Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
689
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
9020
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
42998
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527388

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 25, 2020

 • 9-28
  Türkiye’de Medya ve Demokrasinin Yapısal ve Etik Sorunları / Structural and Ethical Problems of Media and Democracy in Turkey
  Authors: H. Emre Bağce
  Number of views: 226
 • 29-45
  Geleneksel ve Dijital Kitle İletişim Araçları Bakımından 1952 ve 2008 ABD Başkanlık Seçim Kampanyaları / The 1952 and 2008 US Presidential Election Campaigns in terms of Traditional and Digital Mass Communication
  Authors: Mustafa C. Sadakaoğlu / Özgür Emek Korkmaz
  Number of views: 230
 • 47-64
  The Role of Mass Media in Terrorism and Its Effect on Individuals / Kitle İletişim Araçlarının Terörizmdeki Rolü ve Bireyler Üzerindeki Etkisi
  Authors: Ahmet Yiğitalp Tulga
  Number of views: 247
 • 65-84
  Sosyal Medya ve Şiddet: Ekşi Sözlük’te Çinli Algısı / Social Media and Violence: Chinese Perception in Ekşi Sözlük
  Authors: Çağla Pınar Tunçer
  Number of views: 239

Number 24, 2020

 • 9-29
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Avrupa Birliği’ndeki Yasal Düzenlemeler / The Legal Arrangements of European Union Concerning The Genetically Modified Organisms
  Authors: Zehra Gizem Ateş
  Number of views: 391
 • 30-61
  Kaybedilen Yaşam Yılını Etkileyen Risk Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi / Investigation of the Risk Factos Affecting Years of Life Lost Via DEMATEL Method
  Authors: Gizem Zevde Aydın / Ahmet Serhat Uludağ
  Number of views: 261
 • 62-83
  Sağlığın Kavramsallaştırılması ve İnsan Odaklı Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Perspektif / Health Conceptualization and Quality and Accreditation Perspective in Person-Centered Health Care
  Authors: Bayram Demir
  Number of views: 310
 • 84-96
  Bireylerin E-Sağlık Okuryazarlığı ve Siberkondri Düzeylerinin İncelenmesi / A Study on the e-Health Literacy and Cyberchondria Levels of Individuals
  Authors: Serkan Deniz
  Number of views: 391
 • 97-126
  Hasta Merkezlilik ve Hasta Merkezli Bakım / Patient Centeredness and Patient-Centered Care
  Authors: Mustafa Erdoğan / Harun Kırılmaz
  Number of views: 843
 • 127-153
  Aktör İlişkilerağı, Sağlık-Hastalık ve Suç: Şahsiyet Dizisi Üzerinden Bir Tartışma / Actor Network, Health-Illness and Crime: A Discussion over Sahsiyet (Persona) Mini-Series
  Authors: Ali Gündüz / Günnur Ertong Attar
  Number of views: 275

Number 23, 2020

 • 1-19
  19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Zina: Bazı Zina Vakalarında İşlenen Cinayetler Üzerine Bir Değerlendirme / Adultery in Ottoman Society in 19th Century: An Evaluation on the Commit Murders on Some Adultery Events
  Authors: Fehminaz Çabuk
  Number of views: 291
 • 20-36
  Hakikatin Yitimi Olarak Post-Truth: Bir Kavramsallaştırma Denemesi / Post-Truth as the Loss of the Truth: A Conceptualization Attempt
  Authors: Ahmet Güven
  Number of views: 592
 • 37-51
  Lojistik 4.0 Uygulamaları ve Lojistik Firmalarının Bakış Açısı / Logistics 4.0 Applications and Industry 4.0 from Logistics Firms’ Point of View
  Authors: Bihter Karagöz / Hande Begüm Bumin Doyduk
  Number of views: 922
 • 52-67
  The Consumption of Relations and Loneliness amongst Adults / Yetişkinler Arasında İlişki Tüketimi ve Yalnızlık
  Authors: Ayşe Müge Yazgan
  Number of views: 235


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us