Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Homosporticus
Turkish Journal of Forestry
Karadeniz Uluslararası Bilimsel DergiRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
305
YesterdayYesterday
908
This weekThis week
2150
Last WeekLast week
10598
This monthThis month
3002
Last monthLast month
43724
All daysAll days
5531116

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

Number 37/1, 2022

 • Necla KUDUZ, Mesut ATASEVER
  Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri
  Authors: Necla KUDUZ, Mesut ATASEVER
  Number of views: 54
 • 1 - 18
  İş Yerinde Depresif Ruh Hali Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Authors: Kemal EROĞLUER
  Number of views: 73
 • 19 - 33
  Fisher Denklemindeki Risk Primi Parametresinin Durum Uzay Modeli Ve Kalman Filtresi İle Tahmini: Türkiye Örneği
  Authors: Levent ÖZBEK, Rezzan KAYNAK ŞEN
  Number of views: 60
 • 34 - 52
  Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması
  Authors: Sedat BAŞTUĞ, Soner ESMER
  Number of views: 61
 • 77 - 91
  Farklılaştırılmış Entegrasyon Modelleri ve Avrupa Birliği Vatandaşları Üzerindeki Etkileri
  Authors: Özlem SEFER
  Number of views: 54
 • 92 - 109
  Savunma Harcamasındaki Değişimlerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye için Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Modeli ve Asimetrik Nedensellik Testi
  Authors: Cevat BİLGİN
  Number of views: 53
 • 110 - 134
  Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Berat ÇİÇEK, İnan KAYNAK
  Number of views: 57
 • 135 - 155
  Devlet, Piyasa ve Toplum: Karl Polanyi ve Friedrich A. Hayek Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Mustafa GÜDER, Kürşad ATALAY
  Number of views: 64
 • 156 - 173
  Facebook'ta Verilen Reklamların, Reklam Güvenilirliği ve Bilgilendiriciliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  Authors: Saim Sabah KENDİR, İbrahim AYDIN, İbrahim Atilla KARATAŞ, Bulut DÜLEK
  Number of views: 64
 • 174 - 188
  Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Fourier Yaklaşımı
  Authors: Mustafa NAIMOGLU, Sefa ÖZBEK
  Number of views: 58
 • 189 - 205
  Varlık Fiyatlarında Spekülatif Fiyat Baloncuklarının Sağ Kuyruklu ADF Yöntemiyle Analizi
  Authors: Mert URAL
  Number of views: 58
 • 206 - 217
  Impact of Macro Indicators on Istanbul Stock Exchange During Covid-19 Pandemic
  Authors: Volkan KAYMAZ, Özlem YILMAZ
  Number of views: 62
 • 218 - 235
  BIST Sigorta Endeksinde CRITIC Ve MULTIMOOSRAL Tekniklerine Dayalı Finansal Analiz
  Authors: Osman PALA
  Number of views: 51
 • 236 - 249
  Evaluation économique des coûts générés par le stress professionnel : cas d’un effectif de travailleurs de la wilaya de Bejaia (Algérie)
  Authors: Kandı NABİL, Hamid KHERBACHI, Kamil TÜĞEN
  Number of views: 62
 • 250 - 268
  Technological Achievement of the World: An Update and Analysis of Countries, Continents and Periods
  Authors: Büşra AĞAN
  Number of views: 65

Number 36/4, 2021

 • 738 - 744
  Immiserizing Growth: A Panel Data Approach for Selected Countries
  Authors: Levent ŞAHİN
  Number of views: 60
 • 745 - 757
  Fortune 500 Türkiye Raporunda Açıklanan Otomotiv Firmalarının Performans Değerlendirilmesi
  Authors: Damla ÇEVİK
  Number of views: 61
 • 759 - 770
  Büyük Veriyle Kaynak ve Kapasite Kısıtları Altında Üretim Planlama ve Çizelgeleme
  Authors: Burcu AKIN, Göktürk AKIN
  Number of views: 59
 • 771 - 788
  Ekonomiyi Harekete Geçiren Kilit Sektörler Nelerdir? Türkiye Üzerine Bir Girdi-Çıktı Analizi
  Authors: Ersin YENİSU
  Number of views: 56
 • 789 - 810
  Kabin Amirlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Kabin Memurlarının İş Tatmin Düzeyi Üzerinde Etkili midir? Tam Hizmet Sağlayıcı Bir Havayolu İşletmesinde Araştırma
  Authors: Teoman ERDAĞ, Cem ARSLANTAŞ
  Number of views: 62
 • 811 - 842
  Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
  Authors: Muhammet DAMAR, Ömer AYDIN
  Number of views: 61
 • 843 - 856
  Doğrudan Yabancı Yatırımların Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
  Authors: Seda ÖZNUR, Ali PETEK
  Number of views: 58
 • 857 - 865
  Likidite ve Finansal Kaldıracın Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Authors: Gamze ŞEKEROĞLU, Melek ACAR BOYACIOĞLU
  Number of views: 68
 • 867 - 879
  Investigating Crowding-Out Effect Of Government Expenditures: Evidence From Turkey
  Authors: Felor EBGHAEI
  Number of views: 57
 • 881 - 891
  Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Pençesindeki Kadınlar: “Sen de mi Virüs?”
  Authors: Emel ÇOKOĞULLAR BOZASLAN
  Number of views: 64
 • 893 - 911
  Stokastik Faiz Oranı Modelleri (CIR / Vasicek) ile Faiz Oranlarının Modellenmesi ve Getiri Eğrisi Tahmini
  Authors: Önder BÜBERKÖKÜ
  Number of views: 58
 • 913 - 928
  Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis for N2O
  Authors: Hacı Ahmet KARADAŞ, Şerife Merve KOŞAROĞLU
  Number of views: 57
 • 928-948
  Faiz, Döviz Kuru, Altın Fiyatları ve BIST100 Endeksi İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Authors: Sera ŞANLI, Tuba KONAK, Mehmet ÖZMEN
  Number of views: 61
 • 949 - 959
  Factors Affecting the Demand for Family Medicine: Evidence for Behavioral Model from Turkey Data
  Authors: Mehmet Nurullah KURUTKAN, Hasan Hüseyin YILDIZ, Tuba ARSLAN, Melek TERZİ
  Number of views: 62
 • 961 - 979
  Tüketicilerin Planlı Eskitme Konusunda Bilgi ve Bilinç Düzeyleri: Nitel Bir Araştırma
  Authors: Melek AYDIN KANLITEPE, Engin ÖZGÜL
  Number of views: 58

Number 36/3, 2021

 • 497 - 516
  Seramik Sektörü Tedarikçi Seçim Sürecinde Gri İlişkisel Analiz (GİA) ile Entegre Edilmiş Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Modeli
  Authors: Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ, Aydın KAYABAŞI, Semra DOĞAN
  Number of views: 55
 • 517 - 533
  Küreselleşme ve Kamu Sektörü İstihdamı: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Orhan CENGİZ, Müge MANGA
  Number of views: 56
 • 535 - 554
  Türkiye’de İşsizliğin Ekstra Maliyeti ve İşsizlik Ödeneklerinin Maddi Yoksunluk Üzerine Etkisi
  Authors: Öznur ÖZDAMAR, Zeliha Semra KILINÇ, Eleftherios GİOVANİS
  Number of views: 59
 • 555 - 565
  Türkiye’de İhracat ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşimin Analizi
  Authors: Metehan YILGÖR, Özcan KARAHAN, Hakan ÖNDES
  Number of views: 56
 • 567 - 588
  İhracat Piyasasına Giriş Yapmanın Verimlilik ve Diğer Firma Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye İmalat Sanayii Örneği
  Authors: Derya ÖZARSLAN, Mustafa DOĞAN
  Number of views: 57
 • 589 - 600
  Measurement of Total Factor Productivity in Iranian Economic Sectors: Malmquist Index Analysis
  Authors: Saeid HAJIHASSANIASL
  Number of views: 56
 • 601 - 665
  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: OECD Ülkeleri Analizi
  Authors: Esin ASLANPAY ÖZDEMİR, Asuman ALTAY
  Number of views: 61
 • 617 - 627
  Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Analizi
  Authors: Erdem ATEŞ
  Number of views: 55
 • 629 - 649
  Tüketici Temelli Marka Denkliğinin Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Y Kuşağı Akıllı Cep Telefonu Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Pınar ÖZKAN
  Number of views: 54
 • 651 - 674
  Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikasında Kalkınma Ajansları: Uygulama Aşaması Üzerinden Bir Değerlendirme
  Authors: Fethi ÖZIŞIK
  Number of views: 55
 • 675 - 684
  Geçişsiz Kayıtsızlıklar
  Authors: Nuh Aygün DALKIRAN
  Number of views: 60
 • 685 - 693
  Forecasting Unemployment Rate in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic: The Turkish Case
  Authors: Mustafa Batuhan TUFANER, İlyas SÖZEN
  Number of views: 58
 • 695 - 708
  Makroekonomik Değişkenlerin Finansal Kırılganlık Üzerine Etkisi
  Authors: M. Esra ATUKALP
  Number of views: 62
 • 709 - 724
  Relationship Between Globalization and Financial Development: An Empirical Study on Brics-T Countries
  Authors: Mesut DOĞAN, Murat TEKBAŞ, Mustafa KEVSER
  Number of views: 58
 • 725 - 737
  The Role of Financial Development in the Relationship Between Income Inequality and Economic Growth: Evidence from Method of Moments Quantile Regression
  Authors: Muhammed Hanifi VAN
  Number of views: 60

Number 36/2, 2021

 • 247 - 258
  Petrol Fiyatları ile Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Arasında Zamana Göre Değişen Nedensellik Analizi
  Authors: Memduh Alper DEMİR
  Number of views: 57
 • 259-273
  The Impact of Macro-Economic Drivers in Housing Markets: The US Case
  Authors: Bilgi YILMAZ, Fatma YERLİKAYA ÖZKURT, A. Sevtap SELCUK KESTEL
  Number of views: 59
 • 275 - 294
  E-Devlet Uygulamalarının Getirdiği Yenilik Algısının Kamu Çalışanlarında Sinizm Davranışlarına Etkisi: Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Hakan ÇAYALAN, Uğur SADİOĞLU
  Number of views: 53
 • 295 - 313
  Akademisyen Olmayanlar Açısından Doktora Eğitimi
  Authors: Barış SEÇER
  Number of views: 52
 • 315 - 327
  Asymmetric and Time-Varying Causality Between The Public and Private Sector Investment: Evidence From Turkey
  Authors: Hayriye Hilal BAĞLITAŞ, Pelin GENÇOĞLU
  Number of views: 54
 • 329 - 353
  Kırsal Alanlarda Yerel Halkın Film Turizmi Algıları ve Destek Tutumları Arasındaki İlişki: Muğla Yeşilyurt Örneği
  Authors: Tülin KILINÇ, Uğur ÇALIŞKAN
  Number of views: 51
 • 355 - 364
  BİST Banka Endeksi ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Bootstrap ve Asimetrik Nedensellik Analizleri ile İncelenmesi
  Authors: Sultan KUZU YILDIRIM
  Number of views: 52
 • 365 - 378, 30.06.2021 Sevda KUŞKAYA
  Döviz Kuru ve Üretici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli ile Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular
  Authors: Sevda KUŞKAYA, Fatma ÜNLÜ, Pelin GENÇOĞLU
  Number of views: 59
 • 379 - 397
  Kirlilik Emisyonlarının Azaltılmasında Çevre Vergilerinin Rolü: AB Ülkeleri Örneği
  Authors: Melike ATAY POLAT, Suzan ERGÜN
  Number of views: 54
 • 399 - 407
  Enflasyon ve İşçi Transferleri arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
  Authors: Ayşe ARI
  Number of views: 54
 • 409 - 422
  Seasonal Reservation Scheduling with Resource Costs: A Mathematical Modeling Approach
  Authors: Uğur ELİİYİ
  Number of views: 55
 • 423 - 437
  Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Denizli Örneği
  Authors: Özay ÖZPENÇE, Emine ÇELİK
  Number of views: 47
 • 439 - 459
  Covid-19 Krizi Ekseninde Ulusal Kriz Yönetiminde Yeniden Yapılanma
  Authors: Barış ÖVGÜN, Halil Yasin TAMER
  Number of views: 57
 • 461 - 477
  Finansal İstikrar ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisinin Gelişmekte Olan Ülkeler Perspektifinde Panel Veri ile Analizi
  Authors: Ahsen Emir BULUT, Nilgün ACAR BALAYLAR
  Number of views: 51
 • 479 - 496
  Arabuluculuk Sürecine İdarenin Katılımı
  Authors: Gülümden ÜRCAN
  Number of views: 48

Number 36/1, 2020

 • 1 - 12
  Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Görüşlerinin Araştırılması: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi
  Authors: Veysel YILMAZ, Pınar Ay Gökçe GÜLEÇ
  Number of views: 59
 • 13 - 26
  The Impact of Electricity Consumption on Economic Growth in the European Union
  Authors: Bayram AYDIN
  Number of views: 64
 • 27 - 41
  Faaliyet Döngüsü ve Nakit Akış Döngüsünün Türkiye’deki Çimento Endüstrisinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri
  Authors: Turgut ÖZKAN, Naime İrem KOŞAN, Özge DEMİRKALE
  Number of views: 50
 • 43 - 59
  Seferihisar’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Model İle Belirlenmesi Araştırması
  Authors: Duygu AK, Okan AKPINAR
  Number of views: 56
 • 61 - 79
  Financial Sustainability of The Turkish Health Care System: Experts’ Opinion
  Authors: Nehir BALCI, Gülüzar KURT GÜMÜŞ
  Number of views: 72
 • 81 - 95
  Portföy Analizinde Beklenen Getiri Sorunu: Markov Getiriler ve Basit Getirilerin Karşılaştırılması
  Authors: Salih ÇAM
  Number of views: 62
 • 97 - 107
  Satınalma Gücü Paritesinin OECD Ülkeleri için Test Edilmesi: Fourier Kantil Birim Kök Testinden Bulgular
  Authors: Oktay KIZILKAYA, Faruk MİKE
  Number of views: 52
 • 109 - 126
  Eğitim Seviyelerine Göre Genç İşsizliğinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği
  Authors: Mutlu AYDOS, Çiğdem DEMİR
  Number of views: 55
 • 127 - 134
  The Causality Relationship between Foreign Direct Investment and Renewable Energy in G20 and OECD Countries: 2005-2017
  Authors: Alper Aykut EKİNCİ, Utku ÖLMEZ
  Number of views: 58
 • 135 - 153
  Türkiye’de Enflasyonun Belirleyicilerinin VAR Yöntemi İle Analizi (2008-2019)
  Authors: Ali ÇELİK
  Number of views: 55
 • 155 - 170
  Socio-Economic Determinants of Tax Evasion: Evidence from the European Union
  Authors: Rana DAYIOĞLU ERUL
  Number of views: 65
 • 171 - 190
  Müşterilerin Mobil Ödeme Hizmetleri Kullanım Davranışlarını ve Kullanıcı Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Authors: Esma DURUKAL, Kevser ARMAN
  Number of views: 54
 • 191 - 210
  Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Euro Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
  Authors: H.Nehrin TUNALI, Ecem ÖZKAN, Salih YILDIRIM
  Number of views: 57
 • 211 - 228
  Çalışan Bağlılığı ve RADAR İlişkisi: Swissotel Büyük Efes İzmir Örneği
  Authors: Aksu AKPINAR, Avşar KURGUN
  Number of views: 57
 • 229 - 246
  Ürün Uzayı Değişkenlerinin Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinde Büyüme Dinamiklerine Etkisi
  Authors: İsmail TUNCER, Nuran COŞKUN
  Number of views: 51


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us