Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Research on Engineering Structures and MaterialsRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
571
YesterdayYesterday
1086
This weekThis week
1657
Last WeekLast week
5229
This monthThis month
27502
Last monthLast month
47188
All daysAll days
4827238

Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

Number 1, 2021

 • 9-18
  INNOVATIVE CURRICULA WHILE TRAINING FUTURE AMERICAN MEDICAL SPECIALISTS IN THE 21ST CENTURY: A BRIEF REVIEW
  Authors: ALLA KULICHENKO, MARYNA BOICHENKO
  Number of views: 22
 • 19-31
  DRONY W PROCESIE BEZPIECZEŃSTWA
  Authors: RAFAŁ PARCZEWSKI, MIROSŁAW RADWAN, ARKADIUSZ CHOMACKI, EWA JANKIEWICZ
  Number of views: 23
 • 33-40
  RODZINA ADOPCYJNA SZANSĄ PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM (FAS)
  Authors: RENATA-STOJECKA-ZUBER
  Number of views: 22
 • 41-54
  NAUCZANIE SPOŁECZNE W ŚWIETLE KATOLICKEJ NAUKI SPOŁECZNEJ I FILOZOFIA SPOŁECZNA JANA PAWLA II I FRANCISZKA
  Authors: MARTA POWĘSKA, ALENA NOVOTNÁ, ANNA ŽILOVÁ
  Number of views: 23
 • 55-80
  TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ W NIEMCZECH
  Authors: ALENA NOVOTNÁ, MARTA POWĘSKA, ANNA ŽILOVÁ
  Number of views: 22
 • 83-103
  OBSTACLES AND MISGIVINGS OF FUTURE TEACHERS ABOUT DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY-SCHOOL CHILDREN
  Authors: ALICA PETRASOVÁ
  Number of views: 24
 • 105-117
  CONTEXTS OF PEDAGOGICAL PARENTAL EDUCATION
  Authors: KĘSTUTIS TRAKŠELYS, DALIA MARTIŠAUSKIENĖ
  Number of views: 22
 • 119-131
  SPECYFIKA AUTORYTETU W PRACY ZAWODOWEJ PSYCHOLOGA
  Authors: MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK
  Number of views: 25
 • 133-144
  PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE W KONTEKŚCIE ZMIAN W POLSKIEJ EDUKACJI W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
  Authors: MONIKA PIECHOWICZ-KRUK
  Number of views: 22
 • 145-155
  DORADZTWO ZAWODOWE ZORIENTOWANE NA PRZYSZŁOŚĆ
  Authors: ANNA ANTCZAK
  Number of views: 29
 • 157-167
  REFLEKSJA DO INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA PO WPROWADZENIU ZMIAN W PRZEPISACH OŚWIATOWYCH
  Authors: WŁADYSŁAW TABASZ
  Number of views: 23
 • 169-180
  KWESTIA PODMIOTOWOŚCI UCZNIA W RAMACH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.REFLEKSJE NAD FILOZOFIĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
  Authors: MAŁGORZATA KŁOS
  Number of views: 26
 • 181-187
  DESIGN THINKING W SZKOLE JAKO SPOSÓB NA TWORZENIE KREATYWNEJ SZKOŁY
  Authors: ANETA DUDA
  Number of views: 26
 • 189-201
  OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRAWOWANA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ PRZEZ ROBOTNICZE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI I CHŁOPSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
  Authors: RENATA-STOJECKA-ZUBER
  Number of views: 35
 • 203-226
  O PRAWIE DZIECKA DO BEZPIECZEŃSTWA W LITERATURZE DLA NAJMŁODSZYCH
  Authors: BEATA KUCHARSKA
  Number of views: 24
 • 227-242
  PROBLEMATYCZNE UŻYWANIE INTERNETU A DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ RODZICÓW I NAUCZYCIELI
  Authors: ELŻBIETA MITERKA, SYLWIA MACIUK, DARIA KOCHAŃSKA
  Number of views: 22

Number 1, 2020

 • 9-27
  CONTEXTS OF THE EDUCATION SYSTEM: THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO ACCESS TO EDUCATION
  Authors: DALIA MARTIŠAUSKIENĖ, KĘSTUTIS TRAKŠELYS
  Number of views: 78
 • 29-39
  INTERACTION OF SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL: RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH
  Authors: KATERYNA FOMIN, OLENA BUDNYK
  Number of views: 75
 • 41-48
  INCLUSIVE AND COOPERATIVE APPROACH TO CHILDREN FROM SOCIALLY DISADVANTAGED BACKGROUND
  Authors: TOMÁŠ JABLONSKÝ, ZDENKA ZASTKOVÁ
  Number of views: 80
 • 49-57
  TEACHERS’ PERCEPTIONS OF INCLUSIVE EDUCATION ON THE BACKGROUNDS OF GREEK SCHOOLS
  Authors: KOKKALI DANAI, SOKOL MARIANA, ROZLUTSKA GALYNA
  Number of views: 135
 • 59-70
  PRACTICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS – A COMPARATIVE ANALYSIS OF SINGAPORE AND SLOVAKIA
  Authors: ALEXANDRA PUNČOVÁ, TOMÁŠ JABLONSKÝ
  Number of views: 86
 • 71-87
  WPŁYW ZAINTERESOWAŃ NA UZUPEŁNIANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH U MŁODYCH NAUCZYCIELI
  Authors: AGNIESZKA BEREZA
  Number of views: 123
 • 99-111
  PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA SAMOBÓJSTW W OKRESIE WCZESNEJ ADOLESCENCJI
  Authors: MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK
  Number of views: 72
 • 113-123
  PEDAGOGICZNE UJĘCIE SOCJALIZACJI DZIECI
  Authors: BOŻENA PIETRYCZUK
  Number of views: 177
 • 125-134
  ROZWIJANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W PROCESIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ
  Authors: ELŻBIETA MITERKA, SYLWIA MACIUK
  Number of views: 78
 • 137-158
  COMPARISON OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
  Authors: ALENA NOVOTNÁ, BARBORA HOLÍKOVÁ, ANNA ŽILOVÁ
  Number of views: 97
 • 159-170
  OCHRONA PRAW DZIECKA W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE SCHENGEN
  Authors: RAFAŁ PARCZEWSKI
  Number of views: 78
 • 171-182
  COMPETENCES OF MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF PROVIDING SOCIAL SERVICES IN THE SLOVAK REPUBLIC
  Authors: MONIKA SMOLNICKÁ
  Number of views: 93
 • 183-194
  CITIZEN AS A RECIPIENT AND PARTICIPANT IN SOCIAL SERVICES IN MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT
  Authors: MONIKA SMOLNICKÁ
  Number of views: 92
 • 195-204
  ACTIVE AGING OF SENIORS IN SLOVAKIA
  Authors: LENKA LACHYTOVÁ, RENÁTA TKÁČOVÁ, MARIANA RAČKOVÁ
  Number of views: 84
 • 205-218
  THE CONSEQUENCES OF THE VIOLATION OF BOUNDARIES BETWEEN A CONSULTANT AND A CLIENT
  Authors: ANDREA BARTÍKOVÁ, ANDRZEJ GRETKOWSKI, NIKOLA LUKÁČOVÁ, FILIP BAMBÚCH
  Number of views: 84
 • 219-237
  BOUNDARY VIOLATIONS BETWEEN COUNSELLOR AND CLIENT – RESEARCH FINDINGS
  Authors: ALENA NOVOTNÁ, BARBORA BARTÍKOVÁ
  Number of views: 83
 • 239-248
  ROLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
  Authors: GRZEGORZ KALICIAK
  Number of views: 99

Number 1, 2019

 • 19-38
  INNOVATIVE POSSIBILITIES OF ACTIVITIES WITH VISUAL ART IN PRE-PRIMARY EDUCATION
  Authors: IVANA ROCHOVSKÁ
  Number of views: 232
 • 39-54
  WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW PRZEZ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
  Authors: ANNA GRABOWSKA, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 221
 • 55-59
  UNIVERSAL EDUCATIONAL DESIGN IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL SCHOOL
  Authors: ANNA HAINUS
  Number of views: 246
 • 61-69
  QUALITY MANAGEMENT OF VOCATIONAL TRAINING PROCESS PROBLEMS AND DEFINITIONS DURING THE NATIONAL EDUCATION COMMISSION
  Authors: DALIA MARTIŠAUSKIENĖ, KĘSTUTIS TRAKŠELYS
  Number of views: 254
 • 79-90
  RELAKSACJA W PRACY NAD PRAWIDŁOWĄ EMISJĄ GŁOSU
  Authors: LUCYNA SIKORSKA
  Number of views: 205
 • 91-98
  KONCEPCJA PRACY DYPLOMOWEJ NA KIERUNKACH SPOŁECZNYCH O PROFILU PRAKTYCZNYM
  Authors: PIOTR MAZUR
  Number of views: 215
 • 101-123
  SCHOOLING, EDUCATION AND POVERTY IN RESEARCH IN SLOVAK REPUBLIC
  Authors: ALENA NOVOTNÁ, ANNA ŽILOVÁ
  Number of views: 251
 • 125-144
  ASPIRACJE ŻYCIOWE WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA
  Authors: MAŁGORZATA JURNY, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 233
 • 145-166
  VIOLENCE AGAINST OTHER PERSONS (RESEARCH IN THE SLOVAK REPUBLIC AND POLAND)
  Authors: ANNA ŽILOVÁ, ALENA NOVOTNÁ
  Number of views: 239
 • 167-176
  MEDIATION IN MUNICIPALITIES IN SLOVAKIA AND SELECTED EU COUNTRIES
  Authors: MONIKA SMOLNICKÁ
  Number of views: 229
 • 177-193
  AKTYWIZOWANIE OSÓB STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
  Authors: RENATA GRZEGORSKA, MARIOLA WOJCIECHOWSKA
  Number of views: 222
 • 195-201
  HISTORYCZNY ROZWÓJ PRAWA PRACY SOCJALNEJ W SZKOCJI
  Authors: LESZEK AFTYKA
  Number of views: 216
 • 203-207
  MORALNO-TEOLOGICZNE I SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY KARY ŚMIERCI
  Authors: MAGDALENA PŁOTCZYK
  Number of views: 290

Number 2, 2018

 • 11-21
  WYCHOWAWCZY WYMIAR POSTAW ŻOŁNIERZY PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO W WYBRANYCH BIOGRAFIACH
  Authors: SABAT KATARZYNA
  Number of views: 331
 • 45-53
  RÓŻA CZACKA (1876-1961) – PIONIERKA POLSKIEJ TYFLOLOGII, ZAŁOŻYCIELKA DZIEŁA LASEK, NIEWIDOMA MATKA NIEWIDOMYCH
  Authors: ŁOBACZ MAŁGORZATA
  Number of views: 674
 • 55-62
  PROBLEMY I WYZWANIA EDUKACYJNE W OKRESIE POWSTAWANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  Authors: MISZCZAK KATARZYNA
  Number of views: 468
 • 65-81
  SYTUACJA ZDROWOTNO - ROZWOJOWA DZIECI DO LAT 3 WYCHOWUJĄCYCH SIĘ W ŚRODOWISKU RODZINNYM I ŻŁOBKOWYM
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, MALARECKA MILENA
  Number of views: 332
 • 83-94
  PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ I UTRZYMANIE DOBREGO STANU ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY WZMOŻONEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
  Authors: BAJAK MONIKA, AFTYKA LESZEK
  Number of views: 347
 • 95-110
  TERAPIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECI Z AUTYZMEM
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, PŁUSA ANETA
  Number of views: 2115
 • 111-121
  SYMULACJE MENTALNE U OSÓB O PRAWIDŁOWEJ MASIE CIAŁA I Z NADWAGĄ
  Authors: STYK WOJCIECH, ISKRA JUSTYNA, KLINKOSZ WALDEMAR
  Number of views: 376
 • 123-132
  WARTOŚĆ ŻYCIA A NIEMOŻNOŚĆ TRANSGRESJI WŁASNEJ NATURY. NA MARGINESIE DYSKUSJI NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Authors: SZUDRA-BARSZCZ ANNA
  Number of views: 319
 • 135-144
  OBOWIĄZKI DZIECKA WZGLĘDEM RODZICÓW W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
  Authors: JASZCZUK KAMIL, ŁUSIAK PIOTR
  Number of views: 541
 • 145-164
  BEZPIECZEŃSTWO KRYMINALNE A BEZROBOCIE (BADANIA NAD POZIOMEM BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE DĄBROWSKIM W LATACH 2005-2014)
  Authors: TABIŚ BOGDAN
  Number of views: 337
 • 165-180
  BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA (NA PRZYKŁADZIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM)
  Authors: STOJECKA – ZUBER RENATA, OSTROWSKA MONIKA, AFTYKA LESZEK
  Number of views: 329
 • 181-193
  PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH - WYJAŚNIENIA TEORETYCZNE I RZECZYWISTOŚĆ BADAWCZA
  Authors: OSTROWSKA MONIKA, STOJECKA – ZUBER RENATA
  Number of views: 1066
 • 195-203
  SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM
  Authors: FRYSZTAK BERNADETA
  Number of views: 386

Number 1, 2018

 • 11-20
  BILDUNGS-PROZESS BEI DER INTEGRATION VON HUMANISIERUNG DER GESELLSCHAHT UND DER WELTANSCHAULICHEN GRUNDLAGEN DER BILDUNG
  Authors: OKSANA KONDUR
  Number of views: 318
 • 21-32
  RESEARCH OF THE PROBLEM OF DIALOGUE EDUCATION IMPLEMENTATION IN THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING PROCESS: PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL APPROACH
  Authors: FOMIN KATERYNA
  Number of views: 311
 • 33-52
  EXECUTIVE FUNCTIONS & LEARNING DISABILITIES – CORRELATIONS IN DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF FASD
  Authors: OKALOVÁ OĽGA, JABLONSKÝ TOMÁŠ
  Number of views: 307
 • 53-63
  MOTIVATION OF STUDENTS TO THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES
  Authors: BUDNYK OLENA
  Number of views: 329
 • 65-98
  O POŻYTKACH Z NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ HISTORII
  Authors: ANDRZEJ STĘPNIK, DARIUSZ SZEWCZUK
  Number of views: 320
 • 99-112
  INNOWACJE JĘZYKOWE W MOWIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
  Authors: SIKORSKA LUCYNA
  Number of views: 747
 • 113-124
  ZROZUMIEĆ WŁĄCZANIE W EDUKACJI – MIĘDZY ZMIANĄ A KONTYNUACJĄ
  Authors: SKAŁBANIA BARBARA
  Number of views: 328
 • 125-135
  PODMIOTOWOŚĆ UCZNIA W ZAŁOŻENIACH REFORMY PROGRAMOWEJ SYSTEMU OŚWIATY 2017
  Authors: DEPA DOROTA
  Number of views: 395
 • 137-147
  METODA INSTRUMENTAL ENRICHMENT JAKO FILOZOFIA POMAGANIA - ZNACZENIE MEDIACJI I DIALOGU
  Authors: SKAŁBANIA BARBARA
  Number of views: 485
 • 151-168
  PSYCHOPEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PREFERENCJI WARTOŚCI AUTOTELICZNYCH I INSTRUMENTALNYCH MŁODZIEŻY LICEALNEJ
  Authors: STEPULAK MARIAN ZDZISŁAW, DUBIS MAŁGORZATA
  Number of views: 292
 • 169-189
  MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEKAZ TRADYCJI WYCHOWAWCZYCH
  Authors: WOLSKA-DŁUGOSZ MAŁGORZATA, MALARECKA MILENA
  Number of views: 393
 • 191-216
  SYSTEM WARTOŚCI MŁODZIEŻY ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH. WARTOŚĆ PRACY
  Authors: JANUSZKIEWICZ EWA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 317
 • 217-236
  RODZINA W HIERARCHII WARTOŚCI BADANEJ MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
  Authors: BUJNOWSKA MAGDALENA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 375
 • 237-257
  STAROŚĆ W OCENIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W KIELCACH
  Authors: SZYMONIAK AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKA MARIOLA
  Number of views: 324
 • 259-275
  ZJAWISKO TOLERANCJI W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
  Authors: CHEŁCHOWSKI JANUSZ, STOJECKA – ZUBER RENATA
  Number of views: 496
 • 277-285
  DAR WOLNOŚCI A WSPÓŁCZESNE FORMY ZNIEWOLENIA MŁODEGO CZŁOWIEKA
  Authors: ŁOBACZ MAŁGORZATA
  Number of views: 1130


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us