Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES
International Journal of Environment and Geoinformatics
Socio-Economic Research Bulletin
KhRISTIANSTVO NA BLIZhNEM VOSTOKERegister JournalVisitors Counter

TodayToday
600
YesterdayYesterday
1828
This weekThis week
5655
Last WeekLast week
11037
This monthThis month
13255
Last monthLast month
47150
All daysAll days
3560652

Dogus University Journal

Number 1, 2020

 • 1-19
  Türkiye’nin Açtığı Antidamping Soruşturmalarının Makroekonomik Belirleyicileri
  Authors: Ramazan KAPLAN, Kemal TÜRKCAN
  Number of views: 24
 • 21-34
  BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi
  Authors: Sümeyra GAZEL
  Number of views: 22
 • 35-47
  Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Hata Yönetimi
  Authors: Selin SICAKKAN ÖZERDEN, Halit KESKİN, Hayat AYAR ŞENTÜRK
  Number of views: 22
 • 49-68
  İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği
  Authors: Nuray TOKGÖZ, Deniz TAŞÇI, Umut KOÇ, Yücel TÜRKER, Akansel YALÇINKAYA
  Number of views: 25
 • 69-80
  Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014)
  Authors: Murşit RECEPOĞLU, Muharrem Akın DOĞANAY, Mustafa Kemal DEĞER
  Number of views: 21
 • 81-99
  Holdinge Bağlı Şirketler ile Bağlı Olmayan Şirketlerin Finansal Oran Analizi ile Karşılaştırılması
  Authors: Oğuz KARA, Yaman Ömer ERZURUMLU
  Number of views: 19
 • 101-115
  Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
  Authors: Mustafa SUNDU, Okan YAŞAR
  Number of views: 28
 • 117-132
  The Financial Performance-Corporate Reputation Nexus in Turkey in the Institutional Theory Context
  Authors: Ali PİŞKİN, Ayşe İLGÜN KAMANLI
  Number of views: 20
 • 133-152
  Türkiye’de Aile Hekimliğine Geçiş Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Verimliliği
  Authors: Halil İbrahim KESKİN
  Number of views: 23
 • 153-169
  Dönüşümcü ve Adaptif Liderlik Tarzlarının Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesinin Geliştirilmesindeki Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi
  Authors: Mehmet Ali KARAKÖSE, Salih Zeki İMAMOĞLU, Hüseyin İNCE
  Number of views: 27
 • 171-189
  Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in this Area
  Authors: Orkun BAYRAM
  Number of views: 23

Number 2, 2019

 • 1-13
  An Environmentally Conscious Multi-Objective Weber Problem for Green Location and Distribution Planning: A Fuzzy Weighted Additive Approach
  Authors: Batuhan Eren Engin, Turan Paksoy
  Number of views: 48
 • 15-29
  Tüketici Davranışlarında Statü Kaygısı ve Sosyoekonomik Belirleyenleri
  Authors: Murat Birdal, Serdar Acun, Parla Onuk
  Number of views: 57
 • 31-50
  Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular
  Authors: Ömer Tuğsal Doruk
  Number of views: 59
 • 51-68
  Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Bağlamında İnovasyonun Etkisinin Ampirik Analizler ile Test Edilmesi
  Authors: Müge MANGA, Harun BAL
  Number of views: 103
 • 69-87
  Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi
  Authors: Selen Işık Maden, Merve Ertürk
  Number of views: 104
 • 89-103
  Asset Price Channel: Evidence from Turkey
  Authors: Gülden Şengün, Akmyrat Amanov
  Number of views: 47
 • 105-118
  Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Örgütsel Güvenin Değişime Direnç Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Authors: Edip Örücü, Emine Kambur
  Number of views: 78
 • 119-134
  Tedarik Zinciri Yönetiminde Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi: Potansiyel Etkiler, Fırsatlar ve Zorluklar
  Authors: Göknur Arzu Akyüz
  Number of views: 98
 • 135-154
  Rasyonalite ve Akışkanlık: Modernist Örgüt Kuramlarının Kompleksite Düşüncesi Ekseninde Tahlili
  Authors: Ahmet Hakan YÜKSEL
  Number of views: 88
 • 155-169
  Strateji Formülasyonu (Oluşturma) Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Şiddetinin Düzenleyici Rolü
  Authors: Bozkurt Kağan AKTÜRK, Mehtap ÖZŞAHİN
  Number of views: 70
 • 171-187
  Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Krediler Üzerine Bir Araştırma
  Authors: İlhami Karahanoglu
  Number of views: 57

Number 1, 2019

 • 1-14
  Risk İştahı ile Petrol Fiyatları, Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve Faiz Oranları Arasında Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ
  Number of views: 102
 • 15-30
  Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: 1974-2014 Dönemi
  Authors: Harun Terzi, Seval Bekar
  Number of views: 75
 • 49-59
  Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model
  Authors: Gürkan Bozma, Selim Başar, Murat Eren
  Number of views: 72
 • 61-79
  Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi
  Authors: Mustafa Kızıltan, Anna Golovko, Ahmet Burçin Yereli
  Number of views: 68
 • 81-93
  Katılımcı Karar Verme Değişime Karşı Tutumu Etkiler mi? Kalite Belgesi Alım Sürecinden Geçmekte Olan Özel Bir Hastanede Uygulama Çalışması
  Authors: Esin Bengü Ceran, Selçuk Yeke
  Number of views: 79
 • 95-106
  Hata Yönetimi Kültürü ve Hizmet Yenilikçiliği İlişkisi
  Authors: Halit Keskin, Süleyman Yigital
  Number of views: 91
 • 107-126
  Kurumsal Sürdürülebilirlikte Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Üzerine Bir İçerik Analizi
  Authors: Burcu Özgül, Yonca Gürol
  Number of views: 124
 • 127-140
  Highlighting the Concrete Language in IFRS Based Footnote. Would that Really Help to Increase Willingness to Invest?
  Authors: Emre Cengiz
  Number of views: 56
 • 141-158
  Sustainability of the Actuarial Balance: Turkey’s Experience Between 1972-2013
  Authors: Yaşar Yaşarlar, Yüksel Bayraktar
  Number of views: 71

Number 2, 2018

 • 1-16
  Teknolojik İnovasyonun İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye-AB (15) Ülkeleri Örneği
  Authors: Erol Çakmak, Gizem Yıldız
  Number of views: 112
 • 17-26
  The Impacts of Agricultural Research and Development Expenditures on Agricultural Total Factor Productivity: Evidence from Selected Latin American Countries
  Authors: Sefa IŞIK
  Number of views: 46
 • 27-42
  Türkiye Örneğinde Döviz Kuru Değişimlerinin İhracat Fiyatları ile Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: Bir Literatür Taraması
  Authors: Nazli Karamollaoglu
  Number of views: 81
 • 43-53
  Yatırımın Marjinal Etkinliğinde Meydana Gelen Şokların Tüketim Harcamalarının Konjonktür Dalgaları Üzerindeki Etkisi
  Authors: Bekir Tamer GÖKALP
  Number of views: 78
 • 57-64
  Belirsizlik Koşularında Fuzzy Rough Algoritması: Kredi Skorlama’da Bir Uygulama
  Authors: Nilgün Güler BAYAZIT, Yasemen UCAN
  Number of views: 68
 • 65-74
  Sürekli Zaman Markov Karar Süreçlerinin Özgüleştirilmesi
  Authors: Bora ÇEKYAY
  Number of views: 64
 • 75-94
  Tüketicileri Mobil Alışverişe Yönlendiren Faktörlerin İncelenmesi
  Authors: Alev Koçak Alan, Ebru Tümer Kabadayi, Ahmet Kutsi Topaloğlu
  Number of views: 92
 • 95-113
  Yerel Yönetimlerde Kurumsal Duygusal Hafıza, Bilgi Paylaşımı, Hizmet Geliştirme ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişki
  Authors: Salih Zeki İmamoğlu, Ali Kayış, Hüseyin İnce
  Number of views: 137
 • 115-129
  İnovasyon Sürecinde Örgütü Girişimsel ve Öğrenme Odaklılığa Yönlendirmede Dönüştürücü Liderlik Tarzının Etkisi
  Authors: Nuray Görker, Oya Erdil
  Number of views: 86
 • 131-149
  Kültür Bürokrasi ve Yolsuzluk: Kültürlerarası Zaman Serimli/Boylamsal Bir Çalışma
  Authors: Ercan Ergün
  Number of views: 95

Number 1, 2018

 • 1-18
  Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi
  Authors: Mehmet Vahit EREN, Ayşe ERGİN, Halil İbrahim AYDIN
  Number of views: 75
 • 19-22
  Fractional Supersymmetric iso(1,1)
  Authors: Yasemen Uçan, Reşat Köşker, Özge Hıdırlar
  Number of views: 64
 • 23-37
  Belirsizlik Altında Çevre Bilinçli Tedarikçi Seçimi Probleminin İncelenmesi
  Authors: Vildan ÖZKIR
  Number of views: 58
 • 39-57
  Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Güven ve Takım Öğrenmesi
  Authors: Volkan Polat, Gary S. Lynn, Onur Emre
  Number of views: 57
 • 59-68
  Employees Technology Usage Adaptation Impact on Companies’ Logistics Service Performance
  Authors: A.Zafer Acar, Pınar Gürol
  Number of views: 63
 • 69-77
  Order Picking Problem in a Warehouse with Bi-Objective Genetic Algorithm Approach: Case Study
  Authors: Safak Kiris, Derya Deliktas, Ozden Ustun
  Number of views: 66
 • 79-98
  Supply Chain Optimization Studies: A Literature Review and Classification
  Authors: Yasemi̇n Kocaoğlu, Alev Taşkın Gümüş, Batuhan Kocaoğlu
  Number of views: 234
 • 99-111
  The Impact of Carbon Emissions Policies on Reverse Supply Chain Network Design
  Authors: Bandar A Alkhayyal, Surendra M. Gupta
  Number of views: 102


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us