Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical Journal



Register Journal



Visitors Counter

TodayToday
490
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6229
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
490
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733416

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 100, 2021

 • 11-24
  Göçebelikten Yerleşikliğe Geçerken Tahtacılar
  Authors: Nüket ESEN
  Number of views: 137
 • 25-38
  SPECIFIC FEATURES OF BLAGAJ TEKKE
  Authors: Naida ADEMOVİC
  Number of views: 625
 • 39-76
  Farklı Dönemlerden Örneklerle Mısır'daki Tarikat Yapılarının Gelişmesi
  Authors: Ahmet Ali BAYHAN
  Number of views: 263
 • 77-96
  Âşık Dâimi’nin Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım
  Authors: Canser KARDAŞ
  Number of views: 370
 • 97-122
  Klasik Şiirde Sinesini Dağlayan Âşık Zümresi “Abdallar”
  Authors: Erdem SEVİMLİ
  Number of views: 167
 • 123-146
  Tevfik Otman Baba Mecmuası Örneğinde Alevî-Bektaşî Kültüründe Yunus Emre
  Authors: Halil İbrahim ŞAHİN
  Number of views: 155
 • 147-158
  Ehl-İ Haklar’da Yediler
  Authors: İbrahim KARACA
  Number of views: 184
 • 159-158
  Osmanlı Devletinde Devlet-Tarikat İlişkileri Bağlamında Meclis-i Meşayih
  Authors: İsmail KAYA
  Number of views: 269
 • 181-210
  Arnavutluk’un Ergiri (Gjırokaster) İlindeki Tekkeler
  Authors: Enes KAVALÇALAN
  Number of views: 187
 • 211-234
  Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkileri Bağlamında Hurûfîlik ve Bektâşîlik
  Authors: Bilal DEDEYEV
  Number of views: 128
 • 235-252
  Şeyh Safiyyüddin-İ Erdebilî’nin Etnik Kökeni ve İnancı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 350
 • 253-270
  Hil’at-Nâme-i Hasan-Hüseyin: Peygamber Torunlarının Katline Dair Bir Kehanet Anlatısı
  Authors: Özkan DAŞDEMİR
  Number of views: 206
 • 271-296
  Alevi-Bektaşilikte Tanrı Algısının Sosyolojik Boyutları
  Authors: Özcan GÜNGÖR
  Number of views: 157
 • 297-326
  Doğu Karadeniz Camilerindeki Tasavvufi Tasvirler
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 146
 • 327-346
  Yesevilikteki Cehri Zikrin Koşul Ve Kuralları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Authors: Omir TUYAKBAYEV, Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 166
 • 347-324
  Bir Halk Ressamının İzinde Satılmış Köyü Camii Duvar Resimleri
  Authors: Cengiz GÜRBIYIK
  Number of views: 211
 • 375-396
  Seher Abdal’ın Manzum Bir Velayetnamesi: Velâyet-nâme-i Alî (Kerrema’llâhü Vechehû) Pür-Sûhten-i Cebrâ’îl Aleyhi’s-selâm
  Authors: Meriç HARMANCI
  Number of views: 188
 • 397-426
  Tarikat Kültüründen Bir Kesit: Osmanlı Mimari Süslemesinde Karpuz Ve Karpuz-Bıçak Tasvirleri
  Authors: Semiha ALTIER
  Number of views: 289
 • 427-460
  Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-I Şükrü
  Authors: Ahmet TAŞĞIN, Hakkı TAŞĞIN, Ergin JABLE, Esin HÜDAVERDİ
  Number of views: 177
 • 461-484
  Bingöl’de “Cemevi İçin Arsa Tahsis Edildi” Haberine Yapılan Yorumların Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Mehmet YAZICI
  Number of views: 113
 • 485-514
  Tasavvuf Düşüncesinde Servi Ağacı ve Türk-İslam Sanatındaki Yansımaları
  Authors: Yusuf ÇETİN, Bahar YAYIK
  Number of views: 179
 • 515-536
  nanç-Mekân İlişkisi Bağlamında Cemevlerinin Korunması: Malatya Arapgir Onar Köyü Cemevleri
  Authors: Tuba Nur OLĞUN, Nihal Arda AKYILDIZ
  Number of views: 196
 • 537-560
  Devletle İlişkileri Etrafında Bektaşilik: Doğuşu, Dönüşümü Ve Krizi
  Authors: Alaattin AKÖZ, Hilmi Bahadır AKIN
  Number of views: 129
 • 561-580
  Dedelik Hizmetinin Performans Teori Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Bahar ODABAŞI YILMAZ, Caner IŞIK
  Number of views: 140
 • 581-620
  Meşhed’de Bektaşi Tekkesi: Bektaşiliğin İmam Rıza ve Türbesiyle Olan Bağlantıları Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Reza NAGHDİ
  Number of views: 119
 • 621-654
  Tarikat Eşyalarında Süsleme Ve Sembolizm Üzerine Bir Deneme
  Authors: Elif CEYLAN EROL
  Number of views: 250
 • 657-660
  Hazine-i Deliorman’dan Altın Sayfalar: Mümin Ersoy Koleksiyonu
  Authors: Hakkı TAŞĞIN
  Number of views: 128


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us