Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of community health research
Animal Research International
Journal of Computer Sciences Institute
Azerbaijanian Journal of Economics and Social StudiesRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
526
YesterdayYesterday
1193
This weekThis week
8693
Last WeekLast week
9229
This monthThis month
17922
Last monthLast month
32763
All daysAll days
4880707

Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education

Number 4, 2021

 • 11-29
  The Contribution of Research to Innovation in Vocational Education and training (VET) The Role of VETInstitutes
  Authors: Lara Buchholz, Hubert Ertl, Philipp Grollmann, Christina Widera, Isabelle Le Mouillour
  Number of views: 8
 • 31-41
  nvestigating Writing Challenges Encountered by Saudi EFL1 Learners: Implications for Improvement
  Authors: Mohamad Ahmad Saleem Khasawneh
  Number of views: 7
 • 43-53
  Sieć Badawcza Łukasiewicz wobec Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – elementy diagnozy
  Authors: Krzysztof F. Symela, Ireneusz Woźniak
  Number of views: 9
 • 55-61
  Virtual Reality learning retention in education and trainings
  Authors: Andrzej Stępnikowski
  Number of views: 7
 • 63-78
  Edukacja środowiskowa z legendą Jana Kochanowskiego
  Authors: Henryk Bednarczyk
  Number of views: 7
 • 79-90
  Przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej wśród studentów pedagogiki
  Authors: Kinga Łagowska
  Number of views: 8
 • 91-100
  Wychowanie przedszkolne w czasach pandemii – wyzwanie dla diady nauczyciel–rodzic
  Authors: Katarzyna Ziębakowska-Cecot
  Number of views: 8
 • 101-113
  Aktywność edukacyjna seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim
  Authors: Renata Miszczuk, Andrzej Kobiałka
  Number of views: 8
 • 115-129
  Konsekwencje długotrwałego zwiększonego obciążenia pracą u pielęgniarek w okresie panowania pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2
  Authors: Justyna Bluszcz, Urszula Matachowska
  Number of views: 8
 • 132-145
  Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych
  Authors: Ewa Dębska, Marta Koch-Kozioł, Monika Mazur-Mitrowska, Mirosław Żurek
  Number of views: 8
 • 147-159
  Źródła informacji zawodowej pośród uczniów szkół podstawowych
  Authors: Witold Pietruk
  Number of views: 8
 • 161-175
  Analiza aspektów organizacyjnych funkcjonowania modelu kształcenia dualnego realizowanego w ramach Radomskiego Klastra Metalowego – wyniki badań ankietowych (część 1)
  Authors: Łukasz Białczak, Przemysław Radomski, Mirosław Żurek
  Number of views: 9

Number 3, 2021

 • 11-23
  Building renovation sites as work places with specific skills requirements – international challenge
  Authors: Eleni Damianou, Jolanta Religa, Marek Ławiński
  Number of views: 30
 • 25-34
  Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – wspomnienie życia, pracy i działalności naukowej twórcy pedagogiki pracy w 108. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci
  Authors: Barbara Baraniak
  Number of views: 51
 • 35-47
  Postmodernizm a metoda w naukowym zarządzaniu
  Authors: Aleksander Lotko
  Number of views: 25
 • 49-62
  Edukacja ku przyszłości jako czynnik minimalizujący ryzyko wykluczenia społecznego wobec przemian związanych z czwartą rewolucją przemysłową
  Authors: Dawid Wieczorek
  Number of views: 27
 • 63-74
  Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy IT
  Authors: Beata Kuźmińska-Sołśnia
  Number of views: 28
 • 75-85
  Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli w epidemii COVID-19
  Authors: Katarzyna Nowak
  Number of views: 51
 • 87-97
  Katolicka nauka społeczna a religijność seniorów w czasie pandemii Covid-19
  Authors: Bolesław Karcz
  Number of views: 26
 • 99-107
  Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach w czasie epidemii
  Authors: Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
  Number of views: 24
 • 109-123
  Realizacja praktyk religijnych przez studentów
  Authors: Jerzy Stochmiałek
  Number of views: 23
 • 125-132
  Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych
  Authors: Ewelina Zdebska
  Number of views: 31
 • 133-144
  Cała edukacja w sieci
  Authors: Krzysztof Gurba
  Number of views: 30
 • 145-156
  Znaczenie nieformalnych działań edukacyjnych w kształtowaniu pożądanych zachowań turystów na obszarach parków narodowych – studium przypadku
  Authors: Paweł Religa, Sylwia Adach
  Number of views: 25

Number 2, 2021

 • 11-21
  Work-based learning as a shift towards improved labour market skills in VET in Latvia
  Authors: Biruta Sloka, Ilze Buligina
  Number of views: 45
 • 23-34
  National and European skills competitions – the experience of Cyprus Krajowe i europejskie konk
  Authors: Małgorzata Kowalska, Maria Knais
  Number of views: 50
 • 35-47
  Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939
  Authors: Roman Ceglarek
  Number of views: 55
 • 49-62
  Effectiveness of post-penitentiary support provided by the Pro Domo Integration Center in the opinion of inmates. Reference to the results of own research
  Authors: Katarzyna Gucwa-Porębska
  Number of views: 54
 • 63-78
  Edukacja kulturalna wśród osadzonych w kontekście readaptacji społecznej
  Authors: Barbara Nowak
  Number of views: 45
 • 79-89
  Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno- -zawodowej osadzonych
  Authors: Gertruda Wieczorek
  Number of views: 53
 • 91-102
  Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego
  Authors: Samanta Kozielec, Justyna Jakimiak, Klaudia Marszałek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko
  Number of views: 44
 • 103-116
  Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych
  Authors: Monika Mazur-Mitrowska
  Number of views: 53
 • 117-129
  Pozaszkolne instytucje wspomagające ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych
  Authors: Witold Pietruk
  Number of views: 54
 • 131-140
  Kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych
  Authors: Małgorzata Stańczak
  Number of views: 46
 • 141-150
  Podmiotowość rodziny w samorządzie terytorialnym
  Authors: Józef Młyński
  Number of views: 46
 • 151-164
  SELFIE dla szkół – narzędzie ewaluacji wdrożenia technologii cyfrowych w szkołach
  Authors: Justyna Wiśniewska, Maria Trzcińska-Król
  Number of views: 55
 • 165-172
  Studia towaroznawcze – specyfika, wymagania, przesłanki wyboru
  Authors: Małgorzata Lotko
  Number of views: 52
 • 173-183
  Strategie uczenia się języka obcego a czynniki środowiskowe
  Authors: Magdalena Kolber
  Number of views: 81

Number 1, 2021

 • 13-24
  The Effect of Using a Language Games-Based Electronic Program on Acquiring Oral Skills. Experiences of Adult English Learners during the COVID-19 Pandemic
  Authors: Mohamad Ahmad Saleem Khasawneh
  Number of views: 60
 • 49-61
  Europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli – kluczowe obszary badania poziomu umiejętności i ich implikacje
  Authors: Małgorzata Jabłonowska, Justyna Wiśniewska
  Number of views: 117
 • 63-75
  Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów uczelni artystycznych
  Authors: Joanna M. Łukasik
  Number of views: 95
 • 77-92
  Szkolenia wirtualne w kontekście funkcjonowania poznawczego i przemysłu 4.0
  Authors: Andrzej Grabowski
  Number of views: 48
 • 107-120
  Specyfika organizacji i zarządzania szkołą w dobie zagrożenia epidemiologicznego
  Authors: Patrycja Jurkiewicz, Jolanta Izabela Wiśniewska
  Number of views: 46
 • 121-131
  Syndrom wypalenia zawodowego w opinii nauczycieli pracujących zdalnie
  Authors: Monika Mazur-Mitrowska
  Number of views: 49
 • 133-144
  Doświadczenie bezradności cierpienia dziecka w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
  Authors: Barbara Adamczyk
  Number of views: 53
 • 145-156
  Rights of Persons with Disabilities on the Labour Market (Exemplified by Experiences of Adult Persons with Disabilities)
  Authors: Katarzyna Ludwikowska, Kamila Mrowińska
  Number of views: 51
 • 159-176
  Sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemii
  Authors: Ewa Krause
  Number of views: 49
 • 177-188
  Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej
  Authors: Daniel Kukla, Mirosław Mielczarek
  Number of views: 50
 • 189-206
  Aktywizacja zawodowa jako ważny element w procesie usamodzielnienia wychowanków
  Authors: Gertruda Wieczorek, Marta Kamińska
  Number of views: 52


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us