Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
588
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6327
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
588
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733514

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 99, 2021

 • 11-36
  Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin Onarımları (1884-1915)
  Authors: Mehmet Emin YILMAZ
  Number of views: 337
 • 37-56
  Rumeli Yöresi Otman Baba Süreğindeki Turnalar Semahı: Köşençiftliği ve Türkgücü Yerleşim Yeri Örneği
  Authors: iğdem ABDA- Sertan DEMİR
  Number of views: 201
 • 57-78
  True-To-Form Survey on the Shrine of Idris Baba in Pécs
  Authors: Gergő Máté KOVÁCS- Krisztina FEHÉR
  Number of views: 178
 • 79-104
  Balkan Fethinde Rol Alan Sarı Saltuk ve Seyyid Ali Sultan Hakkındaki Menakıpnamede Yer Alan Efsanevi Motifler Üzerine
  Authors: Fatma YILMAZ
  Number of views: 216
 • 105-128
  Places of Thinking and Self Evaluation: Anatolian Çilehanes
  Authors: Melih KURNALI- Duygu KOCA
  Number of views: 177
 • 129-142
  Alevi-Bektaşi Nevruz Kutlamalarında Melopoetik Hususlar
  Authors: Daimi CENGİZ
  Number of views: 198
 • 143-172
  SALTUKNÂME’DE DİNİ VE MEZHEBİ UNSURLAR
  Authors: Hanifi ŞAHİN- Lokman KILAVUZ
  Number of views: 207
 • 173-202
  Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Sevgisi
  Authors: Mehmet SARI
  Number of views: 274
 • 203-244
  (UŞAK) KARACA AHMET SULTAN TÜRBESİ’NDEKİ TAVUS KUŞU MOTİFİ VE TÜRBEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK İNANIŞLARI
  Authors: Türkan ACAR
  Number of views: 419
 • 245-266
  Alevi Tarihyazımı Üzerine
  Authors: Eray YILMAZ
  Number of views: 215
 • 267-284
  Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-I Hikmet’te Bulunan Değerler
  Authors: Hafize ER TÜRKÜRESİN
  Number of views: 437
 • 285-298
  Bir Türkmen Babasından Bektaşi Babasına Dönüşümün Hikayesi: Halifet Baba Zaviyesi
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 198
 • 299-316
  Bektaşî Bir Şair Behrî ve Divanında Yer Almayan Şiirleri
  Authors: Ahmet UĞUR
  Number of views: 171
 • 317-340
  Alevi-Bektaşi Kültüründe Kırsal Dini Mimarinin Mekânsal Özellikleri: Seyitgazi Örneği
  Authors: Betül Gelengül EKİMCİ
  Number of views: 190
 • 341-368
  Muhibbân Dergisinin II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal Hadiselerine Yaklaşımı
  Authors: Muhammed KALENDEROĞLU
  Number of views: 291
 • 369-390
  Sözlü Kültür Ekseninde Seyyid Derviş Beyaz Ocağı Hakkındaki Menkıbeler
  Authors: Saaddet DAĞ
  Number of views: 290
 • 391-404
  Karahisar-ı Demürlü, Ergülü / Erkulu Baba Zaviyesi
  Authors: Ali KILCI
  Number of views: 225
 • 405-414
  Zâkirin Bir Dünya Derdi: Âşıklık ve Kısas
  Authors: M. Emir İLHAN
  Number of views: 184
 • 415-432
  Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Authors: Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Number of views: 213


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us