Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of community health research
Animal Research International
Journal of Computer Sciences Institute
Azerbaijanian Journal of Economics and Social StudiesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
537
YesterdayYesterday
1193
This weekThis week
8704
Last WeekLast week
9229
This monthThis month
17933
Last monthLast month
32763
All daysAll days
4880718

Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education

Number 2, 2021

 • 11-21
  Work-based learning as a shift towards improved labour market skills in VET in Latvia
  Authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina
  Number of views: 45
 • 23-34
  National and European skills competitions – the experience of Cyprus Krajowe i europejskie konk
  Authors: Małgorzata Kowalska, Maria Knais
  Number of views: 50
 • 35-47
  Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939
  Authors: Roman Ceglarek
  Number of views: 55
 • 49-62
  Effectiveness of post-penitentiary support provided by the Pro Domo Integration Center in the opinion of inmates. Reference to the results of own research
  Authors: Katarzyna Gucwa-Porębska
  Number of views: 54
 • 63-78
  Edukacja kulturalna wśród osadzonych w kontekście readaptacji społecznej
  Authors: Barbara Nowak
  Number of views: 45
 • 79-89
  Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno- -zawodowej osadzonych
  Authors: Gertruda Wieczorek
  Number of views: 53
 • 91-102
  Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego
  Authors: Samanta Kozielec, Justyna Jakimiak, Klaudia Marszałek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko
  Number of views: 44
 • 103-116
  Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych
  Authors: Monika Mazur-Mitrowska
  Number of views: 53
 • 117-129
  Pozaszkolne instytucje wspomagające ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych
  Authors: Witold Pietruk
  Number of views: 54
 • 131-140
  Kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych
  Authors: Małgorzata Stańczak
  Number of views: 46
 • 141-150
  Podmiotowość rodziny w samorządzie terytorialnym
  Authors: Józef Młyński
  Number of views: 46
 • 151-164
  SELFIE dla szkół – narzędzie ewaluacji wdrożenia technologii cyfrowych w szkołach
  Authors: Justyna Wiśniewska, Maria Trzcińska-Król
  Number of views: 55
 • 165-172
  Studia towaroznawcze – specyfika, wymagania, przesłanki wyboru
  Authors: Małgorzata Lotko
  Number of views: 52
 • 173-183
  Strategie uczenia się języka obcego a czynniki środowiskowe
  Authors: Magdalena Kolber
  Number of views: 81


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us