Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
535
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6274
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
535
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733461

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 104, 2022

 • 1-14
  YESEVÎLİK ŞEYHLERİNDEN SULTAN HUBBİ KISSASININ KAZAKİSTAN NÜSHASI
  Authors: ZUBAİDA SHADKAM-KUTLUGJON SULTANBEK
  Number of views: 41
 • 15-28
  BEN-ÖTESİ PSİKOLOJİNİN İZİNDE YÛNUS EMRE’Yİ ANLAMA
  Authors: AYNUR KOÇAK-SÜMEYYE KÜBRA GÜNDOĞDU
  Number of views: 43
 • 29-51
  ÂŞIK DAİMİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Authors: SERVET YAŞAR-CEM KARATAŞ
  Number of views: 43
 • 53-69
  BUDİN GÖZCÜSÜ GÜL BABA’YA DAİR İSMÂİL SÂDIK KEMÂL PAŞA’NIN BİR MEDHİYESİ
  Authors: MELEK DİKMEN
  Number of views: 46
 • 71-89
  YAŞAYAN BEKTAŞİLİK BAĞLAMINDA AKSARAYLI ÂŞIK MEHMET ÇİL’DE HACI BEKTAŞ ALGISI
  Authors: SELÇUK PEKER-ERGİN JABLE
  Number of views: 41
 • 91-107
  MÜELLİFİ MEÇHUL İKİ FÜTÜVVET-NÂME
  Authors: AYSUN ÇELİK
  Number of views: 45
 • 109-136
  KASAP ESNAFINA DAİR FARSÇA YAZILAN ÜÇ FÜTÜVVETNÂME
  Authors: ESRA DOĞAN TURAY-ZİVAR HÜSEYNLİ BAYLAN
  Number of views: 43
 • 137-152
  PÎR-İ PEHLEVÂNÂN MAHMÛD-I PÎRYÂR-I VELÎ, HAYATI, MENKIBELERİ VE ESERLERİ
  Authors: ALİ RIZA MUKADDEM
  Number of views: 42
 • 153-166
  TÜRK SAZ ŞİİRİNDE ESNAF DESTANLARI VE AHİLİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI
  Authors: AZİZ AYVA-MERAL DOĞRU
  Number of views: 42
 • 167-186
  VELAYETNAMELERDE GEÇEN ŞEKİL DEĞİŞTİRME MOTİFİNİN FONKSİYONLARI
  Authors: UYGAR KURUM
  Number of views: 38
 • 187-195
  FÜTÜVVETİN TEŞKİLATLANMASINDA ŞİHÂBEDDİN ÖMER ESSÜHREVERDÎ’NİN KATKILARI
  Authors: ADEM ÇATAK-AHMET VURAL
  Number of views: 48
 • 197-209
  HZ. ALİ MUSHAFLARI: NİSPET AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Authors: FATİH CANKURT
  Number of views: 42
 • 211-240
  MALTEPE BAŞIBÜYÜK KÖYÜ DAVER BABA/KERİME NİNE TEKKESİ
  Authors: FAHRİ MADEN-SERKAN KAYA-ERDAL ÖZYOL-HASAN BASRİ GÜREL
  Number of views: 35
 • 241-263
  ‘DİE WELT’ YAZARLARININ KALEMİNDEN (2007-2020) ALMANYA’DA ALEVİLİK VE ALEVİLER
  Authors: ERDEM KARACA-MUSTAFA BOSTANCI
  Number of views: 42
 • 265-278
  TUNCELİ EMEK GAZETESİNE KONU OLAN ALEVİLİK VE HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
  Authors: ŞENGÜL ŞENOL
  Number of views: 41
 • 279-296
  ÂŞIK ŞİİRİNDE BİR BAĞLAM UNSURU OLARAK AKRABALIK VE KAHRAMANMARAŞLI ALEVİ ÂŞIKLAR
  Authors: İBRAHİM ERŞAHİN-MUHAMMED HANİFİ ÇELİK
  Number of views: 38
 • 297-316
  AHİLİKTE DEĞERLER EĞİTİMİ VE BİR DEĞER OLARAK NASİHAT
  Authors: YUNUS EMRE SAYAN
  Number of views: 34
 • 317-327
  AHİLİK VE FÜTÜVVET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Authors: ADİLE YILMAZ-MAZHAR BAL
  Number of views: 47
 • 329-348
  NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNDE DUYGULANIM BOYUTUNUN İNCELENMESİ: BİR DUYGULAR ENDEKSİ UYGULAMASI
  Authors: YASİN KÜTÜK
  Number of views: 39
 • 349-373
  HALVET DER-ENCÜMEN VE MELÂMET KAVRAMLARININ FÜTÜVVET VE AHÎLİK TEŞKİLATLARINDA EKONOMİK ZİHNİYET VE UYGULAMALARA ETKİSİ
  Authors: TOLGA KESKİN
  Number of views: 38
 • 375-398
  KUR’AN’IN KAVRAMLARA KATTIĞI MANA DERİNLİĞİ ÜZERİNE: ‘FETÂ’ ÖRNEĞİ
  Authors: BURHAN ÇONKOR
  Number of views: 39
 • 399-414
  ÖTEKİ’NİN ALGILANIŞI: ALEVİLİK VE ALEVİLER
  Authors: YILMAZ ARI
  Number of views: 38
 • 415-439
  KEÇECİ BABA DERGÂHINDA ‘DÜŞKÜNLÜK’ ANLAYIŞI VE ‘DÜŞKÜN KALDIRMA’ ERKÂNI
  Authors: FUNDA ŞİRİNOĞLU-MAHMUT KOÇ
  Number of views: 40
 • 441-451
  FÜTÜVVET TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: HALİFE NÂSIR Lİ- DİNİLLÂH’IN FÜTÜVVETİ TANZİMİ
  Authors: FATİH GÜZEL
  Number of views: 40
 • 453-469
  UYGURLARDA GELENEKSEL MESLEKLERİ KONU ALAN ÇAĞATAYCA BİR ESER: KİTÂB-I GARÎBÎ
  Authors: ADEM ÖGER
  Number of views: 44
 • 471-490
  ALEVİLİĞİN TANIMI VE TEMEL İBADETLERİ (KUREYŞAN OCAĞI ÖZELİNDE)
  Authors: KİBAR TAŞ
  Number of views: 38
 • 553-567
  ESNAF GEDİKLERİNİN KALDIRILMASINDAN SONRA İSTANBUL’DAKİ SAKA GEDİKLERİNİN DURUMLARINA DAİR TESPİTLER (1913-1950)
  Authors: EROL KARCI-BETÜL KARCI
  Number of views: 36
 • 571-574
  Shafique N. Virani, The Ismailis in the Middle Ages: A History of Survival, a Search for Salvation, Oxford University Press, Oxford, New York, 2007.
  Authors: HÜSEYİN ONGAN ARSLAN
  Number of views: 41
 • 575-579
  Eşref Doğan & Hasan Çelik, Kavramlar ve Tasavvufî İzâhlar Açısından Aleviliğin El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2022.
  Authors: MİHRİBAN ARTAN
  Number of views: 38
 • 581-583
  Perviz Babazade, Hemase-i Por Şukuh Ehl-i Hak Çeheltenan, 1347 (1968), Kendi Yayını.
  Authors: İBRAHİM KARACA
  Number of views: 44
 • 585-589
  Çağatay Türkçesiyle Yazılan ve Geleneksel Meslekleri Konu Alan Risaleler Üzerine
  Authors: KAMİLE SERBEST
  Number of views: 38
 • 591-595
  Murat Küçük, Horasan’dan İzmir Kıyılarına Cemaat-i Tahtacıyan, Nefes Yayınları, İstanbul, 1995.
  Authors: ERDİ DEMİR
  Number of views: 44

Number 103, 2022

 • 13-32
  BEKTÂŞÎ ÂŞIKLARINDAN SIDKÎ’NİN ‘DÜŞ OLDUM’ DEVRİYESİNİN TASAVVUFÎ YORUMU VE MÜZİK ALANINDAKİ İZLERİ
  Authors: TOLGA KESKİN
  Number of views: 39
 • 33-68
  KALKANDELEN HARABATİ BABA TEKKESİNİN SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMI VE MEKÂNSAL GELİŞİMİ
  Authors: DENİZ ÖZKUT-ÇİĞDEM ALAS-BÜKE ÖZDEN PULAT
  Number of views: 45
 • 69-86
  AHMET YAŞAR OCAK’IN ÇALIŞMALARINDA ANADOLU’DA İSLÂMÎ FARKLILAŞMANIN MESLEKTEN TEMSILCILERI: ‘MARJINAL SUFILER’, ‘ZINDIKLAR’, ‘MÜLHIDLER’
  Authors: RESUL AY
  Number of views: 47
 • 87-120
  İLİYA RAŞKOV BLISKOV’UN DYADO DOBRİ HİKÂYESİ VE BULGARİSTAN YENİPAZAR (NOVİ PAZAR) TEKKE KOZLUCA (İZBUL) KÖYÜ MUSA BABA TEKKESİ
  Authors: MEMISH SYULEYMAN MERDAN
  Number of views: 47
 • 121-139
  HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE MARİFET VE ARİFLER
  Authors: MAHMUD ESAD ERKAYA
  Number of views: 40
 • 141-156
  BEKTAŞİ FIKRALARINDA OLUMLU VE OLUMSUZ MİZAH TARZLARI
  Authors: HIKMET YAZICI
  Number of views: 57
 • 157-170
  İSMAİL DEDE EFENDİ VE HOCA ZEKAİ DEDE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Authors: YAVUZ DEMİRTAŞ
  Number of views: 61
 • 171-185
  THE KOJAJANI FAMILY AND IRAN’S POLITICAL DEVELOPMENTS (13-16TH CENTURY)
  Authors: ESMAEİL HASSANZADEH-HASSAN HAZRATİ
  Number of views: 38
 • 187-203
  ALEVİLİKTE CEM VE SEMAH’IN KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLEN MİRAÇ HADİSESİ VE KIRKLAR CEMİ
  Authors: GAMZE COŞKUN
  Number of views: 241
 • 205-225
  GÜNEY KAZAKİSTAN SOSYAL HAYATINDA TÜRBELER VE TÜRBELERDE YAPILAN ZİYARETLER
  Authors: ZHULDYZ SAKHI-HAVA SELÇUK
  Number of views: 40
 • 227-243
  MİSTİK VE İDEOLOJİK SÖYLEM BAĞLAMINDA BABA İSHÂK VE MAHMUD TARABÎ İSYANLARININ MÜŞTEREK ZEMİNİ
  Authors: AHMET SELÇUKOĞLU
  Number of views: 47
 • 245-259
  RAZGRAD İLİ, KUBRAT İLÇESİ - MIDREVO, SEVAR VE BİSERTSİ BEKTAŞİ KÖYLERİNİN SES ÖZELLİKLERİ
  Authors: DURGÜL ÇALIŞKAN
  Number of views: 40
 • 261-281
  KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DÜVÂZ-DEHLER
  Authors: DILARA AYDIN
  Number of views: 41
 • 283-299
  OSMANLI/TÜRK MÜZİĞİNDE 15. YÜZYIL: MURÂDNAME 34. BÂB İNCELEMESİ
  Authors: DEMET AKTEPE
  Number of views: 36
 • 301-322
  MİMARİ YAPILARIN İNANÇ TURİZMİNDEKİ ÖNEMİNİN SÜCAADDİN VELİ’Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Authors: RABİA SEHER ÇERKEZ-HİCRAN HANIM HALAÇ-MERVE GÜLŞEN
  Number of views: 47
 • 323-362
  SİVAS-YILDIZELİ KAYNAKLI BİR ALEVİ-BEKTAŞİ ŞİİR MECMUASI ÜZERİNE İNCELEME
  Authors: SERHAT SABRİ YILMAZ-MUSTAFA HAN
  Number of views: 61
 • 363-375
  BABAGÂN BEKTAŞILIĞINE AIT BIR TIRAŞ ERKÂNNÂMESI ‘DER BEYÂN-I ERKÂN-I TIRÂŞ VE İNTISÂB-I TARÎK-I BEKTÂŞIYYE
  Authors: MUSTAFA ÖĞE
  Number of views: 39
 • 379-386
  Darya Vladimirovna Jigulskaya, Aleviti Tursii, Institut Vostokovedeniya Rosiyskoy Akademii Nauk, Moskva: Probel-2000, 2016
  Authors: KAMALA NURİYEVA
  Number of views: 38
 • 387-394
  Erdem Sevimli, Rafine Bir Hak Âşıklığının Edebî Seyri Klasik Şiirde Melâmet Düşüncesi ve Melâmilik, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2021.
  Authors: SADIK ARMUTLU
  Number of views: 46
 • 395-402
  Türkiye’de Yeni Kapitalizm ve Türkler, Türkiye ve İslam Eserlerinin Karşılaştırılmalı İncelemesi
  Authors: ŞEYDA NUR KOCA PEKER
  Number of views: 50
 • 403-409
  Hasanoğlu Haşim, Azerbaycan’ın Dini-Tarihi Abideleri, Ziyaretgâhları, Seyitleri, Evliyaları, Bakü, 2005.
  Authors: İLHAME GÜLTEKIN
  Number of views: 41
 • 413-426
  August Albert van Le Coq1, Die Abdal, in: Baessler-Archiv, Band II, Leipzig/ Berlin 1912.ABDÂLLAR
  Authors: ALI SERİNKOZ
  Number of views: 38

Number 102, 2022

 • 11-26
  THE ISMAILIS: A MISREPRESENTED SHIʿI MUSLIM COMMUNITY
  Authors: Farhad DAFTARY
  Number of views: 35
 • 27-41
  THE ʿAHD OF ʿALĪ IN AL-QĀḌĪ AL-NUʿMĀN’S DAʿĀʾIM AL-ISLĀM UNDER MICROSCOPIC SCRUTINY: NEW DISCLOSURES
  Authors: Ismail K. POONAWALA
  Number of views: 39
 • 43-61
  ISMAILI REVIVAL IN TAJIKISTAN: FROM PERESTROIKA TO THE PRESENT
  Authors: Abdulmamad ILOLIEV
  Number of views: 39
 • 61-78
  MUSIC IN MOURNING CEREMONIES AMONG THE ISMAILI MUSLIMS IN TAJIK BADAKHSHAN
  Authors: Chorshanbe GOİBNAZAROV
  Number of views: 37
 • 79-94
  NİZARÎ İSMÂİLÎLERİNDE TAKİYYE, MEŞRUİYET VE TASAVVUF İLİŞKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
  Authors: Ayşe ATICI ARAYANCAN
  Number of views: 57
 • 95-118
  SEHER ABDAL’IN KALEMİNDEN BİR HZ. ALİ VELÂYETNÂMESİ: DEŞT-İ ERZENE
  Authors: Meriç HARMANCI
  Number of views: 39
 • 119-142
  HAK HALÎLÎ DERGÂHI’NIN BİLGİ KAYNAKLARI
  Authors: Kamil SARITAŞ
  Number of views: 42
 • 143-170
  ARCHITECTURAL COMPLEX OF AHMED YASAWI DURING THE HISTORY AND CULTURE OF CENTRAL ASIA
  Authors: Muhtar KHOZHA-Sultanmurat ABZHALOV
  Number of views: 40
 • 171-192
  KAZAK TÜRKLERİNİN KÜLTÜRÜNDE ALAŞA HAN EVLİYALIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Authors: Syrym YESSEN-Aibar KASSENALI
  Number of views: 40
 • 193-210
  SOVYETLERİN KUTSAL YERLERE KARŞI POLİTİKASI: AHMET YESEVİ TÜRBESİ ÖRNEĞİ
  Authors: Talgat ZHOLDASSULY-Gulnur BAİZHANOVA
  Number of views: 39
 • 211-233
  13. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE DİNİ-TASAVVUFİ HAYAT VE HACI BEKTAŞ VELİ
  Authors: Mehmet Saffet SARIKAYA
  Number of views: 58
 • 235-252
  MUSAHİPSİZ OTMANBABALILARDA KİMLİK MÜCADELESİ
  Authors: Hulusi YILMAZ-Merve ÇAVUŞ
  Number of views: 53
 • 253-272
  AVUSTURYA’DA ALEVİLİK DİN EĞİTİMİ DERSLERİ VE ALEVI: LEHRWERK FÜR ALEVITISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT DERS KİTABI
  Authors: İbrahim YILDIZ
  Number of views: 37
 • 273-284
  HALEP’TE YIKILMIŞ BİR KÜLTÜR MİRASI: BAYRAM BABA TEKKESİ
  Authors: Ömer İSHAKOĞLU
  Number of views: 46
 • 285-296
  MEISTER-NOVIZE BEZIEHUNG IM SUFISMUS
  Authors: Aliye UZUNLAR
  Number of views: 49
 • 297-312
  AŞKIN HÜNKÂRI HACI BEKTAŞ VELİ ŞAHDİZ ROMANINDA BİR İPEK YOLU ŞEHRİ: NİŞABUR
  Authors: Esra SAZYEK
  Number of views: 71
 • 313-342
  SEYYİD NESÎMÎ DOSDOĞRU YOL ROMANINDA ZAMAN MEKÂN HÂL
  Authors: Ayşe ULUSOY TUNÇEL
  Number of views: 39
 • 343-359
  İLHAMİ EMİN’İN YÜRÜYEN DUVAR’INDA YÖRÜKLERİN YAŞAM BİÇİMİ OLARAK MELAMİLİK VE BEKTAŞİLİK
  Authors: Murat Yusuf ÖNEM
  Number of views: 40
 • 361-30
  HÂŞİYETU MATLA‘ (TA‘LÎKÂT ‘ALE’L-MUKADDEMÂT) METİN, TERCÜME VE ŞEYH BEDREDDİN METAFİZİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Authors: Yakup KALIN
  Number of views: 38
 • 391-404
  HZ. ALİ İLE HRİSTİYANLAR ARASINDA İMZALANAN BİR ANTLAŞMA VE BU ANTLAŞMANIN SATIRARASI TÜRKÇE TERCÜMESİ
  Authors: Mehdi REZAEI
  Number of views: 45
 • 405-424
  DAĞ KÜLTÜ, EREN KÜLTÜ VE OCAK KÜLTÜNÜN GÜNÜMÜZE YANSIYAN İZLERİ: DENİZLİ BAHARLAR VE BEYAĞAÇ ÖRNEĞİ
  Authors: Yüksel MARIM
  Number of views: 43
 • 425-432
  Fikret Bektaşi, Etimad Bektaşi, Geçmişten Günümüze Nahcivan Bektaşileri: düşünce tarihi, olaylar, hatıralar, Acemi Yayıncılık ve Basım Derneği, Nahcivan, 2018.
  Authors: Könül İmran EYVAZOVA
  Number of views: 40
 • 431-440
  Alaattin Aköz-Ahmet Kerim Demireğen, Muhyî’nin Selim-nâmesi, Palet Yayınları Konya, 2020.
  Authors: Doğan YÖRÜK
  Number of views: 42
 • 439-446
  Irène Mélikoff, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Çeviren: Turan Alptekin. İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1999.
  Authors: Gizem TALATOĞLU
  Number of views: 36
 • 447-449
  Sedat Kardaş, Ali Nihani’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnamesi (İnceleme- Metin-Sadeleştirme- Dizin) Grafiker Yayınları, Ankara, 2018.
  Authors: Fırat TAŞ
  Number of views: 38
 • 451-461
  Mehmet Reşat Ata, Kutsal Bekâr “Mücerret”, İnciay Yayınları, Mersin, 2007.
  Authors: Ali Kemal SÖNMEZ
  Number of views: 38
 • 465-486
  Anistâs Mârî el-Kermelî (ö. 1947)1 (“el-Abdal”, el-Meşrık Dergisi 3 (1909), 194-204)
  Authors: Mahmud Esad ERKAYA
  Number of views: 42

Number 101, 2022

 • 11-36
  Geleneksel Ritüel Evreninden Popüler Kültüre Zâkirlik
  Authors: Seval EROĞLU
  Number of views: 176
 • 37-62
  Şah İsmail Safevi’den Dulkadiroğulları'na İki Mektup
  Authors: İlgar BAHARLU
  Number of views: 203
 • 63-94
  İslam Dinindeki Temel Kavramların Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisine Yansımaları
  Authors: Birgül ÇAKIROĞLU
  Number of views: 214
 • 95-116
  Azerbaycan'da Baba Samit Tekkesi ve Safevî-Bektaşi İlişkileri Bağlamında Diğer Bektaşiler
  Authors: Fuzuli BAYAT
  Number of views: 162
 • 117-150
  Pir Sultan Abdal Balkanlarda: Otman Baba Süreğinde Pir Sultan Abdal Nefeslerinin Anlamı Üzerine
  Authors: Murat KÜÇÜK
  Number of views: 230


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us