Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
733
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
9064
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
43042
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527432

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 9, 2016

 • 5-35
  Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı’da Sanayileşme Çabalarının Analizi / Historical Development of Kocaeli Industry in the Ottoman Period and An Analysis of the Ottoman Industrialization Efforts
  Authors: Ebubekir AYAN
  Number of views: 410
 • 53-76
  Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri Örneği / Gender Discrimination in Turkish Sport Press: A Case Study on Fotomaç and Fanatik Newspapers
  Authors: Mehmet BÜYÜKAFŞAR
  Number of views: 560
 • 77-100
  Machiavelli’den Hobbes’a Rönesans Dönemi Siyaset Teorisinde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı / The Human Nature and the Notion of Society in Renaissance Political Theory: From Machiavelli to Hobbes
  Authors: Olkan SENEMOĞLU
  Number of views: 386

Number 8, 2016

 • 5-31
  Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi / Analysis of the Fictitious Characters of Zülfü Livaneli’s Novel “Bliss” in Terms of Gender
  Authors: Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ, Öznur BAYAR
  Number of views: 299
 • 32-58
  Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları / Reflection of Modernism and Postmodernism Processes on Consumption Culture
  Authors: Harun KIRILMAZ, Fatma AYPARÇASI
  Number of views: 683
 • 59-71
  Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi / Consumer Price Index Forecast with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
  Authors: Serenay VAROL
  Number of views: 374

Number 7, 2016

 • 5-23
  Kentteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi: “Muğla İtiraf” adlı Facebook Sayfası Üzerine Bir Örnek Olay Analizi / Strangers in the City Coming Together through Social Media: A Case Study Analysis on “Muğla Confession” Facebook Page
  Authors: Pınar BAYRAM
  Number of views: 298
 • 40-63
  Fabrika Çalışanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Etmenler / Factors Affecting Job Satisfaction of Factory Workers
  Authors: Mehmet KÖK, Arzu ÇAKICI
  Number of views: 415
 • 64-98
  Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi / A Short Essay on Periodization of History of Republic
  Authors: Cengiz SUNAY
  Number of views: 580

Number 10, 2016

 • 5-19
  Post-Siyasal Eleştiri Açısından Liberalizm, Siyasal Alanın Sınırları ve Şiddet / Liberalism, the Limits of Political Sphere and Violence in Post-Political Critiques
  Authors: Salih AKKANAT
  Number of views: 477
 • 20-41
  Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ‘İktidar Prangası’ / ‘Shackles of Power’ in the Constitution of 1982 as an Ethical Issue of Politics and Law
  Authors: İrfan PAÇACI
  Number of views: 362
 • 42-63
  Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı: Platon ve Aristoteles / Human Nature and the Notion of Society in Ancient Greek Political Thought: Plato and Aristotle
  Authors: Olkan SENEMOĞLU
  Number of views: 648
 • 64-83
  Muhsin Ertuğrul: Türk Sinemasının Kurucusu mu Yoksa Günah Keçisi mi? / Muhsin Ertuğrul: The Founder or the Scapegoat of Turkish Cinema?
  Authors: Seçkin SEVİM
  Number of views: 578


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us