Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Slovenská literatúra
Media Education = Mediaobrazovanie
Drugs in ContextRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
519
YesterdayYesterday
1055
This weekThis week
2641
Last WeekLast week
7972
This monthThis month
39214
Last monthLast month
33584
All daysAll days
5600912

The Animal Biology

Number 3, 2014

 • 9-16
  ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ МОСПІЛАНУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН
  Authors: Г. Я. Базака, В. Б. Духницький, В. Д. Іщенко
  Number of views: 649
 • 17-22
  ВПЛИВ ГЕНОТИПУ НА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ ТВАРИН
  Authors: П. В. Боднар, З. Є. Щербатий, Є. І. Федорович
  Number of views: 501
 • 23-28
  ВИВЧЕННЯ ПАТОГЕННИХ ТА ІМУНОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМУ E. COLI ІВМ-1 ПІД ЧАС РОЗРОБКИ НОВИХ ІМУНОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ
  Authors: Т. Б. Васильєва, Г. А. Завірюха
  Number of views: 501
 • 29-32
  ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ ПРОТЕЇНУ КОРМІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В УМОВАХ IN VITRO
  Authors: Л. М. Дармограй
  Number of views: 626

Number 2, 2014

 • 9-17
  MYCOPLASMAL (ENZOOTIC) PNEUMONIA OF PIGS
  Authors: Айшпур О. Є.
  Number of views: 746
 • 18-25
  POLYAMINES CONTENT AND ITS CORRECTION IN BROILER CHICKENS BLOOD AND TISSUES AT PRE-SLAUGHTER STRESS
  Authors: Грабовський С. С.
  Number of views: 502
 • 26-34
  AMPHIPHILES AS TOOLS FOR STUDYING HYPERTONIC CRYOHEMOLYSIS OF MAMMALIAN ERYTHROCYTES
  Authors: Єршова Н. А., Шпакова Н. М., Орлова Н. В., Єршов С. С.
  Number of views: 607
 • 35-41
  Activity of periplasmic hydrogenase of the intestinal sulfate-reducing bacteria
  Authors: Kushkevych I. V., Antonyak H. L.
  Number of views: 474
 • 42-48
  Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження]{The impactonmetifen on antioxidant and immune defense system of piglets unter nitrate poisong
  Authors: Леськів Х. Я., Гуфрій Д. Ф.
  Number of views: 526
 • 49-55
  КОМЕТ-АНАЛІЗ СТУПЕНЯ УШКОДЖЕННЯ ДНК ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ОДНОРІЧОК КОРОПА ЗА ДІЇ ЕКТОПАРАЗИТІВ
  Authors: Лобойко Ю. В., Стибель В. В.
  Number of views: 507
 • 56-65
  ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ТА ЗЯБЕР РИБ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
  Authors: Б. З. Ляврін, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант
  Number of views: 547
 • 66-70
  ДО МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ У СОБАК
  Authors: Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О.
  Number of views: 519
 • 71-76
  ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У БІОМАСІ СПІРУЛІНИ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ДОЗ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПОЖИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: Г. В. Мерзлова
  Number of views: 575
 • 77-85
  ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУК
  Authors: Мисак А. Р.
  Number of views: 1026
 • 86-92
  АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОФОРМ ХОЛІНЕСТЕРАЗ У СПЕРМІ ПЛІДНИКІВ
  Authors: Н. В. Насєдкіна, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, С. Б. Корнят
  Number of views: 477
 • 93-100
  УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКЕРИСТИКА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ЗА ВПЛИВУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СОЇ
  Authors: Самсонюк І. М., Коцюмбас Г. І.
  Number of views: 530
 • 101-111
  ВИВЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА АНТИГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ХВОРОБИ ТЕШЕНА, ВИДІЛЕНИХ ВІД СВІЙСЬКИХ І ДИКИХ СВИНЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Authors: Ситюк М. П.
  Number of views: 554
 • 112-118
  АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ АМОКСИЦИЛІНУ ВІДНОСНО ДО ЗБУДНИКІВ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СВИНЕЙ
  Authors: Т. І. Стецько
  Number of views: 488
 • 119-126
  ВПЛИВ ФЕРРОВЕТУ-7,5 % I ФЕРОСЕЛУ-Т НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА ЛАТЕНТНОЇ ФЕРУМОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ
  Authors: В. Б. Тодорюк, В. М. Гунчак
  Number of views: 529
 • 127-133
  ЖОВЧНІ КИСЛОТИ В ОРГАНІЗМІ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ
  Authors: В. А. Томчук
  Number of views: 481
 • 134-140
  ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ТА РИБНИЦЬКІ ПОКАЗНИКИ ЦЬОГОЛІТОК ЛЮБІНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА, ЯКІ ВИРОЩУВАЛИСЬ ПРИ РІЗНОМУ ВМІСТІ ПРИРОДНОГО КОРМУ У РАЦІОНІ
  Authors: А. Я. Тучапська, О. М. Фріштак, Г. В. Качай
  Number of views: 478
 • 141-149
  ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ГЕРМАНІЮ ТА СЕЛЕНУ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ І ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
  Authors: Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. І. Романів, М. І. Храбко
  Number of views: 575
 • 150-156
  ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ ФРАКЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БОРОШНА НАТИВНОЇ СОЇ З ДОДАВАННЯМ ХРОМУ ХЛОРИДУ ТА АКВАНАНОЦИТРАТУ
  Authors: Р. С. Федорук, Л. І. Романів
  Number of views: 494
 • 157-161
  ВМІСТ ГЛЮКОЗИ, ЛАКТАТУ ТА ПІРУВАТУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. В. Шестеринська, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, О. В. Данчук, Р. В. Постой, А. В. Трокоз, П. В. Карповський, В. В. Карповський, А. О. Ландсман
  Number of views: 485
 • 162-170
  СТРУКТУРНІ ЗМІНИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ КУРЕЙ У ПРОЦЕСІ АВТОЛІЗУ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ КОЕФІЦІЄНТОМ АКТИВНОСТІ БІОСПЕКЛІВ
  Authors: О. М. Щебентовська
  Number of views: 670
 • 178-179
  ОЦІНКА СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ САМЦІВ НОРОК СКАНДИНАВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ ПРЕПАРАТУ «Е-СЕЛЕН»
  Authors: Н. В. Яремич
  Number of views: 489

Number 1, 2014

 • 9-20
  BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN HORSES INVOLVED IN EVENTING UNDER THE INFLUENCE OF EXERCISE
  Authors: Андрійчук А. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Ткачова І. В., Вартовник М. С.
  Number of views: 462
 • 21-28
  EFFECTS OF HEXAVALENT CHROMIUM ON THE ACTIVITIES OF ENZYMES OF GLYCOLYSIS AND PENTOSE PHOSPHATE PATH IN RABBIT LEUCOCYTES
  Authors: Антоняк Г. Л., Хомич Н. П.
  Number of views: 570
 • 35-41
  THE QUALITY OF PRODUCTS OF SLAUGHTERING AT THE OSCILLATORY REGIME OF FEEDING YOUNG PIGS
  Authors: Волощук В. М., Біндюг Д. О., Манюненко С. А.
  Number of views: 442
 • 42-48
  IMPEDANCE CHARACTERIZATION OF WOOL FIBRE KERATIN
  Authors: Гавриляк В. В., Яремкевич О. С., Седіло Г. М.
  Number of views: 452
 • 49-54
  ANALYSIS OF ACTIVITY OF EXISTENT ANTIMICROBIAL PREPARATIONS ON MARKETS OF UKRAINE
  Authors: Головко А. М., Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В.
  Number of views: 418
 • 55-62
  EFFECTS OF ENTEROSORBENTS ON THE ACTIVITY OF NO-SYNTHASE IN THE CELLS OF RATS IN THE CONDITIONS OF AFLATOXIN B1 INTAKE
  Authors: Головчак Х. М., Панчук І. В., Антоняк Г. Л., Возна О. Є.
  Number of views: 423
 • 63-89
  SYNTHESIS OF CORTISOL AND ALDOSTERONE IN THE SUPRARENALS OF RABBITS WITH ACUTE ARGININE PANCREATITIS AND ITS CORRECTION
  Authors: Гопаненко О. О.
  Number of views: 429
 • 70-75
  REACTION OF THE POPULATIONS OF DISEASE CAUSATIVE AGENTS IN ANIMALS TO THE INFLUENCE OF SAGITTARIA SAGITTIFOLIA L. INTRAVITAL EXCRETIONS
  Authors: Zhukorskiy O. M., Gulay O. V., Gulay V. V., Tkachuk N. P.
  Number of views: 457
 • 76-82
  SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD OF PIGS USING GM SOY IN THEIR DIETS
  Authors: Зинов’єв С. Г.
  Number of views: 431
 • 83-89
  THE EFFECT OF THIOTRIAZOLIN IN DOG SEMEN FREEZING EXTENDER ON SPERM PLASMA MEMBRANE AND ACROSOME INTEGRITY AFTER THAWING
  Authors: Корбецький А. Р., Шаран М. М.
  Number of views: 505
 • 90-94
  TOXICOLOGICAL EVALUATION OF LORATADINE ON LABORATORY ANIMALS
  Authors: Кузьмінов О. Б.
  Number of views: 513
 • 95-103
  FORMING OF BIOFILMS OF MICROORGANISMS OBTAINED FROM MILKING EQUIPMENT
  Authors: Кухтин М. Д., Крушельницька Н. В.
  Number of views: 543
 • 104-111
  PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD AND SEMEN QUALITY OF RABBITS, WATERING SULFUR AND CHROMIUM COMPOUNDS
  Authors: Лесик Я. В., Федорук Р. С., Кропивка С. Й., Долайчук О. П.
  Number of views: 475
 • 112-119
  THE INFLUENCE OF METIFEN AND VITAMIX-SE OF ENZYME SYSTEM OF ANTIOXIDANT DEFENSE OF BULLS ORGANISM AT CHRONICAL NITRATE AND NITRITE TOXICOSIS WITH CADMIUM LOADING
  Authors: Назарук Н. В., Гуфрій Д. Ф.
  Number of views: 404
 • 120-132
  METABOLISM AND MEAT PRODUCTIVITY OF DIFFERENT TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY BULL-CALVES OF POLISSYA MEAT BREED FEEDING FEED ADDITIVE «MIKROLIPOVIT»
  Authors: Паска М. З.
  Number of views: 470
 • 133-139
  ACTIVITES OF ENZYMES ANTIOXIDANT DEFENCE IN TISSUES OF PIGLETS FOR ACTIONS OF DIFFERENT LEVEL OF ZINC
  Authors: Сеньків О. М., Іскра Р. Я., Мартинишин І. М., Бучко О. М., Максимович І. Я., Цепко Н. Л.
  Number of views: 442
 • 140-147
  DEVELOPMENT OF VITAMIN-HORMONAL PHYTOPREPARATIONS FOR THE PREVENTION OF PERINATAL PATHOLOGIES OF SHEEP AND GOATS
  Authors: Скляров П. М., Кошевой В. П., Федоренко С. Я.
  Number of views: 385
 • 148-159
  CHELATORS, THEIR PROPERTIES AND APPLICATIONS
  Authors: Томчук В. А.
  Number of views: 547
 • 160-168
  THE CONTENT OF TOTAL LIPIDS AND THEIR FRACTIONS PROFILE IN TISSUES OF HONEYBEE UNDER FEEDING OF NATIVE SOYBEAN MEAL AND WITH THE ADDITION OF CHLORIDE AND CITRATE CHROMIUM
  Authors: Федорук Р. С., Романів Л. І.
  Number of views: 458
 • 169-173
  ESTIMATE THE INTENSITY OF GROWTH PATTERNS OF MEAT AND EGG CHICKENS OF DIFFERENT GENETIC ORIGIN
  Authors: Хвостик В. П.
  Number of views: 415
 • 174-182
  GENOMIC AND BLUP EVALUATION OF NEW ZELAND WHITE BREED RABBITS BY LINEAR ACCESSORIES
  Authors: Шевченко Є. А., Копилов К. В.
  Number of views: 457


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us