Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
546
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6285
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
546
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733472

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 84, 2017

 • 9-45
  ŞEYH ŞÜCÂEDDÎN VELÂYET-NÂMESİ’NİN SON NEŞRİ ÜZERİNE [ON THE LAST PUBLICATION OF THE WALAYAT-NAMA OF SHEIKH SHUCA AL-DIN]
  Authors: M. Fatih KÖKSAL
  Number of views: 747
 • 47-60
  MÂTÜRÎDÎ ÖĞRETİSİNİN YESEVÎ SUFİLİĞİNDEKİ YANSIMALARI [REFLECTION OF MÂTÜRÎDÎ’S APPROACH ON THE SUFISM OF YASAVÎ]
  Authors: Sıddık KORKMAZ
  Number of views: 657
 • 61-91
  CEMLERDE KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİNİN OKUNMASI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR [SOME OBSERVATIONS ON THE READING OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE QUR’AN AT CEMS]
  Authors: Cenksu Üçer
  Number of views: 1152
 • 93-115
  FORMWANDEL AM BEISPIEL DER ISLAMISCHEN WIRTSCHAFTSSOLIDARITÄT, VOM SADAQA ZUM ZAKÂT [FORM CHANGES ON THE EXAMPLE OF ISLAMIC ECONOMIC SOLIDARITY, FROM SADAQA TO ZAKÂT]
  Authors: Ali DEMİR
  Number of views: 543
 • 117-136
  HZ. ALİ’NİN, OĞLU MUHAMMED B. HANEFİYYE’YE ÖĞÜTLERİ [ALI’S ADVICE TO HIS SON MUHAMMED HANEFIYYE]
  Authors: Turgut KOÇOĞLU
  Number of views: 1241
 • 137-161
  MUHAMMED B. HANEFİYYE’NİN EHL-İ BEYT FERTLERİYLE İLİŞKİLERİ [THE RELATIONS BETWEEN MUHAMMAD IBN AL-HANAFIYA AND AHL AL-BAYT]
  Authors: Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 828
 • 163-193
  ŞEYH SAFİ VELÂYETNÂMESİ: TAHKİKİ VE TRANSKRİPSİYONU [VELAYET-I SHEIKH SAFI: INVESTIGATION AND TRANSCRIPTION]
  Authors: Namiq MUSALI
  Number of views: 1169
 • 195-210
  THE KAZAK WEDDING “BETASHAR”: REGIONAL FEATURES AND RITES
  Authors: Tattigul KARTAEVA and Bakytzhan KALNIYAZ
  Number of views: 1212
 • 213-227
  MAHMUD TÂRÂBÎ İSYANI (1238) [MAHMUD TARABI REBELLION (1238)]
  Authors: Aykut ÖZBAYRAKTAR
  Number of views: 854
 • 229-261
  KONİÇE DERGÂHI POSTNİŞÎNİ AMASYALI TÜRÂBÎ BABA VE ŞİİRLERİ [KONICE DERVISH CONVENT SHEIKH TURABI BABA OF AMASYA AND HIS POEMS]
  Authors: Orhan KURTOĞLU
  Number of views: 814

Number 83, 2017

 • 9-29
  ŞAH İSMAİL (HATÂYÎ) DÎVÂNI’NIN MEVCUT NEŞİRLERİNDE KULLANILMAYAN YAZMA NÜSHALARI1 [UNUSED MANUSCRIPTS OF SHAH ISMAIL (HATAYİ) DİVANI IN PRESENT PUBLICATIONS]
  Authors: Muhsin Macit
  Number of views: 1634
 • 31-48
  MAKTEL-İ HÜSEYİNLER HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ1 [ A BIBLIOGRAPHY TRIAL (STUDY) ON “MAQTAL-E HUSSAIN]
  Authors: Sibel Özil
  Number of views: 1099
 • 49-79
  YEDİ ULU OZAN’IN “YEDİ” SEMBOLİZMİ1 [THE SYMBOLISM OF “SEVEN” OF SEVEN GRAND POETS]
  Authors: Reyhan Keleş
  Number of views: 2089
 • 81-100
  HIZIR-İLYAS ZAVİYELERİ, AYA YORGİ ve BEKTAŞÎLER [HIZIR-İLYAS ZAWİYAS, AYA YORGİ and BEKTASHİS]
  Authors: Sadullah Gülten
  Number of views: 1353
 • 101-123
  ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN OKUMAK [READING ÂŞIK VEYSEL POEMS IN TERMS OF VALUES EDUCATION]
  Authors: Fatma Süreyya Kurtoğlu
  Number of views: 1988
 • 125-148
  HAK ÂŞIĞI AMASYALI FEDÂÎ BABA VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ [GOD-LOVER FEDÂÎ BABA FROM AMASYA AND SUFI CULTURE]
  Authors: Cafer Özdemir
  Number of views: 1487
 • 149-169
  MEŞÎHAT ARŞİV KAYITLARINDA HACI BEKTAŞ VELÎ VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZILI KAYNAĞIN TESPİTİ [DETECTION OF WRITTEN SOURCES RELATED TO HAJI BEKTASH VELI AND BEKTASHI ORDER IN THE MEŞÎHAT ARCHIVE RECORDS]
  Authors: Uğur Sümer
  Number of views: 920
 • 199-221
  KASTAMONU’DA ASA SULARI [ASA WATERS IN KASTAMONU]
  Authors: Gülten KÜÇÜKBASMACI
  Number of views: 1203
 • 223-240
  ŞEYH HASAN OCAĞI VE VEFÂİLİKLE İRTİBATI [SHEIKH HASSAN OCAK AND ITS CONNECTION TO WAFAI ORDER]
  Authors: Hacı YILMAZ
  Number of views: 1824


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us