Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Acute Disease
Revista Ensayos Pedagógicos
Revista de Letras (UFC)
Educação



Register Journal



Visitors Counter

TodayToday
841
YesterdayYesterday
1656
This weekThis week
7618
Last WeekLast week
11351
This monthThis month
4275
Last monthLast month
51158
All daysAll days
4515852

Dogus University Journal

Number 2, 2021

 • 1-18
  TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN ANALİZİ
  Authors: Hüseyin İÇEN
  Number of views: 27
 • 19-34
  BİREYLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Authors: Köpük Serra KARTAL, Selçuk ALP
  Number of views: 28
 • 35-52
  GÖREVE YÖNELİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞYERİ ARKADAŞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Authors: Dilek Işılay ÜÇOK
  Number of views: 32
 • 53-71
  TÜKETMEME: NEDEN BAZI TÜKETİCİLER FİNANSAL GÜCE SAHİPKEN, BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE MARKA KAÇINMASI ÇERÇEVESİNDE TÜKETMEME EĞİLİMİ GÖSTERİRLER?
  Authors: Müge İRFANOĞLU
  Number of views: 22
 • 73-88
  SİGORTA SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI KAMUSAL DIŞSALLIKLAR
  Authors: Hakan ÖZCAN , Nuriye Zeynep ÖKTEN , İbrahim UZPEDER
  Number of views: 24
 • 89-105
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ LİTERATÜRÜNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: NÖROBİLİM
  Authors: Salih Zeki İMAMOĞLU , Neslihan LATİFOĞLU , Hüseyin İNCE
  Number of views: 28
 • 107-120
  TÜRKİYE DEVLET TAHVİL PİYASASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Authors: Asef YELGHİ , Aref YELGHİ
  Number of views: 27
 • 121-134
  MANTAR YÖNETİM TARZI VE ÖRGÜTSEL DEDİKODUNUN BİLGİ PAYLAŞIMINA ETKİSİ
  Authors: İlkay ÖZTÜRK , Mehtap ARAS
  Number of views: 34
 • 135-149
  ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMA MÜZAKERELERİNİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİ: FİRMA VE MÜZAKERE YAPISININ ETKİLERİ
  Authors: Yener ALTUNBAŞ, Ümit TOKUL , Ozan KALAYCIOĞLU
  Number of views: 29
 • 151-165
  PREDICTIVE FACTORS OF EMPLOYEES SATISFACTION IN TELECOMMUNICATION CALL CENTRE SECTOR IN TURKEY: A CASE STUDY WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL
  Authors: Rıdvan KESKİN , Sadullah LUDERS , Artun TOPAÇ
  Number of views: 22
 • 167-184
  TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSALLAŞMA VE FİYAT İSTİKRARI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: 2003-2019 DÖNEMİ
  Authors: Mehriban HEYDAROVA, Oytun MEÇİK
  Number of views: 25
 • 185-199
  İŞVEREN MARKASI ALGISI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ROLÜ
  Authors: Ayla Zehra ÖNCER , Esra AVCI
  Number of views: 22
 • 201-215
  KAPSAYICI LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Authors: Lütfi SÜRÜCÜ , Ahmet MASLAKÇI
  Number of views: 26
 • 217-235
  SOVEREIGN-BANK NEXUS OF TURKEY: AN ANALYSIS OF SOVEREIGN RISK AND BANKING INDUSTRY PERFORMANCE INDICATORS BASED ON CAMELS RATING SYSTEM
  Authors: Osman ALTAY
  Number of views: 25
 • 237-252
  TÜKETİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA GÜNDEMİ ÇERÇEVESİ
  Authors: Ezgi MERDİN UYGUR
  Number of views: 27

Number 1, 2021

 • 1-19
  ÖZ YETERLİLİĞİN KARİYER UYUM YETENEKLERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF KİŞİLİĞİN ARACI ROLÜ
  Authors: Günseli Mine Gerni, Adviye Aslı Denizli
  Number of views: 83
 • 21-37
  ON THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN DEPOSIT RATES IN CONVENTIONAL BANKS AND PROFIT-SHARING RATES IN ISLAMIC BANKS IN TURKEY
  Authors: Remzi GÖK
  Number of views: 77
 • 39-55
  İŞVEREN MARKASI ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA
  Authors: İsmet Burçak Vatansever Durmaz, Nazlı Temoçin, Cafer Şafak Eyel
  Number of views: 107
 • 57-74
  TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  Authors: Murat ÇETİN, Uğur ÇINAR
  Number of views: 101
 • 75-86
  INVESTIGATING THE STATIONARY PROPERTIES OF COAL, NATURAL GAS, AND OIL CONSUMPTION: THE CASE OF FRAGILE FIVE COUNTRIES
  Authors: Ebru ÇAĞALAYAN-AKAY, Turgut ÜN, Hoşeng Bülbül
  Number of views: 72
 • 87-101
  DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA KOŞULLARI, KARİYER TATMİNİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOOPERATİF ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Authors: Funda ER ÜLKER, Gülen ÖZDEMİR
  Number of views: 94
 • 103-117
  TÜRLERİNE GÖRE TRANSFER HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
  Authors: Buket Altınöz, MEHMET ALTUNTAŞ
  Number of views: 122
 • 119-131
  ORTAKLAŞA TÜKETİM GÜDÜLERİ: İKİ-TARAFLI TÜKETİCİ ROLÜNÜN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  Authors: Tülay Korkmaz Devrani
  Number of views: 77
 • 133-149
  SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE İLİŞKİN BİREYSEL İŞ YETKİNLİK ALGISI ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Authors: Ezgi YILDIRIM SAATCI, Ceyda OVACI
  Number of views: 69
 • 151-165
  İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ
  Authors: Ahmet Mumcu
  Number of views: 95
 • 167-185
  KARİYER PLANLAMA; ÜLKENİN EKONOMİK İTİBARI VE KARİYER KAYGISI AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Authors: Hasan Sadık TATLI, Halim KAZAN, Volkan ÖNGEL
  Number of views: 74
 • 187-198
  REVENUE SURPRISE AND EQUITY RETURNS IN BORSA ISTANBUL
  Authors: A. Doruk Gunaydin
  Number of views: 82
 • 199-218
  ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
  Authors: Özlem Tuna
  Number of views: 95
 • 219-239
  BENLİK KURGUSU VE MATERYALİZMİN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM EĞİLİMİNE ETKİSİ
  Authors: Mahmut Selami AKIN
  Number of views: 97

Number 2, 2020

 • 1-17
  Politik Ekonomi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri
  Authors: Sevda YAPRAKLI, Ramazan ASLAN
  Number of views: 127
 • 19-36
  Yapısal Kırılmalar Altında Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik ve Rekabet Gücü İlişkisi
  Authors: ASLI OZPOLAT, FİLİZ ÇAYIRAĞASI
  Number of views: 126
 • 37-51
  Revisiting Export-Output Growth Nexus: Findings from Granger Causality and Leveraged Bootstrap Approach for Japan
  Authors: Harun BAL, Emrah Eray AKÇA, Abdulla Hil MAMUN, Murat BAYRAKTAR
  Number of views: 122
 • 53-62
  Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Granger ve Yoon (2002) Saklı Eşbütünleşme Yaklaşımı
  Authors: Dilek TANDOĞAN
  Number of views: 118
 • 63-77
  Performance Comparison of Holt-Winters and SARIMA Models for Tourism Forecasting in Turkey
  Authors: Wael ZAYAT, Bahar SENNAROĞLU
  Number of views: 236
 • 79-91
  Şirket Ağları Üzerinden Sahiplik İlişkilerine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi
  Authors: Suat ATAN, Çiğdem BASKICI, Yavuz ERCİL
  Number of views: 133
 • 93-105
  Stratejik İletişim Planlaması ile Kurumsal İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi: Literatüre Dayalı Bir Yaklaşım
  Authors: Halit Buluthan ÇETİNTAŞ
  Number of views: 164
 • 107-121
  Kirlilik Sığınağı Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi? ARDL Sınır Testi Yaklaşımından Bulgular
  Authors: Faruk MİKE
  Number of views: 129
 • 123-139
  Türk Sigortacılık Sektöründe Rekabetin Ampirik Analizi: 2009-2019 Dönemi
  Authors: Gülşah GENÇER ÇELİK, Volkan ÖNGEL
  Number of views: 130
 • 141-156
  Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: Kuşak Etkisinin Ayrıştırılması
  Authors: Altan ALDAN, Selcen ÖZTÜRK
  Number of views: 112
 • 157-171
  Examination of the Effects of Psychological Violence Perception on Service Workers
  Authors: Zafer ADIGÜZEL, İrem KÜÇÜKOĞLU
  Number of views: 122
 • 173-188
  Türkiye’deki Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi
  Authors: Gökten ÖNGEL, Murat SÜSLÜ
  Number of views: 121

Number 1, 2020

 • 1-19
  Türkiye’nin Açtığı Antidamping Soruşturmalarının Makroekonomik Belirleyicileri
  Authors: Ramazan KAPLAN, Kemal TÜRKCAN
  Number of views: 154
 • 21-34
  BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi
  Authors: Sümeyra GAZEL
  Number of views: 160
 • 35-47
  Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Hata Yönetimi
  Authors: Selin SICAKKAN ÖZERDEN, Halit KESKİN, Hayat AYAR ŞENTÜRK
  Number of views: 166
 • 49-68
  İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği
  Authors: Nuray TOKGÖZ, Deniz TAŞÇI, Umut KOÇ, Yücel TÜRKER, Akansel YALÇINKAYA
  Number of views: 167
 • 69-80
  Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014)
  Authors: Murşit RECEPOĞLU, Muharrem Akın DOĞANAY, Mustafa Kemal DEĞER
  Number of views: 201
 • 81-99
  Holdinge Bağlı Şirketler ile Bağlı Olmayan Şirketlerin Finansal Oran Analizi ile Karşılaştırılması
  Authors: Oğuz KARA, Yaman Ömer ERZURUMLU
  Number of views: 171
 • 101-115
  Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
  Authors: Mustafa SUNDU, Okan YAŞAR
  Number of views: 260
 • 117-132
  The Financial Performance-Corporate Reputation Nexus in Turkey in the Institutional Theory Context
  Authors: Ali PİŞKİN, Ayşe İLGÜN KAMANLI
  Number of views: 155
 • 133-152
  Türkiye’de Aile Hekimliğine Geçiş Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Verimliliği
  Authors: Halil İbrahim KESKİN
  Number of views: 259
 • 153-169
  Dönüşümcü ve Adaptif Liderlik Tarzlarının Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesinin Geliştirilmesindeki Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi
  Authors: Mehmet Ali KARAKÖSE, Salih Zeki İMAMOĞLU, Hüseyin İNCE
  Number of views: 217
 • 171-189
  Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in this Area
  Authors: Orkun BAYRAM
  Number of views: 279

Number 2, 2019

 • 1-13
  An Environmentally Conscious Multi-Objective Weber Problem for Green Location and Distribution Planning: A Fuzzy Weighted Additive Approach
  Authors: Batuhan Eren Engin, Turan Paksoy
  Number of views: 162
 • 15-29
  Tüketici Davranışlarında Statü Kaygısı ve Sosyoekonomik Belirleyenleri
  Authors: Murat Birdal, Serdar Acun, Parla Onuk
  Number of views: 197
 • 31-50
  Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular
  Authors: Ömer Tuğsal Doruk
  Number of views: 197
 • 51-68
  Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Bağlamında İnovasyonun Etkisinin Ampirik Analizler ile Test Edilmesi
  Authors: Müge MANGA, Harun BAL
  Number of views: 343
 • 69-87
  Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi
  Authors: Selen Işık Maden, Merve Ertürk
  Number of views: 313
 • 89-103
  Asset Price Channel: Evidence from Turkey
  Authors: Gülden Şengün, Akmyrat Amanov
  Number of views: 171
 • 105-118
  Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Örgütsel Güvenin Değişime Direnç Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Authors: Edip Örücü, Emine Kambur
  Number of views: 206
 • 119-134
  Tedarik Zinciri Yönetiminde Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi: Potansiyel Etkiler, Fırsatlar ve Zorluklar
  Authors: Göknur Arzu Akyüz
  Number of views: 396
 • 135-154
  Rasyonalite ve Akışkanlık: Modernist Örgüt Kuramlarının Kompleksite Düşüncesi Ekseninde Tahlili
  Authors: Ahmet Hakan YÜKSEL
  Number of views: 271
 • 155-169
  Strateji Formülasyonu (Oluşturma) Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Şiddetinin Düzenleyici Rolü
  Authors: Bozkurt Kağan AKTÜRK, Mehtap ÖZŞAHİN
  Number of views: 226
 • 171-187
  Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Dönüşen Alacakların Bağımlılık Yapısı: Kurumsal ve Bireysel Krediler Üzerine Bir Araştırma
  Authors: İlhami Karahanoglu
  Number of views: 193


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us