Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
592
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6331
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
592
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733518

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 108, 2023

 • 1-20
  DOĞU TÜRKİSTAN ABDALLARI ÜZERİNE
  Authors: Adem ÖGER - Alimcan İNAYET
  Number of views: 4
 • 21-38
  KONYA MEVLÂNÂ DERVİSH LODGE, RİTUAL HALL (SEMAHÂNE) PAİNTED DECORATİON AND PERİODİC ANALYSİS
  Authors: Ali Fuat BAYSAL
  Number of views: 6
 • 39-54
  İZMİR’DEKİ TAHTACILARIN YERLEŞİK HAYATA GEÇİŞİNDE SALGIN HASTALIK ANLATILARININ TARİHSEL DEĞERLENDİRMESİ
  Authors: Funda ADITATAR - Meral SALMAN YIKMIŞ
  Number of views: 8
 • 55-72
  ALEVI POLITICIZATION AND FOREIGN POLICY: IDENTITY-INTERNATIONAL POLITICS NEXUS IN ALEVI POLITICAL PARTIES
  Authors: Nail ELHAN
  Number of views: 5
 • 73-98
  ALMAN İNTERNET GAZETELERİNDE ALEVİLERİN TEMSİLİ ve TAKDİMİ (2007-2023)
  Authors: İlhan KARACA
  Number of views: 9
 • 99-118
  ON THE ISSUE OF TRANSCRIPTION IN HISTORICAL TURKIC TEXT STUDIES IN CENTRAL ASIA
  Authors: Kutlugjon SULTANBEK - Zubaida SHADKAM - Nazym KAİRANBAYEVA
  Number of views: 4
 • 119-144
  ALEVİ-BEKTAŞİ METİNLERİNDE SÖZ VARLIĞI: YOL ÖRNEĞİ
  Authors: Ufuk YILDIZ
  Number of views: 4
 • 145-164
  UYGURLARDA PEHLİVANLIK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ BİR PEHLİVANLIK RİSALESİ
  Authors: Tugba GÖNEL SÖNMEZ
  Number of views: 4
 • 165-182
  KUMKAPI’DA BİR GÜLŞENİHANE: MUHSİNE HATUN TEKKESİ
  Authors: Mahmut DEMİRDİL - Muhammed Ali YILDIZ
  Number of views: 4
 • 183-202
  BU YIL BU DAĞLARIN KARI ERİMEZ’ ADLI ESERİN MAKAMSAL ANALİZİ: FEYZULLAH ÇINAR İCRASI
  Authors: Serkan KARAASLAN
  Number of views: 5
 • 203-222
  ALEVİ MEDYASI ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR: BİR SİSTEMATİK ALANYAZIN TARAMASI
  Authors: Halise KARAASLAN ŞANLI
  Number of views: 4
 • 223-244
  ANADOLU ALEVÎLİĞİNİN TEMEL SORUNLARI
  Authors: Halil İbrahim BULUT
  Number of views: 5
 • 245-258
  GARİP KALDIM VATANIMDAN UZAKTA: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞÂM-I GARÎBÂN
  Authors: Eda TOK
  Number of views: 4
 • 259-286
  İSMAİL FÂZIL AYANOĞLU ARŞİVİ’NDEN ÖRNEKLERLE BEKTAŞİ MEZAR TAŞLARI
  Authors: Burak Muhammet GÖKLER - Mustafa GENÇ
  Number of views: 16
 • 287-306
  İBN SİNÂ’DA TANRISAL BİR EYLEM OLARAK KENDİNİ BİLME MESELESİ
  Authors: Büşra BİLGİN
  Number of views: 4
 • 307-330
  BABA TÂHİR-Î URYÂN: HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
  Authors: Nesim SÖNMEZ
  Number of views: 14
 • 331-352
  MUMUN DİLİNDEN BİR TEKKE ŞAİRİNİN HASB-İ HÂLİ: ŞEM‘A-NÂME-İ NECMÎ
  Authors: Bilge KARGA GÖLLÜ
  Number of views: 4
 • 353-380
  İRANLI ARAŞTIRMACILARIN HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİ TARİKATI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Authors: Manizhe GHODRATİ VAYGHAN - Shahla BAKHTİARİ - Mohammad Taghi EMAMİ KHOEİ
  Number of views: 4
 • 381-402
  ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİĞİN ANİMASYON FİLMDE TEMSİLİ: HÜNKÂR BEKTAŞ ASLAN VE CEYLAN ÖRNEĞİ
  Authors: Nursel BOLAT - Tuğçe KARACA ÖZDEMİR
  Number of views: 4
 • 403-416
  GÜVERCİNE AĞIT’TA BEKTAŞİLİĞİN İZLERİ
  Authors: Özge AKSOY SERDAROĞLU
  Number of views: 4
 • 417-434
  SON ASIR MUTASAVVIF ŞAİRLERDEN ÖMER NECMÎ EFENDİ VE SÂKÎNÂMESİ’NİN YENİ BİR NÜSHASI
  Authors: Mehmet GÖKTAŞ - Mehmet ÖZTÜRK
  Number of views: 4
 • 435-454
  EHLÎ’NİN DÜVÂZ-NÂME TEMALI ELİF-NÂME’Sİ
  Authors: Büşra ÇELİK VURAL
  Number of views: 4
 • 455-474
  OSMANLI İRAN İLİŞKİLERİNDE BİR NÜFUZ ARACI OLARAK TARİKAT ŞEYHLERİ: ŞEYH MA’RÛF ÖRNEĞİ
  Authors: Zekeriya IŞIK
  Number of views: 6
 • 475-488
  FÜTÜVVETİN KUTLU İÇEÇEĞİ ŞERBETE İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM
  Authors: Aynur KOÇAK - Meriç HARMANCI
  Number of views: 5
 • 489-506
  MALATYA ALEVİ KÖYLERİNDE HALK HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR
  Authors: Mevlüt YILMAZ
  Number of views: 12
 • 507-528
  XVI. YÜZYIL OSMANLI-SAFEVÎ ÇEKİŞMESİNİN DİPLOMATİK DİLİNE YANSIMASI
  Authors: Murat ALANDAĞLI
  Number of views: 8
 • 529-534
  KİTAP DEĞERLENDİRME: AHMET TAŞĞIN. TÜRKMEN ALEVİLER, ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI, KONYA, 2013
  Authors: Erdi DEMİR
  Number of views: 4
 • 535-540
  KİTAP DEĞERLENDİRME İSMAİL TOSUN SARAL, GÜL BABA, NAPKUT YAYINEVİ, MACARİSTAN, 2022.
  Authors: Aysun Ezgi YILMAZ
  Number of views: 4
 • 555-562
  KİTAP DEĞERLENDİRME BEDRİYE POYRAZ, HAKİKATIN DÂRINA DURMAK ALEVİLİKTE KADIN, DİPNOT YAYINLARI, ANKARA, 2018
  Authors: Meltem ÖSÜN
  Number of views: 4
 • 563-570
  ÇEVİRİ DEHKAN, MUSTAFA, “BERHİ MENABIĞ MÜTALAA-YI EHL-İ HAK”, KİTAB-I MAH-I TARİH VE COĞRAFYA, 1382, 7576, SS.147-153.
  Authors: İbrahim KARACA
  Number of views: 4

Number 107, 2023

 • 1-12
  EHL-İ HAKK’IN CEM VE MANEVİ MECLİSLERİ
  Authors: JEAN DURING
  Number of views: 12
 • 13-41.
  THE SIGNIFICANCE OF SHĀHNĀMIH-YI ḤAQĪQAT FOR THE AHL-I ḤAQQ TRADITION
  Authors: KHASHAYAR FAKHRİAN
  Number of views: 12
 • 43-55
  YARSAN EDEBİYATINDA KADIN ŞAİRLERİN YERİ
  Authors: SEVDA ORAK REŞİTOĞLU
  Number of views: 10
 • 57-73
  İRAN’DA EHL-İ HAKLARIN KUTSAL MEKÂNLARI
  Authors: REYHAN RAFET CAN
  Number of views: 15
 • 75-110
  ALEVİ/HALK MÜZİĞİNİN İHYASI SÜRECİNDE OTANTİSİTE İNŞASI VE BAĞLAMA İCRASINDA ÖZCÜ-YENİLİKÇİ EĞİLİMLER
  Authors: ERDEM ŞİMŞEK
  Number of views: 11
 • 111-114
  A NOTE ON THE DOCUMENT OF ‘THE LINEAGE (SILSILENAMA) OF THE QARAMANIDS’
  Authors: MEHMET AKİF ERDOĞRU
  Number of views: 13
 • 115-178
  KAYNAKLAR IŞIĞINDA BURSA’DA BİR HORASAN ERENİ: ABDAL MURAD SULTAN, TÜRBE VE TEKKESİ
  Authors: FAHRİ MADEN - HÜMEYRA KARABIYIK
  Number of views: 14
 • 179-191
  YAZI - RESİM SÜSLEMESİNE BİR ÖRNEK: AMENTÜ GEMİSİ
  Authors: SERAP ERÇİN KOÇER
  Number of views: 11
 • 193-211
  ÂŞIK PAŞA’NIN ALLAH, ÂLEM VE İNSAN ANLAYIŞI
  Authors: MEHMET NECMEDDİN BARDAKÇI
  Number of views: 9
 • 213-231
  SEYİT RIZA MİLLETLER CEMİYETİ’YLE BİRLEŞİK KRALLIK’TAN YARDIM İSTEDİ Mİ?
  Authors: İBRAHİM BOZKURT
  Number of views: 10
 • 233-251
  HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN’IN TASAVVUFİ ADAP VE ERKÂNA DAİR GÖRÜŞLERİ
  Authors: ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU - MERVE GÜVEN
  Number of views: 10
 • 253-265
  DEDİĞİ SULTAN MENAKIBNAMESİNDE TESPİT EDİLEN KERAMET MOTİFLERİ ÜZERİNE KÜLTÜREL BİR İNCELEME
  Authors: HASAN SAVAŞ
  Number of views: 8
 • 267-284
  BATUMLU YESÂRÎ’NİN BİR MECMUADA BULUNAN YENİ ŞİİRLERİ
  Authors: MEHMET KILIÇ
  Number of views: 11
 • 285-300
  HZ. ALİ VE MUÂVİYE’NİN HZ. OSMAN’IN KATLİNDE DAHLİ OLANLARA KARŞI TUTUMU
  Authors: MUHAMMET HANEFİ PALABIYIK - TALHA ÖZDEMİR
  Number of views: 9
 • 301-322
  PRİŞTİNE KÂDİRÎ TEKKESİ ŞEYHİ MEHMET SEZÂÎ’YE AİT BİR CÖNK
  Authors: NEBAHAT SÜLÇEVSİ - İSA SÜLÇEVSİ
  Number of views: 12
 • 323-339
  HALK EĞİTİMİNDE BİR ÖNCÜ: HACI BEKTAŞ VELİ
  Authors: İBRAHİM GÜL
  Number of views: 9
 • 341-353
  ÜMMÎ ÎSÂ’NIN MİHR Ü VEFÂ MESNEVİSİNDE YENİDEN DİRİLME MOTİFİ VE HIZIR
  Authors: SEVİM YILMAZ ÖNDER
  Number of views: 15
 • 355-380
  ELVAN ÇELEBİ ZAVİYESİ ETRAFINDA YAŞAYAN HALKIN ELVAN ÇELEBİ ALGISI
  Authors: ALİ İZZET YILMAZ - AYHAN BAŞÇI - AHMET AKNAR - YUSUF ORMANKIRAN
  Number of views: 17
 • 381-390
  SERBEDÂRÎLERİN KİMLİK ARAYIŞ SÜRECİNDE ŞEYH HALİFE
  Authors: DERYA COŞKUN
  Number of views: 19
 • 393-397
  AHMET TAŞĞIN, MENÂKIB-I ŞEYH SAFİ MUSUL BUYRUĞU
  Authors: GÜLLÜ IŞIK
  Number of views: 11
 • 399-406
  XOJA AHMAD YASSAVİY: UMRING YELDEK O’TARO, HIKMATLAR
  Authors: SİRDERYAHAN UTANOVA
  Number of views: 10
 • 407-411
  XOJA AHMAD YASSAVİY. DEVONI HIKMAT
  Authors: HAMİDULLA TADZHİYEV
  Number of views: 10
 • 413-417
  CANER IŞIK, ALEVÎ ERENLER GELENEĞİ
  Authors: SATI SARIASLAN ATLİ
  Number of views: 10
 • 421-428
  ORD. V. A. GORDLEVSKİY, “HOCA AHMED YESEVİ”
  Authors: SULTANMURAT ABZHALOV - ASSET KURANBEK
  Number of views: 14
 • 429-448
  RULA JURDİ ABİSAAB, SAFEVÎ İRAN’INDA (1501-1736) CEBEL-İ ÂMİL ULEMÂSI: MARJİNALLİK, GÖÇ VE SOSYAL DEĞİŞİM
  Authors: HABİB KARTALOĞLU
  Number of views: 11

Number 106, 2023

 • 1-25
  BAĞLAMADA TEL AYIRMA TEKNİĞİ
  Authors: ERKAN ÇANAKÇI - MAHİR MAK
  Number of views: 13
 • 27-41
  PİR SULTAN’IN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜREL BELLEĞİN İZLERİ
  Authors: AYNUR KOÇAK - FATMA ZEHRA UĞURCAN
  Number of views: 9
 • 43-63
  ORTA ASYA HALK HEKİMLİĞİNDE DUA, VİRD VE ZİKİR
  Authors: ZUBAIDA SHADKAM - UMIT KYDYRBAYEVA - OMIR TUYAKBAYEV
  Number of views: 20
 • 65-80
  SIRRI ZAMANA SIĞDIRMAK MÜMKÜN MÜ?: MESNEVÎ’YE YANSIYAN YÖNÜ İLE MEVLÂNA’NIN ZAMAN ANLAYIŞI
  Authors: BETÜL GÜRER
  Number of views: 11
 • 81-108
  THE CHARACTER OF ʿALĪ IN THE POEMS OF NĀSIR-I KHUSRAW AND SANĀ'Ī GHAZNAVĪ
  Authors: AYGUN ALIZADE
  Number of views: 11
 • 109-125
  TEKKE EŞYALARI TASVİRLERİNE SAHİP BİR CAMİİ: AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI RECEP BEY CAMİİ
  Authors: ŞEYDA ALGAÇ
  Number of views: 10
 • 127-146
  TÜRK SİNEMASINDA “HACI BEKTAŞ VELİ” TEMSİLLERİ
  Authors: İHSAN KOLUAÇIK - AZİME CANTAŞ
  Number of views: 10
 • 147-183
  ARA NESİL DÖNEMİNDEN BİR KERBELÂ MERSİYESİ NEVHA-İ DİL
  Authors: TANER TURAN - CENGİZ GÖKŞEN
  Number of views: 10
 • 185-210
  AYDIN EYALETİNDE KONAR-GÖÇER BİR AŞİRET: 2973 NUMARALI OSMANLI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE ALAŞEHİR KAZASINDA İKİ TAHTACI TOPLULUĞU
  Authors: UFUK ALİ KAFTANLI
  Number of views: 20
 • 211-252
  BAYAT BOYUNUN NEVŞEHİR’DEKİ UZANTILARI: AYHAN KÖYÜ MEZAR TAŞLARI
  Authors: ENES KAVALÇALAN
  Number of views: 9
 • 253-264
  ZÂKİR VE MÜRAİ: ZİKİR AÇISINDAN RİYA KAVRAMINA FARKLI BİR YAKLAŞIM
  Authors: MAHMUT DEMİRDİL - MUHAMMED ALİ YILDIZ
  Number of views: 16
 • 265-276
  AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDEKİ VAROLUŞ KATEGORİLERİ YORUMUNA YÖNELİMSEL YAKLAŞIM
  Authors: NURSULTAN SARSENBEKOV - AINUR ABDINA
  Number of views: 12
 • 277-297
  MÜBAHAT TÜRKER KÜYEL VE TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI
  Authors: MEHMET DUGAN - ALİ KÜRŞAT TURGUT
  Number of views: 10
 • 299-318
  HACI BEKTAŞ VELİ KÜLLİYESİ’NİN DÜNYA MİRAS ALANI VE TAMPON BÖLGESİ TANIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
  Authors: VEYSEL ÖZBEY
  Number of views: 9
 • 319-336
  ANADOLU DANS GELENEĞİNDE TÜRK DİNÎ DANSLARI VE HAYVAN SEMBOLİZMİ
  Authors: MUHARREM FERATAN - ERHAN SOLMAZ
  Number of views: 12
 • 337-352
  ORHAN PAMUK’UN KAFAMDA BİR TUHAFLIK ADLI YAPITINDA ALEVİLİK İNANCI
  Authors: ERDİ DEMİR
  Number of views: 9
 • 353-370
  ANADOLU’DA ÖLMÜŞ İNSANLAR İÇİN KESİLEN SİN KURBANININ ESKİ TÜRK İNANCIYLA İLGİSİ
  Authors: CİHAD CİHAN
  Number of views: 14
 • 371-386
  NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA AHİLİK DEĞERLERİNİN İZLERİ
  Authors: MERAL DOĞRU - AZİZ AYVA
  Number of views: 10
 • 387-409
  AHMET ÇITAK’IN EHLİBEYT SEVGİSİ VE KERBELÂ KONULU ŞİİRLERİNİN ÜRETİM BAĞLAMLARI
  Authors: BEDRİ ÖZÇELİK
  Number of views: 8
 • 413-420
  NESİMİ’NİN LİRİKASI: İRFANÎ MÜNDERİCE VE POETİK ZİNETLER
  Authors: MAHİRE KULİYEVA
  Number of views: 10
 • 421-426
  ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ALEVİLİK
  Authors: CEYLAN ERZİNCAN
  Number of views: 9
 • 427-436
  SOSYAL BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE MALATYA ALEVİLİĞİ
  Authors: GÜLNUR GÜNDOĞAR
  Number of views: 8
 • 437-443
  ALEVİ BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DÜVAZİMAMLAR
  Authors: DİLARA AYDIN
  Number of views: 9
 • 447-467
  SÜHREVERDİ, RİSÂLETÜ’L-FÜTÜVVE
  Authors: Esra DOĞAN TURAY
  Number of views: 9

Number 105, 2023

 • 1-37
  OLMASA MEKTUBUN... FAZLULLAH’IN TORUNUNUN ŞAHRUH DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI THE STORY OF FAḌLALLAH'S GRANDSON’S UNDER THE REIGN OF SHĀHRUKH
  Authors: FATİH USLUER
  Number of views: 52
 • 39-56
  THE RELATIONSHIP BETWEEN RIFĀ‘IYYA AND THE FUTUWWA TRADITION RİFÂÎLİK VE FÜTÜVVET GELENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Authors: ALİYE UZUNLAR
  Number of views: 38
 • 57-71
  THE DECORATION AND PERIODIC ANALYSIS OF THE INTERIOR WALL SURFACES OF HACI BEKTAŞ VELİ TOMB HACI BEKTAŞ VELÎ TÜRBESİ İÇ MEKÂN DUVAR YÜZEYLERİNDE YER ALAN KALEMİŞİ TEZYÎNÂTI VE DÖNEMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ
  Authors: MUAMMER SEMİH İRTEŞ
  Number of views: 47
 • 73-95
  THE RELATIONSHIP BETWEEN ALEVISM AND BEKTASHISM AND THE INTEGRATION OF ALEVISM WITH BEKTASHISM ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK İLİŞKİSİ VE ALEVİLİĞİN BEKTAŞİLİKLE KAYNAŞMASI
  Authors: SELAHATTİN DÖGÜŞ
  Number of views: 82
 • 97-127
  THE ETHICAL VALUES OF BEING GENEROUS AND STEALING IN THE COMMENTARY OF BASMALAH BY HACI BEKTAŞ VELİ WITH METAETHIC THEORY OF FOLKLORE HALKBİLİMSEL METAETİK KURAM ILE HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN BESMELE TEFSİRİ’NDE CÖMERT OLMAK VE HIRSIZLIK YAPMAK ETİK DEĞERLERİ
  Authors: SACİDE ÇOBANOĞLU
  Number of views: 64
 • 129-149
  REFLECTIONS OF THE IDEA OF REVĀQIYYA IN MAWLĀNĀ'S POEMS MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE REVÂKIYYE DÜŞÜNCESİNİN YANSIMALARI
  Authors: DAVOUD SPARHAM-MOUSA RAHIMI-MEHMET ŞAHİN
  Number of views: 35
 • 151-173
  AN EVALUATION ON TURKMEN CLOTHING IN THE VILLAGES OF AYVACIK, ÇANAKKALE, IN THE CONTEXT OF LANGUAGE- CULTURE AND FOLKLORE ÇANAKKALE AYVACIK KÖYLERİNDE TÜRKMEN GİYİM KUŞAMI ÜZERİNE DİL-KÜLTÜR, FOLKLOR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Authors: MİNARA GULIYEVA JAMSHIDI
  Number of views: 127
 • 175-213
  ALI ILHAMI, A BEKTASHI FOLK POET AND HIS DIVAN BEKTAŞİ BİR HALK ŞAİRİ ALİ İLHAMİ VE DİVAN’I
  Authors: DAMLANUR KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
  Number of views: 88
 • 215-231
  AN EVALUATION OF STANDARDIZATION POLICY OF AKHISM IN THE MANNER OF ISLAMIC LAW AHİ TEŞKİLATININ STANDARDİZASYON ANLAYIŞININ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Authors: CEMİL LİV
  Number of views: 41
 • 233-243
  WE ARE NOT ʿALĪ ILĀHĪ’S, WE ARE AHL-I ḤAQQ: THE CULT OF ALI IN TURKS OF AHL-I ḤAQQ ALİ İLAHİ DEĞİL EHL-İ HAK’IZ; EHL-İ HAK TÜRKLERİNDE ALİ KÜLTÜ
  Authors: İBRAHİM KARACA
  Number of views: 41
 • 245-263
  SA'DÎ-İ ŞÎRÂZÎ AND MUSIC SA’DÎ-İ ŞÎRÂZÎ VE MUSİKİ
  Authors: YAVUZ DEMİRTAŞ
  Number of views: 36
 • 265-277
  HOCA AHMET YESEVİ'NİN TOPONİMİK MİRASI KHWAJA AHMAD YASAWI’S TOPONYMIC HERITAGE
  Authors: ASSYLBEK MEIIRBEKOV
  Number of views: 32
 • 279-299
  BIBLIOGRAPHIC RESEARCH ABOUT AḤMAD AL-YASAWĪ AHMED YESEVÎ HAKKINDA BİBLİYOGRAFİK ARAŞTIRMA
  Authors: BAUYRZHAN SAİFUNOV-ZHANBOLAT SAMBETOV
  Number of views: 34
 • 301-312
  THE ROLE OF THE YASAWIYYA AND KUBRĀWIYYA ORDERS IN THE ISLAMIZATION OF THE GOLDEN HORDE ALTIN ORDA DEVLETİ’NİN İSLAMLAŞMASINDA YESEVİYYE VE KÜBREVİYYE TARİKATLARININ ROLÜ
  Authors: TUNGYSH ABYLOV-TALGAT ZHOLDASSULY
  Number of views: 80
 • 313-333
  LINGUISTIC FEATURES BETWEEN TURKIC LANGUAGES IN THE WORKS OF ABAY, YŪNUS EMRE AND AḤMAD AL-YASAWĪ ABAY, YUNUS EMRE VE AHMET YESEVİ’NİN DİLİNDEKİ TÜRK LEHÇELERİ ARASI DİLSEL ÖZELLİKLER
  Authors: SHERUBAY KURMANBAIULY-MARLEN ADILOV
  Number of views: 36
 • 335-346
  BEKTASHI, QIZILBASH, ALEVI ALVANLAR (YABLANOVO) VILLAGE IN POSTDEMOCRATIC BULGARIA DEMOKRASİ SONRASI BULGARİSTAN’DA BEKTAŞİ, KIZILBAŞ, ALEVİ ALVANLAR (YABLANOVO) KÖYÜ
  Authors: ŞABANALİ AHMED
  Number of views: 34
 • 347-358
  OVERTONES OF CENKNAME IN SEZAİ KARAKOÇ’S POEM ÇOCUKLUĞUMUZ SEZAİ KARAKOÇ’UN ÇOCUKLUĞUMUZ ŞİİRİNDE CENKNAMELERİN İZLERİ
  Authors: GÖKHAN GÖKÇEK-ESİN HÜDAVERDİ-NEBAHAT SÜLÇEVSİ
  Number of views: 60
 • 361-368
  Mehmet Dönmez, Romanya Babadağ Türklerinin Toplumsal Yapısı ve Sarı Saltuk Algısı, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2018.
  Authors: FADİME KURTOĞLU
  Number of views: 27
 • 369-374
  Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020.
  Authors: YASİN ŞAHİN
  Number of views: 58
 • 375-382
  Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılarda Gelenekler, Ulus Basımevi, Ankara, 1948.
  Authors: ADEM ŞEN
  Number of views: 28
 • 383-391
  Shahzad Bashir, Fazlullah Esterabâdî ve Hurufilik, (Çev.) Ahmet Tunç Şen, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013.
  Authors: ESMA KARABEY
  Number of views: 41
 • 395-450
  THE SARBEDAR MOVEMENT IN KHORASAN İLYA PAVLOVİÇ PETRUŞEVSKİY, HORASAN’DA SERBEDARLAR HAREKETİ
  Authors: NAMİQ MUSALI
  Number of views: 30


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us