Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
491
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6230
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
491
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733417

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 105, 2023

 • 1-37
  OLMASA MEKTUBUN... FAZLULLAH’IN TORUNUNUN ŞAHRUH DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI THE STORY OF FAḌLALLAH'S GRANDSON’S UNDER THE REIGN OF SHĀHRUKH
  Authors: FATİH USLUER
  Number of views: 52
 • 39-56
  THE RELATIONSHIP BETWEEN RIFĀ‘IYYA AND THE FUTUWWA TRADITION RİFÂÎLİK VE FÜTÜVVET GELENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Authors: ALİYE UZUNLAR
  Number of views: 38
 • 57-71
  THE DECORATION AND PERIODIC ANALYSIS OF THE INTERIOR WALL SURFACES OF HACI BEKTAŞ VELİ TOMB HACI BEKTAŞ VELÎ TÜRBESİ İÇ MEKÂN DUVAR YÜZEYLERİNDE YER ALAN KALEMİŞİ TEZYÎNÂTI VE DÖNEMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ
  Authors: MUAMMER SEMİH İRTEŞ
  Number of views: 47
 • 73-95
  THE RELATIONSHIP BETWEEN ALEVISM AND BEKTASHISM AND THE INTEGRATION OF ALEVISM WITH BEKTASHISM ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK İLİŞKİSİ VE ALEVİLİĞİN BEKTAŞİLİKLE KAYNAŞMASI
  Authors: SELAHATTİN DÖGÜŞ
  Number of views: 82
 • 97-127
  THE ETHICAL VALUES OF BEING GENEROUS AND STEALING IN THE COMMENTARY OF BASMALAH BY HACI BEKTAŞ VELİ WITH METAETHIC THEORY OF FOLKLORE HALKBİLİMSEL METAETİK KURAM ILE HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN BESMELE TEFSİRİ’NDE CÖMERT OLMAK VE HIRSIZLIK YAPMAK ETİK DEĞERLERİ
  Authors: SACİDE ÇOBANOĞLU
  Number of views: 64
 • 129-149
  REFLECTIONS OF THE IDEA OF REVĀQIYYA IN MAWLĀNĀ'S POEMS MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE REVÂKIYYE DÜŞÜNCESİNİN YANSIMALARI
  Authors: DAVOUD SPARHAM-MOUSA RAHIMI-MEHMET ŞAHİN
  Number of views: 35
 • 151-173
  AN EVALUATION ON TURKMEN CLOTHING IN THE VILLAGES OF AYVACIK, ÇANAKKALE, IN THE CONTEXT OF LANGUAGE- CULTURE AND FOLKLORE ÇANAKKALE AYVACIK KÖYLERİNDE TÜRKMEN GİYİM KUŞAMI ÜZERİNE DİL-KÜLTÜR, FOLKLOR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Authors: MİNARA GULIYEVA JAMSHIDI
  Number of views: 127
 • 175-213
  ALI ILHAMI, A BEKTASHI FOLK POET AND HIS DIVAN BEKTAŞİ BİR HALK ŞAİRİ ALİ İLHAMİ VE DİVAN’I
  Authors: DAMLANUR KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
  Number of views: 88
 • 215-231
  AN EVALUATION OF STANDARDIZATION POLICY OF AKHISM IN THE MANNER OF ISLAMIC LAW AHİ TEŞKİLATININ STANDARDİZASYON ANLAYIŞININ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Authors: CEMİL LİV
  Number of views: 41
 • 233-243
  WE ARE NOT ʿALĪ ILĀHĪ’S, WE ARE AHL-I ḤAQQ: THE CULT OF ALI IN TURKS OF AHL-I ḤAQQ ALİ İLAHİ DEĞİL EHL-İ HAK’IZ; EHL-İ HAK TÜRKLERİNDE ALİ KÜLTÜ
  Authors: İBRAHİM KARACA
  Number of views: 41
 • 245-263
  SA'DÎ-İ ŞÎRÂZÎ AND MUSIC SA’DÎ-İ ŞÎRÂZÎ VE MUSİKİ
  Authors: YAVUZ DEMİRTAŞ
  Number of views: 36
 • 265-277
  HOCA AHMET YESEVİ'NİN TOPONİMİK MİRASI KHWAJA AHMAD YASAWI’S TOPONYMIC HERITAGE
  Authors: ASSYLBEK MEIIRBEKOV
  Number of views: 32
 • 279-299
  BIBLIOGRAPHIC RESEARCH ABOUT AḤMAD AL-YASAWĪ AHMED YESEVÎ HAKKINDA BİBLİYOGRAFİK ARAŞTIRMA
  Authors: BAUYRZHAN SAİFUNOV-ZHANBOLAT SAMBETOV
  Number of views: 34
 • 301-312
  THE ROLE OF THE YASAWIYYA AND KUBRĀWIYYA ORDERS IN THE ISLAMIZATION OF THE GOLDEN HORDE ALTIN ORDA DEVLETİ’NİN İSLAMLAŞMASINDA YESEVİYYE VE KÜBREVİYYE TARİKATLARININ ROLÜ
  Authors: TUNGYSH ABYLOV-TALGAT ZHOLDASSULY
  Number of views: 80
 • 313-333
  LINGUISTIC FEATURES BETWEEN TURKIC LANGUAGES IN THE WORKS OF ABAY, YŪNUS EMRE AND AḤMAD AL-YASAWĪ ABAY, YUNUS EMRE VE AHMET YESEVİ’NİN DİLİNDEKİ TÜRK LEHÇELERİ ARASI DİLSEL ÖZELLİKLER
  Authors: SHERUBAY KURMANBAIULY-MARLEN ADILOV
  Number of views: 36
 • 335-346
  BEKTASHI, QIZILBASH, ALEVI ALVANLAR (YABLANOVO) VILLAGE IN POSTDEMOCRATIC BULGARIA DEMOKRASİ SONRASI BULGARİSTAN’DA BEKTAŞİ, KIZILBAŞ, ALEVİ ALVANLAR (YABLANOVO) KÖYÜ
  Authors: ŞABANALİ AHMED
  Number of views: 34
 • 347-358
  OVERTONES OF CENKNAME IN SEZAİ KARAKOÇ’S POEM ÇOCUKLUĞUMUZ SEZAİ KARAKOÇ’UN ÇOCUKLUĞUMUZ ŞİİRİNDE CENKNAMELERİN İZLERİ
  Authors: GÖKHAN GÖKÇEK-ESİN HÜDAVERDİ-NEBAHAT SÜLÇEVSİ
  Number of views: 60
 • 361-368
  Mehmet Dönmez, Romanya Babadağ Türklerinin Toplumsal Yapısı ve Sarı Saltuk Algısı, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2018.
  Authors: FADİME KURTOĞLU
  Number of views: 27
 • 369-374
  Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020.
  Authors: YASİN ŞAHİN
  Number of views: 58
 • 375-382
  Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılarda Gelenekler, Ulus Basımevi, Ankara, 1948.
  Authors: ADEM ŞEN
  Number of views: 28
 • 383-391
  Shahzad Bashir, Fazlullah Esterabâdî ve Hurufilik, (Çev.) Ahmet Tunç Şen, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013.
  Authors: ESMA KARABEY
  Number of views: 41
 • 395-450
  THE SARBEDAR MOVEMENT IN KHORASAN İLYA PAVLOVİÇ PETRUŞEVSKİY, HORASAN’DA SERBEDARLAR HAREKETİ
  Authors: NAMİQ MUSALI
  Number of views: 30


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us