Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
506
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9407
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42234
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399081

Manas Journal of Social Studies

Number 3-4, 2014

 • 1-35
  Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi- Analysis of Organizational Capabilities in the Context of Hotels in Turkey
  Authors: Süleyman Ağraş, İzzet Kılınç
  Number of views: 302
 • 37-55
  Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları-Representations of First and Second Inonu Battles in Soviet Russia Press
  Authors: Erdoğan Akman
  Number of views: 263
 • 57-62
  Modern Rus Medyasında Türkiye Imajı
  Authors: A.A. Idiatulina Çeviren: Niyazi Ayhan
  Number of views: 245
 • 63-80
  Kırgızistan’da Din ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi Açısından Süleyman Dağı’nın Önemi: SWOT Analizi- For the Development of Religion and Culture Tourism in Kyrgyzstan the Importance of Solomon Mountain: SWOT Analysis
  Authors: Bilgehan Gülcan, Fazıl Şenol, Aygerim Aytbaeva
  Number of views: 217
 • 81-95
  ME’ÂLÎ DÎVÂNI’NDA HARF OYUNLARI- Letter Plays in ME’ÂLÎ DÎVÂNI
  Authors: Hakan Taş
  Number of views: 327
 • 97-125
  Jeopolitik ve Tarihsel bir Rekabet Sahası Olarak Ukrayna ve Dış Politika Parametreleri - Ukraine as Geopolitical and Historical Battlefield and its Foreign Policy Parameters
  Authors: Ömer Çağrı Tecer
  Number of views: 237

Number 3-3, 2014

 • 1-17
  Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Algıladıkları Mobbing’in İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
  Authors: Mahmut Akbolat, Aydın Yılmazer Hasan Tutar
  Number of views: 192
 • 19-45
  Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]
  Authors: Erdoğan Akman
  Number of views: 266
 • 47-60
  İnternette Girişimciliğin Yeni Boyutu: Alışveriş Kulüpleri Siteleri ve Bu Siteler Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Ezgi Cevher
  Number of views: 272
 • 61-76
  Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi
  Authors: Mahmut Demir, Şirvan Şen Demir
  Number of views: 211
 • 77-85
  Calendar Anomalies in The Shanghaı Stock Exchanges
  Authors: Selçuk Kendirli, Fatih Konak
  Number of views: 190
 • 87-101
  Özel Eğitim Sürecinde Görsel Sanatlar Uygulamalarının Önemine İlişkin Aile Düşünce Yapılarının Değişimi
  Authors: Bülent Salderay
  Number of views: 198
 • 103-108
  Kasların Ardındaki Zekâ (Arnold Schwarzenegger’in Başarısı)
  Authors: Celaleddin Serinkan
  Number of views: 180
 • 109-131
  Çalışma Yaşamı ve Stres Kavramı: Durumsal Bir Yaklaşım
  Authors: Hasan Yüksel
  Number of views: 237
 • 133-145
  Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Sonra Kırgızistan ile İlişkilerde Türk Medyası: TRT-Avrasya, TRT-Türk ve TRT-Avaz
  Authors: Süleyman Tongut, Cevit Yavuz
  Number of views: 191

Number 3-2, 2014

 • 1-26
  Hegemonic Stability Theory and Secessionist Movements in the Middle East During the 1990s
  Authors: Seyit Ali Avcu
  Number of views: 227
 • 27-58
  Çalışanların Sınırsız ve Değişken Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma- A Research about the Role of Workaholism on the Boundaryless and Protean Career Path of Employees
  Authors: Aysun Kanbur, Güneş Han Salihoğlu
  Number of views: 262
 • 59-78
  Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Determination of the Factors Influencing Mobile Operator Preference in Kyrgyzstan GSM Market
  Authors: Azamat Masudunov
  Number of views: 236
 • 99-128
  Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma- Local Goverments and Local Development
  Authors: Eyüp Zengin, Mustafa Başkurt, Muharrem Es
  Number of views: 211
 • 129-144
  Sivas Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) Verilerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması ve Kümelenmesi
  Authors: Mehmet Ali Alan
  Number of views: 262

Number 3-1, 2014

 • 1-17
  Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması-A Field Research for Determining Entrepreneurial Characteristics of Students Who are in Different Instruction Level
  Authors: Cemalettin Demireli, Metin Uluköy, Vasfi Kahya, Fatma Demirağ
  Number of views: 198
 • 19-42
  Kırgızistan’da Parasal Aktarım Mekanizmalarının Var Analizi VAR Analysis of the Monetary Transmission Mechanism in Kyrgyzstan
  Authors: Cunus Ganiyev, Nurlan Atabaev, Burulça Sulaymanova
  Number of views: 217
 • 43-72
  Nahçivan'da Son Tunç-Erken Demir Çağının Kil Kabları- Nakhchivan Late Bronze-Early Iron Age Clay Boats
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 182
 • 73-103
  Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel Değişkenler (Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı Bir Araştırma) -Socio-Cultural Variables Affecting Entrepreneurship: a Study of University Students' Perceptions in Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Tuncer Özdil, Gökçe Yoğurtçu, Kadir Yoğurtçu, Uğur Ünal
  Number of views: 206
 • 105-127
  İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Sanık Olarak Müdahil Oldukları Asayiş Suçlarına Yönelik Bir Araştırma -A research on the Types of Crimes the Foreign Tourists Involved as Suspects in Istanbul
  Authors: Semra Aktaş Polat, Serkan Polat, Mine Halis
  Number of views: 179


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us