Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
590
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9491
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42318
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399165

Manas Journal of Social Studies

Number 5-3, 2016

 • 1-24
  Afet Odaklı Acil Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağlamında Türkiye’ye Yönelik Bir Model Önerisi -A Model Proposal for Turkey in the Context of Disaster Based Urgent Spiritual Social Service Application
  Authors: Ali Seyyar, Aynur Yumurtacı
  Number of views: 287
 • 25-36
  Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)
  Authors: Murat Gökalp
  Number of views: 219
 • 37-57
  The Analysis for the Effect Of Classroom Climate on the Students of Primary Teaching
  Authors: Pınar Kızılhan
  Number of views: 218
 • 59-87
  Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu
  Authors: H. Serdar Yalçınkaya, M. Ali Aktaş
  Number of views: 221
 • 89-101
  Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
  Authors: Junus Ganiyev
  Number of views: 247
 • 103-117
  Kırgızistan’da Dini Durum ve Sovyet Sonrası Dini Gelişmeyi Besleyen Etkenler
  Authors: Suat Cebeci
  Number of views: 204
 • 119-137
  Hz. Peygamber (Sas)’in Kur’an’ı Tefsir Etme Şekilleri
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 239
 • 139-161
  İbnü’-Arabi’nin Marifet Teorisi Açısından Aklın Değeri
  Authors: M. Mustafa Çakmaklıoğlu
  Number of views: 233
 • 163-198
  Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Literal ve Kültürel Yaklaşımların Sosyal Değişmeye Uyum Açısından İşlevselliği
  Authors: Osman Eyüpoğlu, Murat Yıldız
  Number of views: 253
 • 199-214
  Otomobil Bakım ve Servis Hizmetleri Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Authors: Mehmet Karahan, Hasan Dinç
  Number of views: 280
 • 215-227
  Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
  Authors: Selçuk Kendirli
  Number of views: 302
 • 229-246
  Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Merve Nur Mert Şencan
  Number of views: 291
 • 247-270
  Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
  Authors: Seyhan Özdemir Ramazan Erde
  Number of views: 273
 • 271-292
  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimleri
  Authors: Seyfi Yıldız, Alparslan Uğur
  Number of views: 307
 • 293-314
  Abdi İpekçi Yönetimindeki Milliyet Gazetesi'nin Bir Kitle Gazetesi Olarak Soğuk Savaş Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Beste Nigâr Erdem
  Number of views: 280
 • 315-328
  İletişim Ediminde “Diyalog Etiği” ve Televizyon Tartışma Programlarına Eleştirel Bir Bakı
  Authors: Gökçe Yoğurtçu
  Number of views: 269
 • 329-338
  Turizmde Sürdürülebilirlikte Halkla İlişkiler Çalışmalarının Önemi
  Authors: Cevit Yavuz
  Number of views: 272
 • 339-350
  Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım
  Authors: Necdet Ekinci
  Number of views: 217
 • 351-362
  Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği
  Authors: Demokaan Demirel
  Number of views: 239
 • 363-377
  Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan
  Authors: Bahattin Gencal
  Number of views: 247
 • 379-385
  Кыргыз каганатынын бийлик структурасы-Government Structure of the Kirghiz Khaganate
  Authors: Muratbek Kocobekov
  Number of views: 229
 • 387-400
  Kırgız Matbuatının Ortaya Çıkmasında Ceditçiliğin Rolü
  Authors: Ebubekir Güngör
  Number of views: 254
 • 401-424
  Bağdat Paktı’nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye’nin Rolü
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 318


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us