Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Contemporary Literary Review India
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
Problems of Education in the 21st CenturyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1378
YesterdayYesterday
7186
This weekThis week
1378
Last WeekLast week
21719
This monthThis month
25498
Last monthLast month
72745
All daysAll days
3113860

Dogus University Journal

Number 2, 2019

 • 1-13
  An Environmentally Conscious Multi-Objective Weber Problem for Green Location and Distribution Planning: A Fuzzy Weighted Additive Approach
  Authors: Batuhan Eren Engin, Turan Paksoy
  Number of views: 11
 • 15-29
  Tüketici Davranışlarında Statü Kaygısı ve Sosyoekonomik Belirleyenleri
  Authors: Murat Birdal, Serdar Acun, Parla Onuk
  Number of views: 10
 • 31-50
  Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular
  Authors: Ömer Tuğsal Doruk
  Number of views: 11
 • 51-68
  Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Bağlamında İnovasyonun Etkisinin Ampirik Analizler ile Test Edilmesi
  Authors: Müge MANGA, Harun BAL
  Number of views: 11
 • 69-87
  Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi
  Authors: Selen Işık Maden, Merve Ertürk
  Number of views: 12
 • 89-103
  Asset Price Channel: Evidence from Turkey
  Authors: Gülden Şengün, Akmyrat Amanov
  Number of views: 11
 • 105-118
  Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Örgütsel Güvenin Değişime Direnç Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Authors: Edip Örücü, Emine Kambur
  Number of views: 10
 • 119-134
  Tedarik Zinciri Yönetiminde Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi: Potansiyel Etkiler, Fırsatlar ve Zorluklar
  Authors: Göknur Arzu Akyüz
  Number of views: 11
 • 135-154
  Rasyonalite ve Akışkanlık: Modernist Örgüt Kuramlarının Kompleksite Düşüncesi Ekseninde Tahlili
  Authors: Ahmet Hakan YÜKSEL
  Number of views: 11
 • 155-169
  Strateji Formülasyonu (Oluşturma) Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Şiddetinin Düzenleyici Rolü
  Authors: Bozkurt Kağan AKTÜRK, Mehtap ÖZŞAHİN
  Number of views: 11
 • 171-187
  Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Krediler Üzerine Bir Araştırma
  Authors: İlhami Karahanoglu
  Number of views: 11

Number 1, 2019

 • 1-14
  Risk İştahı ile Petrol Fiyatları, Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve Faiz Oranları Arasında Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ
  Number of views: 10
 • 15-30
  Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: 1974-2014 Dönemi
  Authors: Harun Terzi, Seval Bekar
  Number of views: 12
 • 49-59
  Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model
  Authors: Gürkan Bozma, Selim Başar, Murat Eren
  Number of views: 10
 • 61-79
  Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi
  Authors: Mustafa Kızıltan, Anna Golovko, Ahmet Burçin Yereli
  Number of views: 13
 • 81-93
  Katılımcı Karar Verme Değişime Karşı Tutumu Etkiler mi? Kalite Belgesi Alım Sürecinden Geçmekte Olan Özel Bir Hastanede Uygulama Çalışması
  Authors: Esin Bengü Ceran, Selçuk Yeke
  Number of views: 11
 • 95-106
  Hata Yönetimi Kültürü ve Hizmet Yenilikçiliği İlişkisi
  Authors: Halit Keskin, Süleyman Yigital
  Number of views: 14
 • 107-126
  Kurumsal Sürdürülebilirlikte Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Üzerine Bir İçerik Analizi
  Authors: Burcu Özgül, Yonca Gürol
  Number of views: 12
 • 127-140
  Highlighting the Concrete Language in IFRS Based Footnote. Would that Really Help to Increase Willingness to Invest?
  Authors: Emre Cengiz
  Number of views: 10
 • 141-158
  Sustainability of the Actuarial Balance: Turkey’s Experience Between 1972-2013
  Authors: Yaşar Yaşarlar, Yüksel Bayraktar
  Number of views: 13

Number 2, 2018

 • 1-16
  Teknolojik İnovasyonun İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye-AB (15) Ülkeleri Örneği
  Authors: Erol Çakmak, Gizem Yıldız
  Number of views: 11
 • 17-26
  The Impacts of Agricultural Research and Development Expenditures on Agricultural Total Factor Productivity: Evidence from Selected Latin American Countries
  Authors: Sefa IŞIK
  Number of views: 10
 • 27-42
  Türkiye Örneğinde Döviz Kuru Değişimlerinin İhracat Fiyatları ile Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: Bir Literatür Taraması
  Authors: Nazli Karamollaoglu
  Number of views: 11
 • 43-53
  Yatırımın Marjinal Etkinliğinde Meydana Gelen Şokların Tüketim Harcamalarının Konjonktür Dalgaları Üzerindeki Etkisi
  Authors: Bekir Tamer GÖKALP
  Number of views: 10
 • 57-64
  Belirsizlik Koşularında Fuzzy Rough Algoritması: Kredi Skorlama’da Bir Uygulama
  Authors: Nilgün Güler BAYAZIT, Yasemen UCAN
  Number of views: 11
 • 65-74
  Sürekli Zaman Markov Karar Süreçlerinin Özgüleştirilmesi
  Authors: Bora ÇEKYAY
  Number of views: 11
 • 75-94
  Tüketicileri Mobil Alışverişe Yönlendiren Faktörlerin İncelenmesi
  Authors: Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayi, Ahmet Kutsi Topaloğlu
  Number of views: 15
 • 95-113
  Yerel Yönetimlerde Kurumsal Duygusal Hafıza, Bilgi Paylaşımı, Hizmet Geliştirme ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişki
  Authors: Salih Zeki İmamoğlu, Ali Kayış, Hüseyin İnce
  Number of views: 15
 • 115-129
  İnovasyon Sürecinde Örgütü Girişimsel ve Öğrenme Odaklılığa Yönlendirmede Dönüştürücü Liderlik Tarzının Etkisi
  Authors: Nuray Görker, Oya Erdil
  Number of views: 12
 • 131-149
  Kültür Bürokrasi ve Yolsuzluk: Kültürlerarası Zaman Serimli/Boylamsal Bir Çalışma
  Authors: Ercan Ergün
  Number of views: 14

Number 1, 2018

 • 1-18
  Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi
  Authors: Mehmet Vahit EREN, Ayşe ERGİN, Halil İbrahim AYDIN
  Number of views: 10
 • 19-22
  Fractional Supersymmetric iso(1,1)
  Authors: Yasemen Uçan, Reşat Köşker, Özge Hıdırlar
  Number of views: 12
 • 23-37
  Belirsizlik Altında Çevre Bilinçli Tedarikçi Seçimi Probleminin İncelenmesi
  Authors: Vildan ÖZKIR
  Number of views: 10
 • 39-57
  Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Güven ve Takım Öğrenmesi
  Authors: Volkan Polat, Gary S. Lynn, Onur Emre
  Number of views: 11
 • 59-68
  Employees Technology Usage Adaptation Impact on Companies’ Logistics Service Performance
  Authors: A.Zafer Acar, Pınar Gürol
  Number of views: 11
 • 69-77
  Order Picking Problem in a Warehouse with Bi-Objective Genetic Algorithm Approach: Case Study
  Authors: Safak Kiris, Derya Deliktas, Ozden Ustun
  Number of views: 11
 • 79-98
  Supply Chain Optimization Studies: A Literature Review and Classification
  Authors: Yasemi̇n Kocaoğlu, Alev Taşkın Gümüş, Batuhan Kocaoğlu
  Number of views: 11
 • 99-111
  The Impact of Carbon Emissions Policies on Reverse Supply Chain Network Design
  Authors: Bandar A Alkhayyal, Surendra M. Gupta
  Number of views: 13

Number 2, 2017

 • 1-17
  Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının İşsizliğe Etkileri: Küresel Kriz Sonrası Türkiye Deneyimi
  Authors: Yüksel BAYRAKTAR, Yaşar YAŞARLAR
  Number of views: 10
 • 19-34
  Dijital Bölünmeyi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri GMM Analizleri
  Authors: Nadide HÜSNÜOĞLU
  Number of views: 11
 • 35-50
  Turkish Households Consumption Behavior and Flexible Engel Curves
  Authors: Egemen ipek, Haydar Akyazı
  Number of views: 10
 • 51-68
  İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
  Authors: HALİT KESKİN, OZAN KALAYCIOĞLU, HÜSEYİN İNCE
  Number of views: 11
 • 69-83
  Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Fatih Kaplan, Sevda Yapraklı
  Number of views: 11
 • 85-96
  Investment Valuation Analysis with Artificial Neural Networks
  Authors: Hüseyin İNCE, Kadir SAYIM, Salih Zeki İMAMOĞLU, Nihat KASAP
  Number of views: 10
 • 97-115
  Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
  Authors: Ali YAVUZ, Cemal ZEHİR
  Number of views: 12
 • 117-132
  The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Cynicism: The Moderating Effect of Emotional Intelligence
  Authors: Şafak GÜNDÜZ
  Number of views: 11
 • 133-151
  Etik İklim: Kavramsal Gelişimi, Bireysel ve Örgütsel Etkileri
  Authors: Seval AKSOY, Oya ERDİL, Alper ERTÜRK
  Number of views: 10
 • 153-165
  Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi
  Authors: Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ, Müge MANGA
  Number of views: 10


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us