Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
531
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6270
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
531
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733457

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 104, 2022

 • 1-14
  YESEVÎLİK ŞEYHLERİNDEN SULTAN HUBBİ KISSASININ KAZAKİSTAN NÜSHASI
  Authors: ZUBAİDA SHADKAM-KUTLUGJON SULTANBEK
  Number of views: 41
 • 15-28
  BEN-ÖTESİ PSİKOLOJİNİN İZİNDE YÛNUS EMRE’Yİ ANLAMA
  Authors: AYNUR KOÇAK-SÜMEYYE KÜBRA GÜNDOĞDU
  Number of views: 43
 • 29-51
  ÂŞIK DAİMİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Authors: SERVET YAŞAR-CEM KARATAŞ
  Number of views: 43
 • 53-69
  BUDİN GÖZCÜSÜ GÜL BABA’YA DAİR İSMÂİL SÂDIK KEMÂL PAŞA’NIN BİR MEDHİYESİ
  Authors: MELEK DİKMEN
  Number of views: 46
 • 71-89
  YAŞAYAN BEKTAŞİLİK BAĞLAMINDA AKSARAYLI ÂŞIK MEHMET ÇİL’DE HACI BEKTAŞ ALGISI
  Authors: SELÇUK PEKER-ERGİN JABLE
  Number of views: 41
 • 91-107
  MÜELLİFİ MEÇHUL İKİ FÜTÜVVET-NÂME
  Authors: AYSUN ÇELİK
  Number of views: 45
 • 109-136
  KASAP ESNAFINA DAİR FARSÇA YAZILAN ÜÇ FÜTÜVVETNÂME
  Authors: ESRA DOĞAN TURAY-ZİVAR HÜSEYNLİ BAYLAN
  Number of views: 43
 • 137-152
  PÎR-İ PEHLEVÂNÂN MAHMÛD-I PÎRYÂR-I VELÎ, HAYATI, MENKIBELERİ VE ESERLERİ
  Authors: ALİ RIZA MUKADDEM
  Number of views: 42
 • 153-166
  TÜRK SAZ ŞİİRİNDE ESNAF DESTANLARI VE AHİLİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI
  Authors: AZİZ AYVA-MERAL DOĞRU
  Number of views: 42
 • 167-186
  VELAYETNAMELERDE GEÇEN ŞEKİL DEĞİŞTİRME MOTİFİNİN FONKSİYONLARI
  Authors: UYGAR KURUM
  Number of views: 38
 • 187-195
  FÜTÜVVETİN TEŞKİLATLANMASINDA ŞİHÂBEDDİN ÖMER ESSÜHREVERDÎ’NİN KATKILARI
  Authors: ADEM ÇATAK-AHMET VURAL
  Number of views: 48
 • 197-209
  HZ. ALİ MUSHAFLARI: NİSPET AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Authors: FATİH CANKURT
  Number of views: 42
 • 211-240
  MALTEPE BAŞIBÜYÜK KÖYÜ DAVER BABA/KERİME NİNE TEKKESİ
  Authors: FAHRİ MADEN-SERKAN KAYA-ERDAL ÖZYOL-HASAN BASRİ GÜREL
  Number of views: 35
 • 241-263
  ‘DİE WELT’ YAZARLARININ KALEMİNDEN (2007-2020) ALMANYA’DA ALEVİLİK VE ALEVİLER
  Authors: ERDEM KARACA-MUSTAFA BOSTANCI
  Number of views: 42
 • 265-278
  TUNCELİ EMEK GAZETESİNE KONU OLAN ALEVİLİK VE HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
  Authors: ŞENGÜL ŞENOL
  Number of views: 41
 • 279-296
  ÂŞIK ŞİİRİNDE BİR BAĞLAM UNSURU OLARAK AKRABALIK VE KAHRAMANMARAŞLI ALEVİ ÂŞIKLAR
  Authors: İBRAHİM ERŞAHİN-MUHAMMED HANİFİ ÇELİK
  Number of views: 38
 • 297-316
  AHİLİKTE DEĞERLER EĞİTİMİ VE BİR DEĞER OLARAK NASİHAT
  Authors: YUNUS EMRE SAYAN
  Number of views: 34
 • 317-327
  AHİLİK VE FÜTÜVVET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Authors: ADİLE YILMAZ-MAZHAR BAL
  Number of views: 47
 • 329-348
  NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNDE DUYGULANIM BOYUTUNUN İNCELENMESİ: BİR DUYGULAR ENDEKSİ UYGULAMASI
  Authors: YASİN KÜTÜK
  Number of views: 39
 • 349-373
  HALVET DER-ENCÜMEN VE MELÂMET KAVRAMLARININ FÜTÜVVET VE AHÎLİK TEŞKİLATLARINDA EKONOMİK ZİHNİYET VE UYGULAMALARA ETKİSİ
  Authors: TOLGA KESKİN
  Number of views: 38
 • 375-398
  KUR’AN’IN KAVRAMLARA KATTIĞI MANA DERİNLİĞİ ÜZERİNE: ‘FETÂ’ ÖRNEĞİ
  Authors: BURHAN ÇONKOR
  Number of views: 39
 • 399-414
  ÖTEKİ’NİN ALGILANIŞI: ALEVİLİK VE ALEVİLER
  Authors: YILMAZ ARI
  Number of views: 38
 • 415-439
  KEÇECİ BABA DERGÂHINDA ‘DÜŞKÜNLÜK’ ANLAYIŞI VE ‘DÜŞKÜN KALDIRMA’ ERKÂNI
  Authors: FUNDA ŞİRİNOĞLU-MAHMUT KOÇ
  Number of views: 40
 • 441-451
  FÜTÜVVET TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: HALİFE NÂSIR Lİ- DİNİLLÂH’IN FÜTÜVVETİ TANZİMİ
  Authors: FATİH GÜZEL
  Number of views: 40
 • 453-469
  UYGURLARDA GELENEKSEL MESLEKLERİ KONU ALAN ÇAĞATAYCA BİR ESER: KİTÂB-I GARÎBÎ
  Authors: ADEM ÖGER
  Number of views: 44
 • 471-490
  ALEVİLİĞİN TANIMI VE TEMEL İBADETLERİ (KUREYŞAN OCAĞI ÖZELİNDE)
  Authors: KİBAR TAŞ
  Number of views: 38
 • 553-567
  ESNAF GEDİKLERİNİN KALDIRILMASINDAN SONRA İSTANBUL’DAKİ SAKA GEDİKLERİNİN DURUMLARINA DAİR TESPİTLER (1913-1950)
  Authors: EROL KARCI-BETÜL KARCI
  Number of views: 36
 • 571-574
  Shafique N. Virani, The Ismailis in the Middle Ages: A History of Survival, a Search for Salvation, Oxford University Press, Oxford, New York, 2007.
  Authors: HÜSEYİN ONGAN ARSLAN
  Number of views: 41
 • 575-579
  Eşref Doğan & Hasan Çelik, Kavramlar ve Tasavvufî İzâhlar Açısından Aleviliğin El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2022.
  Authors: MİHRİBAN ARTAN
  Number of views: 38
 • 581-583
  Perviz Babazade, Hemase-i Por Şukuh Ehl-i Hak Çeheltenan, 1347 (1968), Kendi Yayını.
  Authors: İBRAHİM KARACA
  Number of views: 44
 • 585-589
  Çağatay Türkçesiyle Yazılan ve Geleneksel Meslekleri Konu Alan Risaleler Üzerine
  Authors: KAMİLE SERBEST
  Number of views: 38
 • 591-595
  Murat Küçük, Horasan’dan İzmir Kıyılarına Cemaat-i Tahtacıyan, Nefes Yayınları, İstanbul, 1995.
  Authors: ERDİ DEMİR
  Number of views: 44


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us