Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Drugs in Context
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
International Journal of Fertility and SterilityRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
777
YesterdayYesterday
2294
This weekThis week
5309
Last WeekLast week
13083
This monthThis month
43890
Last monthLast month
57541
All daysAll days
5980234

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 22, 2019

 • 737-766
  15 Temmuz’a Giden Süreçte Türk Demokrasisinde Sivil Asker İlişkileri / Civil-Military Relations in Turkish Democracy in the Period Leading to the July 15th
  Authors: Önder A. Afşar
  Number of views: 365
 • 767-783
  Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları / Reflections of Artificial Intelligence in Contemporary Artworks
  Authors: Selçuk Artut
  Number of views: 401
 • 785-808
  İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi / Econometric Analysis of Internal Migration Movements towards İstanbul
  Authors: Hamdi Emeç / Şenay Üçdoğruk Birecikli / Burcu Kümbül Güler
  Number of views: 452
 • 809-830
  Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi / The Impact of Nationalist Movements on Turkey and Iran Contemporary Architectural Evolution
  Authors: Navid Khaleghimoghaddam
  Number of views: 356
 • 831-851
  Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Fesin Yansıması Bağlamında Antepli Aynî’nin Divanında Fes / Antepli Ayni’s Poems in the Context of Reflection of Turkish Socio-Cultural Life
  Authors: Nurgül Özcan
  Number of views: 748
 • 853-864
  İkinci Cins’te Simone De Beauvoir’ın Giyinme ve Süslenme Üzerine Çözümlemesi / Simone de Beauvoir’s Analysis of Dressing up and Adornment in The Second Sex
  Authors: Deniz Soysal
  Number of views: 402
 • 865-881
  Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak / An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles
  Authors: Aziz Şeker
  Number of views: 668
 • 883-902
  Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler için Yeni Stratejiler / Social Media, Local Governments and Participatory Management: New Strategies for Local Governments in Information Era
  Authors: Ali Yeşildal
  Number of views: 372


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us