Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
656
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
8987
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
42965
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527355

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 21, 2019

 • 395-411
  Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın / Women in Turkish Culture and Tradition of State
  Authors: Hasan Acar
  Number of views: 1099
 • 413-430
  Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi / The Origin of Nationalism: Ethnicity, Nation and Nation Relations
  Authors: Abdulvahap Akıncı
  Number of views: 1074
 • 431-451
  Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması / The Effect of the Effective Communication on Patient Safety Culture and the Intermediary Role of the Internal Intrapreneurship: A Private Hospital Practice
  Authors: Ali Arslanoğlu
  Number of views: 350
 • 453-475
  Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım / Rights Based Approach to Poverty
  Authors: Hicran Atatanır / Kasım Karataş
  Number of views: 621
 • 477-492
  12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri / President Ismet Inönü’s Nationwide Tours in the Shadow of the July 12 Declaration
  Authors: Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler
  Number of views: 386
 • 493-523
  İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma / Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector
  Authors: Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
  Number of views: 402
 • 525-542
  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / The Investigation of Science and Classroom Teacher Candidates Attitudes to Sustainable Environment
  Authors: Hicret Çimen / Semra Benzer
  Number of views: 398
 • 543-551
  Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri / Amphitheater, Panopticon and Vision Regimes
  Authors: Tuba Kancı
  Number of views: 339
 • 553-572
  Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama / An Application on Multi-Store Marketing System in Antalya Province
  Authors: Davut Karaman
  Number of views: 505
 • 573-595
  Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları / Conceptual Limits of Public Sphere
  Authors: Mustafa Ali Minarlı
  Number of views: 654
 • 633-671
  Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000) / In the context of Gramsci’s Theory of Hegemony the Representation of anti Nuclear Movement in Milliyet Daily (January 11, 1999-July 25, 2000)
  Authors: Mehmet Özçağlayan / Filiz Yavuz Çakıcı
  Number of views: 355
 • 673-690
  1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Dair Bazı Tespit, Teşhis ve Tahliller: Diyarbakır Vilayeti Örneği / Tax Irregularities in Diyarbekir Province (1742-1752): Some New Findings and Analysis Between 1742 and 1752 Diyarbakır Province Case
  Authors: İbrahim Özgül
  Number of views: 388
 • 691-712
  Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği / Music and Politics: Interactional Cooperation of Emotion and Thought
  Authors: İrfan Paçacı
  Number of views: 419
 • 713-724
  Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var? / Why We Need the Philosophy Of Law?
  Authors: Murat Satıcı
  Number of views: 482


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us