Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
640
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6379
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
640
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733566

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 90, 2019

 • 11-24
  SIDKÎ BABA’NIN VELÂYETNÂME MÜELLİFİ ALİ NİHÂNÎ’YE DAİR HATIRALARI
  Authors: Orhan Kurtoğlu
  Number of views: 668
 • 25-46
  BAZI FÜTÜVVETNAMELER VE ŞECERENAMELER IŞIĞINDA HZ. ALİ (Hz. Ali in The Light of Futuwwatnamas and Genealogies)
  Authors: Salahaddin Bekki and Enis Yalçın
  Number of views: 1166
 • 47-64
  GÜNÜMÜZ ALEVİ VE BEKTAŞİ TOPLULUKLARINDA İSİM KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ (A Survey on Naming Culture in Contemporary Alevi and Bektashi Communities: Istanbul Example)
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 8690
 • 65-76
  XIV. YÜZYIL HORASAN’INDA ŞİÎ BİR OTORİTE: ŞEYH HASAN CEVRÎ VE SİYASET ALGISI (A Shia Authority in XIV. Century Horasan: Sheik Hasan Cevri and His Perception of Politics)
  Authors: Derya Coşkun
  Number of views: 661
 • 77-98
  NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE PİREVİ (HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ) (1830-1846) [Pirhouse (Haci Bektaş Veli Dervish Lodge) According to the Civil Registration Records (1830-1846)]
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 946
 • 99-110
  OSMANLI SARAYINDA AŞURE YAPIMI VE DAĞITIMI (XVIII.-XIX. YÜZYILLAR) [Making and Distribution Of Ashura At The Ottoman Palace (XVIIIth - XIXth Centuries)]
  Authors: Fatma Ünyay Açıkgöz
  Number of views: 1314
 • 111-134
  “AYRILIK” TEMİ EKSENİNDE ÖNCELENEN DİL ÖGELERİNİN STİLİSTİK KULLANIMLARI: KUMRÎ ÖRNEĞİ [ Stylistic Use of The Prominent Language Items Within The Theme of “Separation”: Example of Kumrî]
  Authors: Rabia Şenay Şişman
  Number of views: 727


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us