Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
613
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6352
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
613
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733539

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 88, 2018

 • 11-34
  SÂDIK VİCDÂNÎ’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: HURÛFÎLİK VE BEKTÂŞİLİK NE İDİLER VE NASIL KAYNAŞTILAR
  Authors: İsmail GÜLEÇ
  Number of views: 785
 • 35-57
  ŞAİR HÜSEYNÎ VE MESNEVİSİ: MANZUM RİSÂLE-İ PENC-İ ÂL-İ ABÂ
  Authors: Bünyamin TAN
  Number of views: 717
 • 59-84
  CEMEVİ: ÂDÂB VE ERKÂNIN İCRÂ EDİLDİĞİ MEKÂN [CEMEVI: PLACE WHERE MANNERS AND CEREMONIES ARE PERFORMED]
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 662
 • 85-95
  DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN “ALEVİ ŞEHRİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME [AN INVESTIGATION ON “ALEVI CITY” WHICH TAKES PLACE IN DIVANU LUGATI’T TURK]
  Authors: Özlem DEMİREL DÖNMEZ
  Number of views: 997
 • 97-109
  HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRETİSİNDE AKLIN VE İLMİN YERİ [THE PLACE OF REASON AND WISDOM IN DOCTRINE OF HACI BEKTAŞ-I VELI]
  Authors: İbrahim GÜL
  Number of views: 854
 • 111-122
  PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE TURNA MOTİFİ TURNA MOTION IN PIR SULTAN ABDAL
  Authors: Fatma PINAR KUZU
  Number of views: 1534
 • 123-134
  TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKMAN HEKİM* LOKMAN HEKIM IN TURKISH CULTURE
  Authors: Elif GÜLTEKİN
  Number of views: 1136
 • 135-144
  GİRESUN’DA TÜRK İSKÂNINA BİR ÖRNEK: ZAVİYE AN EXAMPLE OF TURKISH SETTLEMENT IN GIRESUN: ZAWIYA
  Authors: Mehmet ÖZMENLİ and Nazım KURUCA
  Number of views: 816
 • 145-154
  MANAS DESTANI’NDA İSLAMİYETLE İLİŞKİLİ URANLAR / SAVAŞ NARALARI BATTLE CRYS RELATED WITH ISLAM IN THE MANAS EPIC
  Authors: Nurdin USEEV
  Number of views: 647
 • 155-186
  HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL’İN (1889-1966) CEM SULTAN HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ [AN UNKNOWN THEATER WORK ABOUT SULTAN CEM BY HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL (1889-1966)]
  Authors: Ayşe CAMKARA ERGİNER
  Number of views: 715
 • 187-199
  KAŞGARLI MAHMUT’UN DİVANU LÜGATİ’T-TÜRK ADLI ESERİNDE YER ALAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ UNITIES OF MEASUREMENT IN KAŞGARLI MAHMUTS DIVANU LUGATI’T-TURK
  Authors: Yermukhamet MARALBEK and Muhammet KOÇAK
  Number of views: 985
 • 203-208
  ALEVÎ-BEKTAŞÎ İNANCINA DAİR İKİ VELÂYET-NÂME* TWO VELAYETNAMES ABOUT THE ALEVI-BEKTASHI BELIE
  Authors: Mevlüt İLHAN
  Number of views: 471


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us