Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

International Journal of Fertility and Sterility
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Slovenská literatúra
Media Education = MediaobrazovanieRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
576
YesterdayYesterday
1055
This weekThis week
2698
Last WeekLast week
7972
This monthThis month
39271
Last monthLast month
33584
All daysAll days
5600969

The Animal Biology

Number 2, 2014

 • 9-17
  MYCOPLASMAL (ENZOOTIC) PNEUMONIA OF PIGS
  Authors: Айшпур О. Є.
  Number of views: 746
 • 18-25
  POLYAMINES CONTENT AND ITS CORRECTION IN BROILER CHICKENS BLOOD AND TISSUES AT PRE-SLAUGHTER STRESS
  Authors: Грабовський С. С.
  Number of views: 502
 • 26-34
  AMPHIPHILES AS TOOLS FOR STUDYING HYPERTONIC CRYOHEMOLYSIS OF MAMMALIAN ERYTHROCYTES
  Authors: Єршова Н. А., Шпакова Н. М., Орлова Н. В., Єршов С. С.
  Number of views: 607
 • 35-41
  Activity of periplasmic hydrogenase of the intestinal sulfate-reducing bacteria
  Authors: Kushkevych I. V., Antonyak H. L.
  Number of views: 474
 • 42-48
  Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження]{The impactonmetifen on antioxidant and immune defense system of piglets unter nitrate poisong
  Authors: Леськів Х. Я., Гуфрій Д. Ф.
  Number of views: 526
 • 49-55
  КОМЕТ-АНАЛІЗ СТУПЕНЯ УШКОДЖЕННЯ ДНК ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ОДНОРІЧОК КОРОПА ЗА ДІЇ ЕКТОПАРАЗИТІВ
  Authors: Лобойко Ю. В., Стибель В. В.
  Number of views: 507
 • 56-65
  ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ТА ЗЯБЕР РИБ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
  Authors: Б. З. Ляврін, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант
  Number of views: 547
 • 66-70
  ДО МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ У СОБАК
  Authors: Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О.
  Number of views: 519
 • 71-76
  ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У БІОМАСІ СПІРУЛІНИ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ДОЗ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПОЖИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: Г. В. Мерзлова
  Number of views: 575
 • 77-85
  ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУК
  Authors: Мисак А. Р.
  Number of views: 1026
 • 86-92
  АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОФОРМ ХОЛІНЕСТЕРАЗ У СПЕРМІ ПЛІДНИКІВ
  Authors: Н. В. Насєдкіна, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, С. Б. Корнят
  Number of views: 477
 • 93-100
  УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКЕРИСТИКА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ЗА ВПЛИВУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СОЇ
  Authors: Самсонюк І. М., Коцюмбас Г. І.
  Number of views: 530
 • 101-111
  ВИВЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА АНТИГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ХВОРОБИ ТЕШЕНА, ВИДІЛЕНИХ ВІД СВІЙСЬКИХ І ДИКИХ СВИНЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Authors: Ситюк М. П.
  Number of views: 554
 • 112-118
  АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ АМОКСИЦИЛІНУ ВІДНОСНО ДО ЗБУДНИКІВ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СВИНЕЙ
  Authors: Т. І. Стецько
  Number of views: 488
 • 119-126
  ВПЛИВ ФЕРРОВЕТУ-7,5 % I ФЕРОСЕЛУ-Т НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА ЛАТЕНТНОЇ ФЕРУМОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ
  Authors: В. Б. Тодорюк, В. М. Гунчак
  Number of views: 529
 • 127-133
  ЖОВЧНІ КИСЛОТИ В ОРГАНІЗМІ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ
  Authors: В. А. Томчук
  Number of views: 481
 • 134-140
  ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ТА РИБНИЦЬКІ ПОКАЗНИКИ ЦЬОГОЛІТОК ЛЮБІНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА, ЯКІ ВИРОЩУВАЛИСЬ ПРИ РІЗНОМУ ВМІСТІ ПРИРОДНОГО КОРМУ У РАЦІОНІ
  Authors: А. Я. Тучапська, О. М. Фріштак, Г. В. Качай
  Number of views: 478
 • 141-149
  ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ГЕРМАНІЮ ТА СЕЛЕНУ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
  Authors: Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. І. Романів, М. І. Храбко
  Number of views: 575
 • 150-156
  ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ ФРАКЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БОРОШНА НАТИВНОЇ СОЇ З ДОДАВАННЯМ ХРОМУ ХЛОРИДУ ТА АКВАНАНОЦИТРАТУ
  Authors: Р. С. Федорук, Л. І. Романів
  Number of views: 494
 • 157-161
  ВМІСТ ГЛЮКОЗИ, ЛАКТАТУ ТА ПІРУВАТУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. В. Шестеринська, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, О. В. Данчук, Р. В. Постой, А. В. Трокоз, П. В. Карповський, В. В. Карповський, А. О. Ландсман
  Number of views: 485
 • 162-170
  СТРУКТУРНІ ЗМІНИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ КУРЕЙ У ПРОЦЕСІ АВТОЛІЗУ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ КОЕФІЦІЄНТОМ АКТИВНОСТІ БІОСПЕКЛІВ
  Authors: О. М. Щебентовська
  Number of views: 670
 • 178-179
  ОЦІНКА СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ САМЦІВ НОРОК СКАНДИНАВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ ПРЕПАРАТУ «Е-СЕЛЕН»
  Authors: Н. В. Яремич
  Number of views: 489


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us