Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
INMATEH - Agricultural Engineering
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
International Journal of Emotional EducationRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
656
YesterdayYesterday
949
This weekThis week
656
Last WeekLast week
11710
This monthThis month
17233
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5619766

The Animal Biology

Number 2, 2013

 • 9-16
  Вплив афлатоксину B1 на антиоксидантну систему еритроцитів щурів і коригувальна дія препарату «Вітакорм-мультиспорин»
  Authors: Антоняк Г. Л., Головчак Х. М., Лучка І. В., Лисік І. А., Панчук І. В.
  Number of views: 372
 • 17-23
  Стан системи антиоксидантного захисту організму тільних корів за умов техногенного навантаження та дії коригуючих чинників
  Authors: Брода Н. А., Мудрак Д. І., Віщур О. І., Рацький М. І., Лешовська Н. М., Соловодзінська І. В.
  Number of views: 375
 • 24-29
  Ліпідний склад плазми крові, печінки та скелетних м’язів кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції
  Authors: Гопаненко О. О.
  Number of views: 374
 • 30-41
  Біологічний вплив різної кількості бобів сої традиційного та трансгенного сорту у раціоні на організм самок щурів другого покоління
  Authors: Долайчук О. П., Федорук Р. С.
  Number of views: 397
 • 42-48
  Біоморфологія тазостегнового суглоба деяких соколоподібних
  Authors: Друзь Н. В.
  Number of views: 402
 • 49-55
  Особливості антиоксидантного захисту та ліпідного обміну в організмі свиноматок і поросят за дії хром цитрату
  Authors: Іскра Р. Я., Влізло В. В.
  Number of views: 369
 • 56-65
  Участь інтермедіатів катаболізму глутаміну в процесах мікробного амонієгенезу в рубці
  Authors: Калачнюк М. С., Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г., Мароунек М., Савка O. Г., Калачнюк Г. I.
  Number of views: 375
 • 66-70
  Morphology of blood cells and concentration of cortisol in plasma of gilts depending on position in the social hierarchy
  Authors: Klocek C., Nowicki J., Kalinowska B., Bulla J., Kapelański W.
  Number of views: 354
 • 71-75
  Вплив діаметра соломинок та режиму їх деконсервації на активність дифундованих ферментів у процесі кріоконцервації сперми кнурів
  Authors: Корбецька О. О.
  Number of views: 369
 • 76-80
  Білковий склад сироватки крові та його зв’язок з живою масою телиць української чорно-рябої молочної породи
  Authors: Кузів М. І.
  Number of views: 361
 • 81-89
  Локалізація клітинного пріона і активність Na+–K+- та Ca2+-АТФ-аз у селезінці щурів різного віку
  Authors: Кушкевич М. В., Влізло В. В.
  Number of views: 346
 • 90-96
  Resistance of the rabbit dams’ organism at drinking supplemuted by chlorella suspension, sodium sulfate, chromium chloride and citrate
  Authors: Lesyk Ya. V.
  Number of views: 336
 • 97-106
  Кореляція мейотичного дозрівання ооцитів мишей з умовами культивування in vitro
  Authors: Лобачова І. В.
  Number of views: 353
 • 107-112
  Вплив свинцю на активність ферментів антиоксидантного захисту та процеси пероксидного окиснення ліпідів в еритроцитах крові коропа лускатого
  Authors: Онисковець М. Я., Снітинський В. В.
  Number of views: 443
 • 113-121
  Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у тканинах грудей і черевця медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої
  Authors: Романів Л. І., Федорук Р. С.
  Number of views: 370
 • 122-130
  Вплив хлорпірифосу на глутатіонову систему та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у різних органах щурів
  Authors: Салига Ю. Т.
  Number of views: 369
 • 131-139
  Comparative characteristics of internal lipids in wool fibres of different types
  Authors: Tkachuk V. M., Havrylyak V. V., Stapay P. V., Sedilo H. M.
  Number of views: 336
 • 140-148
  Хомин М. М., Федорук Р. С.
  Authors: Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену
  Number of views: 361
 • 149-156
  Вміст статевих гормонів у крові та відтворювальна здатність свиноматок за використання препарату нейротропно-метаболічної дії «Глютам 1М»
  Authors: Шеремета В. І., Безверха Л. М.
  Number of views: 383


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us