
 • 231-240
  HİTİTLERDE TANRI VE TANRIÇALARA ATFEDİLEN BAZI İSİM, SIFAT, UNVAN VE YAKIŞTIRMALAR (THE GODS AND GODDESSES ATTRIBUTED TO SOME NOUNS, ADJECTIVES, TITLE, AND COMPLIMENTS IN HITTITE )
  Authors: Aslı KAHRAMAN ÇINAR
  Number of views: 405

Number 1, 1

 • 1-16
  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PORTFOLYO HAZIRLAMANIN ETKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (THE VIEWS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON THE EFFECTS OF PORTFOLIO APPLICATIONS
  Authors: Ayhan ÇİNİCİ , Gülden AKDAĞ & Abuzer AKGÜN
  Number of views: 412
 • 17-34
  GEÇMİŞ ÖĞRENME YAŞANTILARININ ÖĞRENCİLERİN KISITLAYICI DİL ÖĞRENME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ THE IMPACT OF PAST LEARNING EXPERIENCES UPON THE STUDENTS’ INHIBITORY LANGUAGE LEARNING BEHAVIOURS
  Authors: Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL
  Number of views: 369
 • 44-67
  İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN Ss, THE IMITATIONAL FAITH ACCORDING TO ISLAM
  Authors: Hasan KURT
  Number of views: 424
 • 68-80
  TGA ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN BÜYÜME VE GELİŞMESİ İLE İLGİLİ SAHİP OLDUĞU KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ (INVESTIGATION OF THE EFFECT OF POE ACTIVITIES ON REMEDYING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS IN THE CONTEXT OF GROWING AND DEVELOPING IN FLOWERY PLANTS UNIT )
  Authors: Fuat TOKUR , Ümit DURUK & Abuzer AKGÜN
  Number of views: 389
 • 81-92
  DUBLAJDA SENKRON KAYNAKLI ÇEVİRİ SORUNLARI Ss, TRANSLATION PROBLEMS IN DUBBING BASED ON SYNCHRONIZATION
  Authors: Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ
  Number of views: 366
 • 104-126
  İLKÖĞRETİM OKULU ETİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM OKULU ETİK İKLİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 104-126 ADAPTATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL ETHICAL CLIMATE INDEX (ESECI) INTO TURKISH AND DETERMINING STUDENTS AND TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT SCHOOL ETHICAL CLIMATE
  Authors: Kenan ÖZCAN & Aydın BALYER
  Number of views: 379
 • 127-143
  ÇUKUROVA BÖLGESİ FIKRA ANLATMA GELENEĞİNDE YÖRÜK TİPİNE BAĞLI FIKRALAR Ss, 127-143 YORUK TYPE ANECDOTES IN THE TRADITION OF TELLING ANECDOTES IN ÇUKUROVA REGION
  Authors: Ali DOĞANER
  Number of views: 403
 • 144-147
  السؤال الفلسفي في الحضارة العربية الإسلامية (Philosophical Question in the Arab-Islamic Civilization )
  Authors: Muhammed Nur EN NEMR
  Number of views: 450


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us