Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
718
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
9049
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
43027
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527417

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 20, 2019

 • 131-144
  II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi / The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era
  Authors: Erkan Doğan
  Number of views: 324
 • 145-164
  Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri / Relation between Army and Politics in Turkey and Ideological Origins of Military Coups
  Authors: Mehmet Zeki Duman
  Number of views: 902
 • 165-183
  Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği / A Comparison of Female Roles in TV Series: The Cases of the “Paramparça” and “Medcezir” Series
  Authors: Ebru Ağaoğlu Ercan, Nagihan Çakar Bikiç
  Number of views: 1074
 • 185-204
  Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği / The Ideological Surroundings of Women’s Rights and Perception: The Case of KADEM
  Authors: Ekmel Geçer, Esra Kıymaz
  Number of views: 354
 • 205-218
  İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe İlişkin Değişiklikler, Memnuniyeti Artırabilir mi?” / The Relationship between Job Crafting and Job Satisfaction: “Can Changes in Work Increase Satisfaction?”
  Authors: Gökhan Kerse
  Number of views: 422
 • 219-238
  Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık / Postmodern Situation in Education: Constructivism
  Authors: Ahmet Kesici
  Number of views: 480
 • 239-262
  Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students
  Authors: Harun Kırılmaz, Pelinsu Buket Güler
  Number of views: 417
 • 263-288
  Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi / Reading Turkey Politics on Values: May 14, 1950 Elections
  Authors: Aynur Köse, Mustafa Yılmaz
  Number of views: 310
 • 289-306
  16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: Şâh u Gedâ Mesnevisinin Çiçek Baskılı Kâğıtları / A Different Practice in 16th Century Ottoman Book Arts: Flower Print Papers of Şâh u Gedâ Mathnawi
  Authors: Savaş Maraşlı
  Number of views: 426
 • 307-323
  İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği / What is Islamic Revolution?: The Case of Iran (1979)
  Authors: Mehmet Talha Paşaoğlu
  Number of views: 1100
 • 325-336
  J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi / A Literature Review of J. S. Bach’s Cello Suites
  Authors: Evin Erden Topoğlu
  Number of views: 520
 • 337-350
  Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları / The Absolute and Relative Crimes of Terrorism according to the Turkish Counter Terrorism Law
  Authors: Faruk Y. Turinay
  Number of views: 437
 • 351-379
  Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dair Farklı Çözümler / Different Solutions for Civil-Military Relations in Advanced Western Democracies
  Authors: Mutlu Yıldırım
  Number of views: 357


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us