Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

INMATEH - Agricultural Engineering
Academicus International Scientific Journal
Drugs in Context
The Greek e-journal of Perioperative MedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1223
YesterdayYesterday
2221
This weekThis week
7976
Last WeekLast week
13083
This monthThis month
46557
Last monthLast month
57541
All daysAll days
5982901

The Animal Biology

Number 1, 2013

 • 9-18
  Вплив тренінгу на показники оксидативного стресу у спортивних коней голштинської породи
  Authors: Андрійчук А. В., Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Матюха І. О.
  Number of views: 382
 • 19-27
  Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза бугайців на відгодівлі за різного вмісту вітаміну Е та селену в раціоні
  Authors: Білаш Ю. П., Дідович А. П., Вудмаска І. В., Голубець О. В.
  Number of views: 379
 • 27-33
  Вільнорадикальні процеси в організмі поросят за дії гумінової добавки
  Authors: Бучко О. М.
  Number of views: 413
 • 34-40
  Оцінка антибактерійної активності сполук-гібридів три- і біциклічних гетерооснов — інгібіторів синтезу РНК
  Authors: Васильченко О. В., Єгоров Д. П., Маньковська О. С., Трунцева І. Г., Григор’єва С. М., Костіна В. Г., Пальчиковська Л. Г.
  Number of views: 410
 • 40-46
  Особливості структурної організації кератину нормальних і патологічно стоншених вовняних волокон
  Authors: Гавриляк В. В., Седіло Г. М.
  Number of views: 382
 • 47-52
  Дослідження змін в системі згортання крові за впливу частинок свинцю мікро- та нанодіапазону
  Authors: Губар І. В.
  Number of views: 393
 • 53-59
  Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування цитрату хрому та селену
  Authors: Ковальчук І. І.
  Number of views: 382
 • 60-69
  Видові особливості цитогенетичної мінливості Sus scrofa
  Authors: Костенко С. О., Драгулян М. В., Джус П. П.
  Number of views: 443
 • 69-77
  Зв’язки між активністю і вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв
  Authors: Кузьміна Н. В.
  Number of views: 378
 • 86-94
  Імунобіологічний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
  Authors: Лесик Я. В., Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П.
  Number of views: 387
 • 94-101
  Comparative study on caecal fermentation pattern in adult domestic rabbits and wild hares
  Authors: Marounek M., Mista D., Volek Z., Savka O. G., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I.
  Number of views: 386
 • 101-107
  Стан системи антиоксидантного захисту та продуктивність поросят за дії вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії
  Authors: Огородник Н. З., Віщур О. І., Кичун І. В.
  Number of views: 414
 • 108-118
  Прижиттєве дослідження вливу хлорпірифосу на нейрони гіпокампу щурів в умовах культури клітин
  Authors: Салига Ю. Т., Влізло В. В.
  Number of views: 411
 • 119-126
  Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) і фільтроперліту у раціонах
  Authors: Сидір Н. П., Стапай П. В.
  Number of views: 384
 • 126-133
  Вплив наночастинок срібла на гамети кролів in vitro та ефективність запліднення iv vivo
  Authors: Сирватка В. Я., Сливчук Ю. І., Розгоні І. І., Гевкан І. І.
  Number of views: 517
 • 134-140
  Краніометричні показники сайгака (Saiga tatarica) асканійської субпопуляції при напіввільному утриманні у заповіднику «Асканія-Нова»
  Authors: Стекленьов Є. П., Смаголь В. О.
  Number of views: 377
 • 140-150
  Динаміка титрів антитіл у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічного подразника
  Authors: Трокоз А. В.
  Number of views: 379
 • 151-158
  Молекулярно-генетический анализ хряков пород крупная белая и ландрас по генам рецепторов эстрогена и пролактина
  Authors: Шеремета В. И., Опанасенко А. С.
  Number of views: 398


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us