Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
529
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9430
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42257
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399104

Manas Journal of Social Studies

Number 6-2, 2017

 • 1-9
  Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/ Evaluation of “Erzincan Values Education Project” According to the Teachers’ Views
  Authors: Fatih Aydoğdu
  Number of views: 219
 • 11-21
  İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship Between Science Process Skills And Belief in Science of Elementary Students
  Authors: Merve Lütfiye Şentürk, Hakan Dündar
  Number of views: 310
 • 23-44
  Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi / An Investigation of the Metaphors Related to “School Concept” of the Perceptions of Students and Teachers In Bishkek Turkish Primary and Secondary School
  Authors: Mehmet Gök
  Number of views: 239
 • 29-42
  PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARINA YÖNELİK ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ÇALIŞMA
  Authors: Selçuk Kendirli, Hülya Çağıran Kendirli, Fevzi Diker
  Number of views: 214
 • 45-55
  Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri / Psychometric Properties of the Kyrgyz Form of the Citizenship Attitude Scale for Universıty Students
  Authors: Yücel Öksüz, Melek Baba Öztürk
  Number of views: 212
 • 57-71
  Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler / Muhkamaat (the Decisive) and Mutashabehaat (Allegorical) Verses Mentioned as a Ulum Al-Qur’an in Tafsir Al-Kabir (the Large Commentary) by Fakhr Al-Din Al-Razi
  Authors: Enver Bayram
  Number of views: 470
 • 73-96
  Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi / The Favoritism Between Principal-Agent in the Relationship with the Agency Costs
  Authors: Bilge Timuçin Ekinci
  Number of views: 278
 • 97-114
  Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma / A Study of the Ownership Sense of Banking Sector Employees in Azerbaijan
  Authors: Metanet Memmedova, Şahin Ekber
  Number of views: 271
 • 115-130
  Meslek Mensuplarının Gözünden Kobi’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama / Financial Reporting Standards for SMEs in Terms of Professional Membership: An Application in Denizli Province
  Authors: M. Gürol Durak, Emin Yürekli
  Number of views: 222
 • 131-144
  Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи / Comparative Analysis of Tax System of Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Metin Bayrak, Serhat Atmaca
  Number of views: 305
 • 145-168
  Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular / Problems on Tax Audıt in Turkey From Tax Inspectors’ Perspective: Evidence from İstanbul, Tekirdağ, Edirne and Kırklareli
  Authors: İbrahim Organ, Fatih Çavdar
  Number of views: 278
 • 169-181
  Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde / The Habit of Using Social Media of the Students of Public Relations Department at Vocational Schools: Ordu University Sample
  Authors: Cevit Yavu
  Number of views: 221
 • 183-194
  Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması / Cultural Capital Scale in Social Media: A Reliabılıty and Validity Study
  Authors: Murat Seyfi
  Number of views: 313
 • 195-212
  A structural Analysis of N.V. Gogol's ‘the Overcoat’
  Authors: Recep Yılmaz
  Number of views: 458
 • 213-225
  Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği / Virtual Classroom Environmenets in the Integration Process of New Communication Technologies to Distance Education: the Sample of ATAUZEM
  Authors: Yusuf Devran, Türker Elitaş
  Number of views: 303
 • 227-240
  Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler / Reviews on Migration and Causes of Migration in Kyrgyzstan
  Authors: Hayati Beşirli, Serdar Geri, Ali Ünal, Erdal Aksoy
  Number of views: 342
 • 241-257
  Religious and Political Authority in the Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects
  Authors: Kamel Alboaouh, Jon Mahoney
  Number of views: 425


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us