Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Computer Optics
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
Revista Virtual Universidad Católica del Norte
NPuntoRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
951
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
6496
Last WeekLast week
11178
This monthThis month
951
Last monthLast month
61164
All daysAll days
5361433

Research Journal of Politics, Economics and Management

Number 1, 2014

 • 11
  The Neoclassical Determinants of Real Wage
  Authors: Mehmet IRVENDI, Bulent GULOGLU, Hakan YETKINER
  Number of views: 757
 • 19
  Bilgi Teknolojisi Benimsenmesi ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi: Eskişehir Örneği
  Authors: Didem PAŞAOĞLU
  Number of views: 730
 • 27
  Türkiye’de Yükseköğretim Finansmanı: Önerilen Alternatif Modellerin Karşılaştırılması
  Authors: Gonca GÜNGÖR GÖKSU
  Number of views: 811

Number 4, 2013

 • 14
  Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Mustafa ARAS, Ahmet KARAKİRAZ
  Number of views: 777
 • 14
  Örgüt Kültürü ve Strateji İlişkisi: Hofstede’nin Boyutları Açısından Bir Değerlendirme
  Authors: İbrahim Taha DURSUN
  Number of views: 2052
 • 28
  Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne Uyumu: Panel Veri Analizi
  Authors: Ragıp YILMAZ
  Number of views: 691
 • 31
  İhracat-Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
  Authors: İsmet GÖÇER, Nur HEPKARŞI
  Number of views: 727

Number 3, 2013

 • 12
  Kalkınma Ajanslarına Örgüt Geliştirme Açısından Bir Bakış
  Authors: Cenay BABAOĞLU, M.Kemal ÖKTEM
  Number of views: 801
 • 23
  Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Güvenlik Önlemleri ve Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimlerine Bakışı Araştırması
  Authors: Cahit ŞANVER, S.Ateş OKTAR
  Number of views: 779
 • 23
  Örgütlerde Kurumsallaşma Düzeyinin Nepotizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği
  Authors: Emre İŞÇİ, Seçil BAL TAŞTAN, Mediha Ayşin KOZAL
  Number of views: 1036
 • 24
  AB Üyeliği Eski Doğu Blok’u Ülkelerinin Dış Ticaret Yapılarını Nasıl Dönüştürdü? Bulgaristan Örneği
  Authors: Halil ŞİMDİ
  Number of views: 659
 • 33
  Neo-Liberal Köle Pazarları
  Authors: Ahmet ATILGAN
  Number of views: 680

Number 2, 2013

 • 11
  Osmanlı Devlet Düzeni Üzerine Balkanlardan Bir Bakış
  Authors: Osman ÖZKUL
  Number of views: 822
 • 14
  The Contents of Operations Management Courses in Terms of the Quality of Potential Human Resources and Research in Turkish Universities
  Authors: H. Zümrüt TONUS, Didem PAŞAOĞLU
  Number of views: 714
 • 14
  Çevre ve Etik Yaklaşımlar
  Authors: Mesut KAYAER
  Number of views: 1754
 • 16
  Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
  Authors: Seçkin GÖNEN, Göktuğ YÜCETÜRK
  Number of views: 950
 • 20
  Structural Interdependence in the Turkish Economy: Sectoral Forward and Backward Linkage Effects and Energy Sector
  Authors: Mehmet MERCAN
  Number of views: 708

Number 1, 2013

 • 10
  Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi
  Authors: Veli Yılancı
  Number of views: 694
 • 17
  Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı
  Authors: İsmet Göçer
  Number of views: 657
 • 18
  The Impact of Electricity Consumption on Economic Development in Turkey: A Geographically Weighted Regression Approach
  Authors: Tuğba Aslan, Ayşe Arı, Fatma Zeren
  Number of views: 820
 • 20
  Enflasyonun Tarımsal Fiyatlar Üzerindeki Etkileri: Panel Yumuşak Geçiş Regresyon Analizi
  Authors: Bülent GÜLOĞLU, Şaban NAZLIOĞLU
  Number of views: 906
 • 25
  Oil Prices and Exchange Rates in Brazil, India and Turkey: Time and Frequency Domain Causality Analysis
  Authors: Uğur Adıgüzel, Tayfur Bayat, Selim Kayhan, Şaban Nazlıoğlu
  Number of views: 750


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us