Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Biogeosystem Technique
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del NorteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
394
YesterdayYesterday
1320
This weekThis week
8842
Last WeekLast week
20053
This monthThis month
33196
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5517586

Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education

Number 4, 2020

No articles found.

Number 3, 2020

 • 11-23
  Region i edukacja w niemieckim dyskursie edukacyjnym
  Authors: Ewa Przybylska
  Number of views: 170
 • 25-41
  Wokół zagadnień o pracy i szczęściu. Wybrane konteksty
  Authors: Renata Tomaszewska
  Number of views: 169
 • 43-56
  The expectations of primary, high school and university students towards ICT education
  Authors: Sergo Kuruliszwil
  Number of views: 149
 • 57-69
  Tranzycje karier w kontekście nowych wyzwań rynku pracy
  Authors: Beata Mydłowska
  Number of views: 149
 • 71-83
  Metoda „pro-kontra” w edukacji ustawicznej
  Authors: Aleksander Marszałek
  Number of views: 182
 • 85-97
  Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości
  Authors: Joanna M. Łukasik
  Number of views: 199
 • 109-122
  W poszukiwaniu oblicza współczesnego uniwersytetu – spojrzenie pedagoga pracy
  Authors: Barbara Baraniak
  Number of views: 148
 • 123-133
  Jakość kształcenia akademickiego w ocenie przyszłych absolwentów
  Authors: Daniel Kukla
  Number of views: 153
 • 135-148
  Nauczanie języków obcych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach
  Authors: Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
  Number of views: 149
 • 149-159
  Uczestnictwo nauczycieli w profesjonalnych społecznościach edukacyjnych w środowisku online a proces doskonalenia zawodowego
  Authors: Ewa Arleta Kos
  Number of views: 163
 • 161-170
  Rola zdrowego środowiska pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacji. Zarys problematyki
  Authors: Daria Rogowska
  Number of views: 179
 • 171-180
  Zmiana społeczna a zjawisko nierówności szans edukacyjnych u progu lat dwudziestych XXI wieku. Zarys problematyki Social change and inequality of educa
  Authors: Łukasz Bandoła
  Number of views: 177
 • 181-190
  Language education – technology serving motivation in education
  Authors: Agnieszka Dziedzic, Mariusz Bąberski
  Number of views: 173

Number 2, 2020

 • 9-24
  Zertifikate im deutschen Weiterbildungssystem. Erfahrungen und Perspektiven
  Authors: Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
  Number of views: 155
 • 25-34
  Nowe sposoby wytwarzania wiedzy – wybrane implikacje dla badań naukowych
  Authors: Marcin Muszyński
  Number of views: 206
 • 35-52
  National and European skills competitions – Hungarian experience
  Authors: Małgorzata Kowalska, Zoltán Pete, István Vidovszky
  Number of views: 178
 • 53-63
  Aktywność edukacyjna w wybranych placówkach działających na rzecz osób starszych
  Authors: Norbert Pikuła
  Number of views: 211
 • 65-77
  Aktywność społeczna i kulturalna nauczycieli będących na emeryturze lub rencie
  Authors: Krzysztof Zajdel
  Number of views: 164
 • 79-96
  Starość w percepcji społecznej
  Authors: Aldona Małyska
  Number of views: 170
 • 97-110
  Aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+
  Authors: Katarzyna Białożyt
  Number of views: 145
 • 111-120
  Kompetencje aksjologiczne doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
  Authors: Olga Jabłonko
  Number of views: 163
 • 121-132
  Założone a pożądane kompetencje menedżerów. Wstępne wyniki badań w branży hotelarskiej
  Authors: Krzysztof Brzostek, Anna Walulik
  Number of views: 158
 • 133-146
  Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach budowlanych
  Authors: Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak
  Number of views: 133
 • 163-173
  Doświadczenie awansu zawodowego w narracjach kobiet, które odniosły sukces zawodowy. Analiza w perspektywie koncepcji uczestnictwa społecznego
  Authors: Ewa Arleta Kos
  Number of views: 146
 • 175-186
  Aktywność zawodowa a jakość życia osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności
  Authors: Katarzyna Nowak
  Number of views: 182
 • 187-195
  Uczeń z chorobą przewlekłą – wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły
  Authors: Anna Bochenek, Anna Grabowiec
  Number of views: 146

Number 1, 2020

 • 8-17
  Non-standard higher education recipients as an important area of the university’s third mission. Examples of good practices of Polish and German universities
  Authors: Daniel Kukla, Wioletta Duda
  Number of views: 136
 • 18-28
  Humanistic values in organizational culture or „playing the missing chair”
  Authors: Bożena Tołwińska
  Number of views: 170
 • 29-40
  Autoetnografia w perspektywie teorii Jack Mezirowa i możliwości wykorzystania jej w ustawicznym kształceniu refleksyjnych praktyków
  Authors: Magdalena Ciechowska
  Number of views: 198
 • 41-47
  A Strong Call for Content: reflecting on Austria´s Needs in CLIL Vocational Schools
  Authors: Wolfgang WÖGERER
  Number of views: 126
 • 48-55
  CLIL methodology as a fusion of language learning and content acquisition. Implementation of CLIL in VET in Romania
  Authors: Valentina STINGA, Adina DUMITRU
  Number of views: 154
 • 56-65
  A reflective approach to CLIL instruction in the VET context
  Authors: Zbigniew Możejko
  Number of views: 257
 • 66-79
  Insights into CLIL methodology
  Authors: Beata Nawrot-Lis
  Number of views: 166
 • 80-85
  CLIL as the most efficient approach to bilingual teaching. Implementation of CLIL in VET in Spain
  Authors: Javier de REYES, Juan Manuel BRUZÓN
  Number of views: 164
 • 86-103
  Innovative CLIL practices in Europe. An overview of the field
  Authors: Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Marcin Opacki
  Number of views: 167
 • 104-114
  Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym
  Authors: Katarzyna Skoczylas, Ewelina Sikora
  Number of views: 145
 • 115-127
  Crowdfunding dla edukacji, edukacja dla crowdfundingu
  Authors: Aneta Waszkiewicz, Maria Kukurba
  Number of views: 150
 • 128-136
  Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów
  Authors: Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
  Number of views: 148
 • 137-148
  JOBfirma – jako innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+
  Authors: Elżbieta Subocz
  Number of views: 155
 • 149-160
  Metoda indywidualnych przypadków jako technika dostrzegania problemów osób dorosłych
  Authors: Małgorzata Franc
  Number of views: 917
 • 161-167
  Popularność kierunków studiów i uczelni podczas rekrutacji na studia wyższe w Polsce
  Authors: Łukasz Brzezicki
  Number of views: 142
 • 179-196
  The effectiveness of the examination confirming professional qualifications
  Authors: Katarzyna Pardej
  Number of views: 155


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us