Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
584
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9485
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42312
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399159

Manas Journal of Social Studies

Number 5-5, 2016

 • 1-10
  Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
  Authors: Mustafa Boz Buket Buluk Gülçin Aydinkaya Yusuf A. Arslantaş
  Number of views: 302
 • 11-22
  Porter’ın Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği- Porter's Generic Competitive Strategies and Relation wıth the Performance: A Sample Of Aksaray Organized Industrıal Zone
  Authors: Aykut Peker, Şefik Özdemir, Gökhan Kerse, Talip Arsu
  Number of views: 259
 • 23-36
  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
  Authors: Aziz Bostan, Serap Ürüt Kelleci, Alper Yılmaz
  Number of views: 350
 • 59-73
  Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler- Factors Affecting Entrepreneurship Tendency of University Youth
  Authors: Bülent Bayraktar, Gülnara Karadeniz
  Number of views: 223
 • 75-86
  Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi -A General Evalution of Published Papers in Entrepreneurship Congress Proceedings Using Content Analysis
  Authors: Azamat Maksüdünov
  Number of views: 228
 • 87-101
  Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques
  Authors: Adem Göleç, Feyza Gürbüz, Ercan Şenyiğit
  Number of views: 224
 • 103-118
  Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği -An Example of Entrepreneurship In Banking Sector which Profitability Based on Effectiveness Analysis with Malmquist Methods: The Case of Kyrgyzstan 103
  Authors: Adilya Yamaltdinova, Feyyaz Yıldız, Ali Eleren
  Number of views: 203
 • 119-136
  Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz- The Influence of Emotional Intelligence on Entrepreneurship: An Analysis of SMEs 119
  Authors: Metin Uluköy, Yakup Ülker, Recep Kılıç, Sedat Yumuşak, Sedat Azaklı
  Number of views: 273
 • 137-154
  Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları - Attitudes and Behaviors of the University Students Towards Entrepreneurship in Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Cengiz Yılmaz, Anarkül Urdaletova, Tuncer Özdil, Beran Gülçiçek Tolun
  Number of views: 228
 • 155-170
  Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Authors: Zübeyir Bağcı, Türkmen Taşer Akbaş
  Number of views: 259
 • 171-188
  Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar
  Authors: Mahmut Erdoğan
  Number of views: 352
 • 189-209
  Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Ali Eleren, Guzel Sadykova
  Number of views: 248
 • 211-227
  Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu
  Authors: Kasım Baynal, Saime Taphasanoğlu
  Number of views: 232
 • 229-245
  Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi
  Authors: Olcay Özge Ersöz, Ahmet Kürşad Türker
  Number of views: 238


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us