Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
692
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
9023
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
43001
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527391

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 6, 2015

 • 5-26
  Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri
  Authors: Çağdaş Emrah ÇAĞLIYAN
  Number of views: 352
 • 27-36
  Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumunda Üyelik Fonksiyonunun Dayalı Parametre Tahmini / Parameter Estimation Based on Membership Function When an Independent Variable Has Pareto Distribution
  Authors: Türkan ERBAY DALKILIÇ, Tuğba KARAN
  Number of views: 298
 • 37-54
  Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Rolü / The Role of Savings Deposit Insurance Fund in the Formation of New Media Order in Turkey
  Authors: Bora ERDEM
  Number of views: 323
 • 55-79
  Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiğine Etkileri / The Effects of Dominancy of Columnist on the Practice of Correspondent in Printed Media
  Authors: A. Ziya SANDIKCIOĞLU
  Number of views: 377

Number 5, 2015

 • 5-37
  İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler
  Authors: Ömer Lütfi BARKAN
  Number of views: 290
 • 38-54
  Premodern’den Postmodern’e Benliğin ve Kutsalın Dönüşümü: Narsisist Benliğin Kutsal Algısı / Transformation of Knowledge and Sacred from Premodern to Postmodern: The Sacred Perception of Narcissist Self
  Authors: Ahmet GÜVEN
  Number of views: 332
 • 55-69
  Haber Etiği ve Bir Siyasi Haber İncelemesi / News Ethics and An Analysis of a Political News
  Authors: Buğra KARDAN
  Number of views: 239
 • 70-81
  Moral Özneden Yurttaşa: Kant’ın Pratik Felsefesinde Öznenin Evrimi / From Moral Subject to Citizen: Evolution of the Subject in Kant’s Practical Philosophy
  Authors: Murat SATICI
  Number of views: 337

Number 4, 2015

 • 4-21
  Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası / Chinese Media: Towards a Global Model
  Authors: Emre Tansu KETEN
  Number of views: 312
 • 22-44
  Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı / The Term Public Diplomacy Employed as a Euphemism for Propaganda
  Authors: Seyfi SAY
  Number of views: 283
 • 45-68
  İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sinemasında Milliyetçi Muhafazakâr Bir Yönetmen: Andrzej Wajda / A Nationalist-Conservative Director in Polish Cinema After the Second World War: Andrzej Wajda
  Authors: Süleyman SIDAL
  Number of views: 372
 • 69-82
  16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri / The Features of Silk Fiber Clothing Weavings Relating to Period Being a Symbolic Meaning Producer for the 16th Century Ottoman Period Film Narrative
  Authors: İnci YAKUT
  Number of views: 317

Number 3, 2015

 • 4-17
  Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Reference to “Modernization From Above” / Yukarıdan Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Demokratikleşme Çıkmazı
  Authors: H. Emre BAĞCE
  Number of views: 349
 • 18-36
  Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları / Seeking the Employment Focused Minimum Income Support for Turkey in the Framework of European Union Applications
  Authors: İlknur KARAASLAN
  Number of views: 351
 • 37-50
  Asya Politik Sineması Üzerine Notlar / Notes on Asian Political Cinema
  Authors: Mustafa Ali MİNARLI, Burak YILMAZ
  Number of views: 442
 • 51-60
  Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail / Gaspıralı İsmail: An Advocacy Journalist on the 100th Anniversary of His Death
  Authors: Seçil ÖZAY
  Number of views: 359


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us